Nasze PZW > Przepisy PZW

KTO MA OPŁACAĆ SKARBNIKA - KOŁO czy OKRĘG?

(1/4) > >>

wędkomaniak:
jako członek Zarządu Koła
jestem żywo zainteresowany budżetem, z którego prawie 1/3 stanowi opłata
skarbnika.    W gąszczu dokumentów natknąłem się na UCHWAŁĘ
XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 16
października 2009 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku
Wędkarskiego w latach 2009-2013,  gdzie w
punkcie D. W zakresie budżetu i majątku Związku, czytamy między innymi:

Wydatki na wypłatę diet dla
skarbników kół podlegają bilansowaniu i realizacji z budżetów zarządów okręgu;

w związku z powyższym proszę
kolegów z innych Kół i Okręgów o wypowiedź w tej sprawie. Jak to jest interpretowane
przez innych?   

jerzy53:
Poruszył kolega bardzo istotny temat, czyli podział wpływów z wnoszonych przez wędkarzy opłat pomiędzy Okręg i Koło. Wynagrodzenie skarbnika w moim (Biała Podlaska) okręgu także obciąża koła. Też  uważam to za nie pawidłowe. Uchwała ZG PZQW o której kolega wspomniał, rozgranicza takż wydatki  na sprawy organizacyjno-sportowe itd., (składka członkowska), oraz ochronę i zagospodarowanie wód(składka okręgowa) nazywana takż opłatą za wędkowanie. W moim okręgu, koła otrzymuja tylko odpisy ze składki członkowskiej, a pomimo to " przymusza się je, do wydatków na dodatkowe zarybianie i ochrone wód - z odpiu który w myśl decyzji Krajowego Zjazdu Delegatów nie jest na to przeznaczony .W rozmowach z kolegami z innych kół naszego okręgu,  zauważam niechęć do poruszania  spraw związanych ze"STATUTEM PZW", śmiem twierdzić, że znaczna część z nich poprostu go nie zna. Na poruszony przez kolegę problem, czy na moje sugestie nikt nie zwrócił uwagi.   Pokazanie,  że wie sie więcej niż"władza" jest traktowane jak " obelga" za którą karę ponosi całe KOŁO z którego pochodził "śmiałek" który   np.członkowi prezydium ZO wytknął  niekompetencję lub ignorancję. Nie twierdzę , że jest tak zawsze, ale wiele razy się z tym spotkałem.

maly4:
Brawo Kolego , zgadzam się całym sercem ! A nawet wyjdę dalej , ja twierdzę iż nawet 80% Członków Z.O. nie zna Stetutu PZW . A za wytykanie błędów można skączyć w Sądzie Koleżeńskim . Na dobrą sprawę & 14 Statutu PZW ( jak się będzie chciało ) można przybić każdemu .

korsarz:
Witam kolegów!
Sprawa jest tym poważniejsza, że jak napisał kol. Wędkomaniak wynagrodzenie skarbnika to ok.35% całego budżetu koła - do tego doliczyć należy czynsz za siedzibę jeżeli się takową posiada, jakiś telefon i po środkach. Nasuwa się więc kolejne pytanie - skąd środki na działalność wymnikającą ze statutu? Przecież to koła i ich działalność jest motorem napędowym całej tej maszyny zwanej wędkarstwem.  Gdy koła nie będą działały prężnie może zabraknąć duszyczek które będą żywiły ZG oraz ZO.
Z drugiej strony jeżeli sam zjazd krajowy podjął taką uchwałę to znaczy, że dostrzegł ten problem. Zastanawiające jest tylko to, że pomimo iż okręgi wiedziały i wiedzą o takowej uchwale (miały przecież swoich delegatów na zjeździe i zapewne otrzymały komplet dokumentacji) nie zrobiły w tej sprawie nic i pozwoliły na to aby uchwała w tej części nie była realizowana ( nie dotyczy to oczywiście okręgów w których jest inaczej tj. zgodnie z uchwałą). Oczywiście kasa została w okręgach i wykożystywana jest na jakiś "szczytny" cel. Smutne jest tylko to, że nikt nie przejmuje się łamaniem prawa w tej sprawie - zgodnie z zasadą "wy sobie uchwalajcie co chcecie, a my i tak zrobimy jak bedziemy chcieli". Oto Polska własnie.
Taka smutna refleksja 11 listopada, w dniu w którym wszyscy powinniśmy się weselić i wiwatować, ale czy mamy ku temu powody???

antoni:
Środki na działalnośc koła pochodzą z podziału składki członkowskiej w proporcjach: 10 proc. na potrzeby działalności centralnej: utrzymanie struktur i biura ZG, sport, nauka, promocja, młodzież; oraz 90 proc. do dyspozycji okręgów i kół, z tym, że proporcje podziału tej kwoty pomiedzy koła i okręg ustalają okregi na podstawie własnych kryteriów. Składki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód w całości pozostają w dyspozycji zarządów okręgów. Okręg, po zaakceptoweaniu preliminarzy budżetowych kół oraz po ich przyjęciu przez walne zebrania, prowadzi obsługę finansowo-ksiegową tych środków, z uwzględnieniem insdtrukcji budżetowej na dany rok uchwalanej przez ZG PZW(uchwała ZG nr 110 z dnia 1.10.2011 r.)  oraz zasad podziału składki uchwalone przez XXIX KZD PZW. W uchwale nr 110, uwzgledniając zapisy uchwały XXIX KZD zapisano, że:
Zgodnie z ww. uchwała decyzję w sprawie ustalania limitów diet podejmują organy osoby prawnej tj. Zarząd Główny na poziomie ZG PZW i Zarząd Okręgu na poziomie Okręgu i Koła.Ponadto w § 3 ust. 4 powołanej uchwały znajduje się dyspozycja dla zarządów okręgów o przesuwaniu tych części limitów diet, które przypadają skarbnikom kół, ze szczebla koła na szczebel okręgu. Oznacza to, że wielkość kwotowa i liczba diet, zatwierdzona dla skarbnika koła, powinna zmniejszać limit wydatków na diety dla pozostałych działaczy w kołach, dlatego też kwotę funduszu diet dla skarbników należy ująć w budżecie Okręgu\'\'.  

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej