Nasze PZW > Przepisy PZW

Nakaz utrzymania brzegu w czystości nad Jeziorem Żywieckim

(1/1)

dakum67:
Szanowni Państwo.
Po zapoznaniu się z Regulaminem Połowu Ryb w Wodach Ogólnie Dostępnych Okręgu Bielsko Biała w
dziale Obowiązki wędkującego w wodach użytkowanych przez Okręg PZW Bielsko-Biała znalazłem zapis tej treści "5. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu."
Proszę o zajęcie stanowiska przez władze okręgu jak taki obowiązek ma dopełnić spiningista łowiący z brzegu (ew.muszkarz łowiący z brzegu),bowiem regulamin nie przewiduje wyjątków w tej kwestii.Samo bowiem sprzątanie brzegu zajmie więcej czasu niż faktyczne oddawanie się łowieniu.Pragnę zwrócić uwagę,że wędkarz spiningujący z brzegu,chcący pozostać w zgodzie z regulaminem, zgromadzi w krótkim czasie dość pokaźną ilość śmieci,więc będzie musiał nosić ze sobą worek lub worki (chyba,że będzie korzystał z odcinka brzegu już posprzątanego przez innych wędkarzy).Co potem panowie z zarządu należy z tymi śmieciami zrobić żeby nie narazić się na odpowiedzialność karną?Przy czym to pytanie odnosi się do każdego wędkującego który zastosuje się do wymaganego przepisu.Jeżeli bowiem dostrzeże takiego wędkarza z workiem śmieci osoba nie znająca okręgowego regulaminu (a jest takich osób nad podziw dużo),jak pozostawia go gdzieś na brzegu,krzakach itp.słusznie zawiadomi odpowiednie służby narażając takiego regulaminowego wędkarza na stratę czasu (bo trzeba poczekać na patrol lub zgłosić się na komisariat Policji)oraz odpowiedzialność karną w postaci mandatu (czyli de facto przyzna się,że zaśmiecał co z kolei naraża go również na odpowiedzialność dyscyplinarną w macierzystym kole) lub ew.sąd.Co oznacza słowo sąd
każdy wie i wie z czy się to wiąże,czyli strata czasu,koszty i poniżające tłumaczenie się.
Taki stan rzeczy nasuwa mi myśl,że nad Jeziorem Żywieckim faktycznie obowiązuje zakaz spiningowania z brzegu a także a jeżeli już ktoś spininguje z brzegu,to uczyniono z takiego spiningisty darmowego zbieracza śmieci (chyba,że spininguje się po kimś,o ile ten ktoś zastosuje się do tegoż przepisu).
Z kolei pkt.31. tegoż regulaminu stwierdza,że "W trakcie połowu ryb wędkujący jest zobowiązany do posiadania: wypychacza, podbieraka oraz siatki rozpiętej na obręczach o długości co najmniej 1,5m w przypadku chęci zabrania złowionych ryb."
O ile wypychacz i podbierak nie budzą moich wątpliwości,to posiadanie siatki o dł.co najmniej 1,5m. w przypadku chęci zabranie złowionych ryb już tak.Istnieje bowiem dość pokaźna grupa wędkarzy,która ryby przeznaczone do zabrania natychmiast uśmierca.Z przywołanego przepisu nie wynika,że te uśmiercone ryby mam przechowywać w siatce o dł.1,5,która nie musi być nawet w wodzie.Nawet ryby
nie muszą być w siatce.Jednak jeżeli mam ochotę zabrać jakieś ryby to muszę posiadać siatkę o dł.1,5 m.do czego jestem "zobowiązany" czyli posiadam taki obowiązek.Mogę ryby po uśmierceniu ich przechowywać np.w reklamówce,ale siatkę muszę mieć,dopóki jest na łowisku.Nadto przywołany przepis nie nakłada na mnie obowiązku posiada przy sobie tejże siatki,wypychacza i podbieraka tylko posiadania w ogóle.Mogę te rzeczy posiadać np.w Hiszpanii.Czyli w trakcie połowu ryb,jako wędkujący posiadam (tyle,że nie przy sobie,bo przepis tego nie stanowi,ale posiadam,co mogę udowodnić np.pokazując zdjęcie na telefonie)  podbierak,wypychacz i siatkę.
Takie oto wątpliwości nasunęły mi się po pobieżnej lekturze Regulaminu B.Biała i proszę Zarząd  Okręgu o zajęcie stanowiska w tej sprawie,czyli wytłumaczenie mi,jakie to myśli Zarząd Okręgu Bielsko Biała miał w głowach uchwalając regulamin i jakie szczytne cele mu przyświecały.Pozwoli to na uniknięcie również w przyszłości nadużyć rzeczonego regulaminu zarówno przez wędkujących jak i kontrolujących przestrzeganie regulaminu.
Pozdrawiam
 Ps: pisałem wprawdzie o Jeziorze Żywieckim,ale ten problem odnosi się do wszystkich wód Okręgu
Bielsko Biała,w tym tez zbiornika Międzybrodzkiego.

Skoro od 3 lutego br.nie otrzymałem odpowiedzi, pytam Was panowie z Zarządu Okręgu Bielsko Biała jeszcze raz :
co wędkarz ma zrobić
ze zgromadzonymi w myśl (choć to bardzo górnolotne określenie na treści zawarte w twz.regulaminie) regulaminu śmieciami,nakazującymi sprzątanie łowiska,aby pozbyć się ich w sposób zgodny z prawem i po co ma mieć siatkę
(o dł.1.5m w przypadku chęci zabierania złowionych ryb) skoro nie ma obowiązku trzymania tychże ryb w obowiązkowej siatce?
Bardzo dziękuję za odpowiedź.

spinigista81:
Witam ,widzę pod postem prawie 10 tyś wyświetleń ale nikt nie potrafi napisać ani słowa na ten temat ,w okręgu Krakowskim istnieje taki sam zapis o sprzątaniu stanowiska wędkarskiego , czego również nie rozumie ,bo dlaczego mam sprzątać po kimś zgromadzone śmieci ??? Jestem spiningistą i łowię głównie z brzegu czasami pokonuje długie odcinki i na każdym stanowisku zawsze znajduje mnóstwo śmieci po "zasiadkowiczach" czy naprawdę moim obowiązkiem jest gaszenie jeszcze dymiących się jednorazowych grili bo takie rzeczy też spotykałem nad wodą ?. Wyjeżdżam z domu jako człowiek chcący spędzić miło czas nad wodą a nie pracownik MPO !!! Również prosiłbym o wyjaśnienie tej kwestii przez osoby piszące takie o to przepisy .

spinigista81:
.

wb1119:
O ile pamiętam, to kiedyś interpretacja była taka, że oczyszczanie stanowiska nie dotyczy spinningistów ponieważ nie mają stanowiska wędkarskiego poruszając się nad wodą.
Jeżeli chodzi o siatkę, to przecież  zabieraną rybę trzeba uśmiercić, więc spinningista zabieraną rybę uśmierca i wkłada ją do torby. A jeżeli łowi no kill to po złowieniu wypuszcza. Tylko wystarczyło by to napisać w regulaminach okręgowych, bo dla ZG to już za skomplikowane.

dakum67:
Więc obecnie,pozostając w zgodzie z regulaminem okręgowym B.B (piszę z małej litery,bo tyle moim zdaniem jest wart tenże regulamin) osoba spiningująca z brzegu na obowiązek zbierać śmieci jak każdy inny wędkarz (osobą kwestią pozostaje do rozstrzygnięcia czy czas poświęcony za zbieranie śmieci nie będzie dłuższy niż samo wędkowanie).Wyłączeń proszę Państwa nie ma żadnych zgodnie z tym punktem regulaminu.Potem nie wiadomo co z tymi śmieciami robić (tamże III/3 krajowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb ob.od 1.01.2020Uchwała nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 roku).Należy to uczynić przed przystąpieniem do wędkowania pkt.2 Regulamin Połowu Ryb w Wodach Ogólnie Dostępnych.
Druga sprawa jest taka,że wykazując chęć (czyli składając oświadczenie ustane zapewne) zabrania ryby lub mając już uśmierconą rybę,JEDNOCZEŚNIE z takim oświadczeniem lub okazaniem ryby należy okazać siatkę o dł.1,5m.Tu też można zadać pytanie czy samo posiadanie takiej siatki jest jednoznaczne z tą chęcią zabierania ryb - czyli mam siatę ale nie mam jeszcze ryby?
W jakiej sytuacji stawia to osoby kontrolujące wędkujących (zaznaczam,że nie należę do SSR)?
Proszę więc osoby spiningujące z brzegu oraz muszkarzy,że pozostając w zgodzie z tymże regulaminem (piszę z małej literki wiadomo czemu) macie Państwo obowiązek PRZED rozpoczęciem łowienia zbierać śmieci.Do czego? Nie wiem.Co z nimi robić?Nikt nie wie.Można by rozważyć,czy nie zawieść do biura PZW w Bielsku B.Jak napisali przepis to chyba tam wiedzą co mają tam z nimi robić.Ale to już na własną odpowiedzialność.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej