Sport > Zasady organizacji sportu wędkarskiego

Z żywcem na zawody

(1/1)

piotr_0206:
Z
żywcem na zawody !!!Od wielu lat zarząd koła
wędkarskiego 168”Chrobry”organizował zakończenie sezonu na
jeź. Piaskowe w Zatomiu Nowym. Rejon puszczy Nadnoteckej atrakcyjny
,więc zawody połączone z grzybobraniem cieszyły się powodzeniem.
Przeważnie były to zawody spinningowo – żywcowe. Bywało że
żywca jako przynętę przywoziliśmy ze sobą lub pozyskiwaliśmy na
miejscu /nie było problemów/. Z chwilą wejścia w życie USTAWY
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
musieliśmy zmienić formę pozyskiwania żywca. Obligował nas do
tego Art.3i pkt3
Zabrania się:
przenoszenia ryb określonych gatunków niezgodnie z warunkami ich
przenoszenia określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 3
ust. 3, j Art. 7. 1a. Ryby
przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód,
z których zostały pozyskane. Okazuje
się że w/w Ustawa zarządu koła 168”Chrobry”nie obowiązuje.

Otóż w
dniu11-X-2014r zarząd koła wzorem lat ubiegłych zorganizował na
jeź. Piaskowe zakończenie sezonu zawodami spinningowo - żywcowymi
zezwalając na przywiezienie ze sobą żywca. Taką zgodę podobno
wyraził dzierżawca wody. Jezioro Piaskowe nie jest wodą prywatną
a więc takiej zgody dzierżawca udzielić nie mógł. Zapytanie o
zgodę wyszło od zarządu koła co już świadczy o jego
niekompetencji. Jeżeli jednak tak się stało o sprawie zostaną
powiadomione właściwe dla danej sprawy instytucje . Natomiast
zawody dotyczące części żywcowej powinny być uznane za nie
odbyte.

smolim:
Kolejny raz uchwalono przepisy (zapewne intencja była słuszna ) które ciężko egzekwować ,jak udowodnić ,że ryby przeznaczone na przynętę pochodzą z innego zbiornika , kiedy przechowywane są w siatce lub sadzyku i wpisane w rejestr połowu jak złowione na zbiorniku w którym  będziemy łowić drapieżnika , czy sama świadomość wędkarska wystarczy ? powinna.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej