Do Admina > Forum - techniczne uwagi, sugestie, ...

wprowadzenie elektronicznego rejestru wędkarzy

<< < (3/6) > >>

wb1119:
Rasta, 200 członków to jest małe koło, finansowo to od 3.000, - do 5.000,- w zależności od okręgu ile daje % odpisu dla kół. Nie po gospodarzysz dobrze za te pieniądze. Ale zgadzam się z tobą odnośnie okręgów. Już nieraz pisałem na tym forum, w temacie krajówki, niech małe okręgi połączą się ze sobą, powstanie kilka dużych okręgów, na pewno podpiszą ze sobą porozumienia i po krajówce. Ale nie dociera. Ale w temacie, jak mówiłem wszystko się zgadza, tylko problem kto i kiedy ma to robić w kole. Pisałem już o skarbnikach, znam ich wielu i jest problem. Ale po malutku może i to się rozwiąże.Pozdrawiam

ciernik:
Do Panów którzy są "za tym". Własnie otrzymałem wzór do wypełnienia "Karty informacyjnej wędkarza na potrzeby centralnego rejestru członków PZW w systemie eOkoń.pl" Na wstępie podano art 36 ust 1. z ustawy o ODO i bla bla jakoby ta ustawa nakłada na PZW obowiązek zastosowania środków technicznych i org. zapewniających ochronę tych danych itd. W celu realizacji tych obowiązków PZW   NAKAZUJE
wszystkim członkom wypełnienie poniższek Karty inf. Po wypełnieniu danych w pkt. 1-10 w punkcie 11 napisano: Oświadczenie członka PZW- Niniejszym wyrażam zgodę na :
a/ dostarczanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu Członkostwa w PZW oraz informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną/informacje handlowe/
b/przekazanie  przez PZW do administratora systemu eOkon.pl moich danych odobowych zawartych w Karcie Informacyjnej oraz na przetwarzanie moich danych osob. dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez administratora systemu eOkon.pl oraz PZW, a w szczególności informacje na temat organizowanych zawodów wędkarskich, zarybień, akcji marketingowych, akcji charytatywnych, inicjatyw oddolnych i innych podejmowanych przez PZW.
c/ przetwarzanie przez administratora systemu eOkoń.pl danych osobowych podanych przeze mnie w Karcie Informacyjnej oraz innych dokumentach dla celów prowadzenia Rejestru Członków PZW w systemie e.Okon.pl
Interesujące? Kto w końcu będzie administratorem "naszych" danych osobowych!Czy firma AquariusCorp Sp.ZOO  Pana Macieja Pałuckiego, czy firma eOkon.pl SOURCE SA - pana Grzegorza Okoń. I kto tak naprawdę zrobi na tym kasę???
Ta ankieta to WIELKI BUBEL!!! Jeżeli ktoś w ZG PZW zabiera się za zbieranie danych osobowych to winien zapoznać się z Ustawą o ochronie danych osobowych. Polecam tu szczególnie art.32 ust.1 pkt 8 Ustawy o ODO, kłania się również art.24 i 25 Ustawy.
PZW nie może nakazać wyrażenia zgody na przekazanie jakiemuś tam panu eOkoń.pl moich danych osobowych w celu przetwarzania dla potrzeb marketingowych! Polecam ankietę GIODO.
Na szczęście mam prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, do czego namawiam bardziej rozgarniętych kolegów wędkarzy.
Panowie którzy twierdzą, iż wprowadzenie CRCz PZW zapobiegnie karanym /mandatem?sądownie?/wędkarzom na "członkostwo" w innym kole,okręgu, są po prostu niedouczeni- TAKICH DANYCH NIGDY NIE BĘDZIE MOŻNA GROMADZIĆ w tym rejestrze. Poczytajcie Ustawę.
Pozdrawiam Ciernik.

aquarius:
@wb1119 - w nawiązaniu do Twojej wypowiedzi odnośnie dużych okręgów, to zwracam uwagę na wszystkie porozumienia podpisane w 2015 roku przez niewątpliwie duży Okręg Mazowiecki.
A odnośnie bazy danych tworzonej przez ZG, to jest to łapanie się brzytwy przez tonącego. Czepiają się, uchwała zjazdowa była podjęta, to szybko trzeba coś zrobić, cokolwiek. Aby tylko zamknąć gęby "krzykaczom". I wychodzi taki potworek legislacyjny, jak cytowana powyżej uchwała 98 razem z jej załącznikiem. W podobny sposób można uchwalić np. okręgowe kalendarze brań.

uszy:
WITAM - mam przed sobą Kartę Ewidencji Wędkarza , gdzie w części ,,opisowej"powołują się na Uchwałę Z G nr.98 z dnia 21 11 2015 , która to jest   ZATWIERDZONA UCHWAŁĄ ZARZĄDU GŁÓWNEGO w dn.  18 GRUDNIA  2015 . - dobre !!!

jbkajdulka:
Myślę, że to nie do końca przemyślany i pospiesznie napisany na kolanie pomysł, który w kilku miejscach jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami. I nie bardzo wiadomo, czemu ma to służyć - wędkarzom, ZG PZW, czy administratorowi naszych danych. W dodatku NAKAZUJE się między innymi podanie adresu mailowego. Ciekaw jestem, po co? A jak nie mam komputera, to co? Nie będę wciągnięty do ewidencji? A może skreślą mnie z listy członków PZW?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej