Polski Związek Wędkarski

Nasze PZW => Przepisy PZW => Wątek zaczęty przez: henryk_p w March 13, 2020, 19:56:31 PM

Tytuł: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w March 13, 2020, 19:56:31 PM
 Jutro obraduje  Zarząd Główny zgodnie ze Statutem PZW powinien ZG wyznaczyć termin odbycia Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów jest to sprawdzian czy Statut PZW jest prawem  czy tylko papierem toaletowym.
 Pozdrawiam H.Pokrzywa
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: nudzio w March 14, 2020, 07:23:19 AM
APEL 
Szanowni Panowie z Zarządu Głównego dziś czeka was sprawdzian ze znajomości STATUTU
Nie dajcie się wpuścić w maliny przez prezesa to że on na pewno będzie wam przedstawiał opinie prawną napisaną pod niego . Jego nieznajomość statutu i bezmyślność powoduje to że idzie cały związek na dno a  przy okazji WAS. Wierzę że jeszcze macie jaja i noście spodnie , nie dajcie prowadzić jak ślepiec pokażcie że statut znacie i umiecie sami podjąć decyzje . WIECIE że zjazd zwołuje 1/3 delegatów którzy byli na ostatnim zjeździe ( par. 26 ust.1 pkt.3 )  z wami i wtedy wszyscy delegaci podejmą decyzje czy CI co podpisali listę o zwołaniu nadzwyczajnego zjazdu mieli racje.  Jeżeli podejmiecie decyzje o nie zwołaniu tego zjazdu to musice wiedzieć  że DOPROWADZICIE DO OGRANICZENIA BIERNEGO I CZYNNEGO PRAWA WYBORCZEGO  a to jest znowu łamanie statutu po raz kolejny .  Liczę że macie w sobie jeszcze choć trochę godności i honoru  aby zagłosować za zwołaniem zjazdu a wtedy Każdy z WAS będzie mógł spojrzeć w lustro i nie napluć sobie w twarz
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: nudzio w March 14, 2020, 07:46:18 AM
Dzisiaj Panowie naprawdę dobrze słuchajcie i uważajcie na tym zebraniu bo podejmiecie ważną decyzje . Z tego co słyszałem  to większość z Was albo gada z kolegami albo układa pasjanse lub przeglądają wiadomości w telefonach i czekają aby wsiąść dietę pójść na obiad i cieszyć się że spełniliście swój obowiązek . Spotykacie się raz na 3 miesiące i większość z Was nawet nie wie co jest w materiałach i o czym będziecie rozmawiać a już wo gule nie wiecie jakie jakie uchwały będziecie zatwierdzać i co one zawierają  dajecie sobą manipulować i prowadzić jak stado baranów na rzez . Wiem że nie do wszystkich się to odnosi i tu ich PRZEPRASZAM myślę że tą garstkę którą przeprosiłem jest aktywna na zebraniach . Jeszcze raz apeluje DOBRO ZWIĄZKU ZALEŻY DZIŚ OD WAS podejmijcie dobrą decyzje ZGODNĄ Z WŁASNYM SUMIENIEM wiecie że dzisiaj  PATRZY NA WAS CAŁA 
P O L S K A
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: nudzio w March 14, 2020, 19:45:38 PM
jak już wiecie panowie z zarządu odrzucili wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zjazdu delegatów a potem się nie wiem czemu dziwią że nazywają ich betony teraz już wiecie przed wejściem na twardą rozum im ucieka poniżej krzyża zachowują się jak strusie chowają głowy w piasek a d...py wystawiają do bicia i właśnie takich ludzi wybiera się do zarządów żenada . Taką bierną postawą mamy to co mamy i lepiej nie będzie ,teraz poczekamy co jeszcze wymyślą panowie z twardej aby nam działaczom jeszcze krwi napsuć i sami widzicie nie dadzą się oderwać od koryta . a na zakończenie mogę mieć nadzieje że ten się śmieje kto ostatni się śmieje
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: wb1119 w March 14, 2020, 20:05:39 PM
To należy się spodziewać wejścia Prezydenta Warszawy i Zarząd Komisaryczny. A ci co głosowali przeciwko zwołaniu Zjazdu powinni stanąć po zjeździe przed Sądem Koleżeńskim.
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w March 14, 2020, 20:35:39 PM
A jednak papierem smutne pewnie mocny klej na stołkach a prawo ma obowiązywć  dla malutkich
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: nudzio w March 17, 2020, 22:02:02 PM
jak widać panowie z zarządu zg znowu stanęli na wysokości zadania i na wniosek pana przezesa  w sprawie nie zwoływania Nadzwyczajnego ZJAZDU PORAZ KOLEJNY ZŁAMALI STATUT .
Prezes ZG odczytał wniosek w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, a następnie zapoznał zebranych z przygotowaną przez niezależną kancelarię prawną opinią dotyczącą wniosku, jego zasadności i zgodności ze Statutem Polskiego Związku Wędkarskiego. A tą opinie to pisali zapewne dwóch p. Wieśków , p. Darek , Caryca ( p. Beata) wódz naczelny p. Teodor i zapewne p. Henryk a jak wiecie doświadczenie ma z poprzednich czasów . Powołując się na te paragrafy ( przywołam cały zapis tekstu na jaki powołał się nasz złotousty prezes )PZW w sprawie wniosku z dn. 20.12.2019 r. dot. zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW. Członkowie Zarządu Głównego uznając wniosek z dnia 20 grudnia 2019 r. za bezzasadny i sprzeczny z § 16 ust.7, § 18 ust. 6 , § 20 ust. 2, 3, 4 i 5 i § 32, podjęli uchwałę o odmowie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW.
 Konia z rzędem co oni mieli na myśli powołując się na te paragrafy to może ja przytoczę jeden paragraf który dotyczy wniosku złożonego przez 1/3 delegatów a ten wniosek naszego złotoustego  nie miał prawa być przedstawiony a co dopiero przez stado baranów głosowany może niech poczytają statut a to wspomniany paragraf:  § 26 ust.1 pkt.3 i pkt 2 i 3
                                                                       
                                                                        § 26
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy
lub w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku wraz z uzasadnieniem przez:
1) Główną Komisję Rewizyjną,
2) co najmniej 1/3 zarządów okręgów,
3) 1/3 delegatów na ostatni Krajowy Zjazd Delegatów.
2. W przypadku niedotrzymania terminu przez Zarząd Główny, Nadzwyczajny Krajowy
Zjazd Delegatów zwołuje niezwłocznie Główna Komisja Rewizyjna.
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały tylko w sprawach, do
rozpatrzenia których został zwołany.
A TERAZ poczekamy co zrobi nasz nowy przewodniczący GKR czy będzie miał jaja i zrobi to co pisze w    § 26 . pkt 2  bo ma czas do 20.03.2020 a jeżeli tego nie zrobi to będzie kolejnym który łamie statut . Jest  mi wstyd że mamy PREZESA który nie zna statutu a jeszcze potrafi zarzucić że to my Członkowie PZW NIE ZNAMY STATUTU. Kompromitacja całego Zarządu (może nie całego ) ale większości  .Cóż mi pozostało chyba tylko jedno   APEL  do wszystkich CZŁONKÓW PZW nie bójmy się zacząć składać WNIOSKI DO PROKURATURY  O ŁAMANIE STATUTU PRZEZ NASZE WŁADZE ZG. ZRÓBMY TO i pokażmy że to my stoimy na straży  statutu.   Może w  końcu dotrze też do PREZYDENTA WARSZAWY że czas najwyższy zająć się tymi Panami i zawiesić cały zarząd oraz wprowadzić SWOJEGO PEŁNOMOCNIKA i przywrócić PRAWORZĄDNOŚĆ w PZW

 
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w September 20, 2021, 21:36:07 PM
Ten wątek poruszany na forum doczekał się finału wg.przysłowia "co ma wisieć nie utonie"zaprzyjażnione wiewiórki przekazały takie wieści:
   Sygn. akt XXIII Ga 518/21
 z dn.23 lipca 2021 r.
       POSTANOWIENIE
Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie:
   Przewodniczący SSO ....................
po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Prezydenta m.st. Warszawy przy uczestnictwie Stowarzyszenia Polskiego Związku Wędkarskiego o uchylenie uchwał i udzielenia upomnienia,na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy z dn. 2 grudnia 2020 r.sygn.akt XII Ns Rej KRS 35833/20/352 postanawia:
 I.oddalić apelację
 II.zasądzić od uczestnika na rzecz itd.
   Pozostałe opisy nie istotne dla sprawy.

  Ponieważ moja wiedza zaczerpnięta z takiej niebieskiej książeczki Statut Polskiego Związku Wędkarskiego par.16 pkt.7  par.18 pkt.7  par.20 pkt.5 wynika że obecny Zarząd Główny stracił mandat do kierowania PZW a Prezydent m.st Warszawy powinien powołać Pełnomocnika do czasu wyboru nowych władz.
 Dla tych co nie znają wyroku w pierwszej instancji ;

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dn.2 grudnia 2020 r.w sprawie uchylenia uchwały nr.217/III/2020 Zarządu Głównego PZW z dn.14 marca 2020 ,uchwały 3/2020 Głównej Komisji Rewizyjnej PZW z dn.27 marca 2020 oraz udzielenia upomnienia Zarządowi Głównemu PZW.

   To jest informacja dla Członków PZW bo w tym temacie ZG milczy i udaje że nic się nie stało.
  Dalsze informacje w tej sprawie nastąpią, jednocześnie zaznaczam że gdyby ten wpis na forum  został skasowany zostanie nagłośniony ten temat na innych komunikatorach.
 Z wędkarskim pozdrowieniem H.Pokrzywa   

 
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w September 21, 2021, 20:37:11 PM
 Ciąg dalszy poprzedniego wpisu:
   Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
     -adres-
   Warszawa 16 września 2021
    Znak sprawy:AO-I.511.416.2021.AST
       Pan
  H.M
  Rzecznik Dyscyplinarny Zarządu Głównego PZW
          -adres-

   W sprawie:uchylenia uchwał Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej dotyczących odmowy zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW


  Uprzejmie informuje iż postanowieniem z dnia 23 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy I Zamówień Publicznych oddalił apelację PZW od postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 2 grudnia 2020 w sprawie uchylenia uchwały nr.217/III/2020 ZG PZW z dn 14 marca 2020 r. uchwały 3/2020 Głównej Komisji Rewizyjnej PZW z dn. 27 marca 2020 r. oraz udzielenia upomnienia Zarządowi Głównemu PZW.
  Pozostała część pisma jest informacyjna.

   Zastanawiam się jak czują się ci co podpisali listę o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu  a teraz szybko podpisali lojalki bez wazeliny za wyjątkiem tych co zostali postawieni przed sądem koleżeńskim.
  Jeśli ktokolwiek z czytających ten wpis myśli że to błacha sprawa to są w wielkim błędzie pod adresem diety kryją się duże profity i dla tego jest walka o stołki i kasę w majestacie prawa czyli Statutu PZW.
  Statut PZW dla władz centralnych ma tylko wartość przy karaniu tych co mają czelność krytykować a wobec siebie tylko interpretują a nie stosują prawda panie rzeczniku.
    Na dziś wystarczy następne wpisy niedługo.
 Pozdrawiam H.Pokrzywa
 
 
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w September 22, 2021, 20:09:17 PM
   Ciąg dalszy moich spostrzeżeń i czytania ze zrozumieniem Statutu PZW par.16 pkt7 cytat "Członek Związku ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą określoną w ust.2 pkt 2-3 lub skazani prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego traci  prawo do do pełnienia funkcji we władzach i organach Związku,łącznie z pozbawieniem mandatu delegata.Ukarany nie może być wybierany do władz i organów Związku do czau zatarcia kary"

   - ja jako Henryk Pokrzywa członek PZW od 1974 rozumiem że członkowie obecnego Zarządu Głównego PZW na  najbliższym Nadzwyczajnym Zjeżdzie w dn.17.11 będzie tylko występowali jako zaproszeni goście,że wyborach od Koła nie będą mieli prawa startować przecież sąd powszechny wymierzył karę i ona się uprawomocniła.Jeśli prawnicy najemnicy napiszą inną opinię /a jest to możliwe bo opinie przyniosły wyrok sądu /to znaczy że jak napisałem na początku tematu  ma wartość rolki papieru toaletowego.
    -w następnym wpisie o tłustych kotach w PZW/one występują nie tylko w polityce/
    -z wędkarskim pozdrowieniem w trosce o nasze stowarzyszeniem stary wiarus H.Pokrzywa
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: wb1119 w September 23, 2021, 17:41:01 PM
Ma Pan całkowitą rację. Ale dla nich w tej chwili najważniejszym zadaniem jest wykluczenie poprzez sąd jak najwięcej delegatów na Zjazd Nadzwyczajny.
A Pan Mach zrobi wszystko co mu każą. Po to trzymają pełnomocnika na Mazowszu, żeby on dyrygował na Zjeździe Okręgowym.
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: stezyca22 w September 23, 2021, 23:05:14 PM
Odniosę się do wykluczania delegatów, o którym wspomniał wb1119. Proszę zauważyć, że ZG, uchwałą  353/VIII/2021 zawiesił w czynnościach zarząd okręgu mazowieckiego, przy czym podał złą podstawę prawną, gdyż wskazał zapisy § 20 ust. 9 statutu, a powinien wskazać§ 20 ust. 8, który stanowi, że:
"Władze i organy nadrzędne sprawują nadzór nad władzami i organami niższego szczebla oraz mają prawo zawieszenia w czynnościach pełnego lub częściowego składu władz i organów tych szczebli, jeśli zostanie stwierdzone działanie sprzeczne z przepisami określonymi w § 2 ust. 1 lub bezczynność". Czy wszczęcie postępowania przygotowawczego przez rzecznika dyscyplinarnego, daje ZG podstawę do zawieszenia członków ZO? Nie! tym członkom rzecznik nie przedstawił prawdopodobnie jeszcze zarzutów, nie wspominając o tym, że prawdopodobnie nie zdążył zredagować wniosku o ukaranie, jeżeli na takowy by się zdecydował. Proszę zauważyć, że w okręgu mazowieckim działa już pan Heliniak. Działa nie za darmo i w dodatku w ramach już trzeciej uchwały ZG. Spojrzałem, jak wywiązuje się ze swych statutowych obowiązków zarząd okręgu rzeszowskiego. Jak czyni zamojski. Swój, lubelski, znam od podszewki. Pokuszę się wkrótce o szczegółową analizę na bazie informacji, które są dostępne w Internecie. Korzystając z okazji, pozdrawiam Tadeusza Pokrzywę. Tadeuszu, robisz dobrą robotę!
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: wb1119 w September 24, 2021, 19:16:01 PM
Spieszą się. Już jest postanowienie o wszczęcie postępowania.
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w September 26, 2021, 21:16:54 PM
  Dzięki kol.za wsparcie i aby Statut był stosowany a nie interpretowany przez Zarząd Główny.
   Wracając do obiecanego tematu czyli tłustych kotów w PZW byłbym niewdzięcznikiem gdybym pierwszego wpisu nie poświęcił wędkarzowi nr.1 prawda ci to że są lepsi ale warto przybliżyć co nieco.
     -po pierwsze na spotkaniach twierdził że nic nie może bo ma tylko jeden głos.
     -po drugie na Zjeżdzie  twierdził że lokum w Warszawie ma to była tylko ściema bo ZG wydało kilka set tysięcy zł. na zakup lokalu tylko po co,bo zgodnie ze Statutem PZW par.5 pkt. 1i2 
     -po trzecie praca społeczna wędkarza nr.1 to 13 diet a na koniec roku 26 diet
     -byłbym niewdzięcznikiem gdybym nie napisał o sukcesach za to że Komisja Rewizyjna nie zastosowała się do uchwały 125/2016 a ZO we Wrocławiu zostało skazane przez sąd koleżeński ZG /przez małe litery bo nie zasługują / prawdopodobnie zbyt głośno byli niezadowoleni z wyboru obecnych władz.
     -Prezes i w-ce Prezes  z Legnicy za obsługę zebrania w kole ngana/w tle podpisanie listy o nadzwyczajny zjazd/
     - o innych którzy podpisali listę o zwołaniu Nadzwyczajnego trochę pózniej.
     -a przy okazji chciałbym podziękować pracownikom PZW dzięki którym ta organizacja nie zeszła na psy.
   Na dzisiaj wystarczy ciąg dalszy nastąpi z wędkarskim pozdrowieniem H.Pokrzywa   
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: stezyca22 w September 28, 2021, 20:52:32 PM
Tadeuszu, poruszyłeś diety. Dokonam krótkiej analizy sytuacji z roku 2018, chociaż to niejedyny rok, gdzie ZG "połamał" prawo, które sam ustanowił. Pobudek takiego działania nie będę dociekał...
1. § 3 ust. 2 uchwały "dietowej" KZD:   
"Stosownie do możliwości ograniczonych limitem, wysokość jednej diety nie może być wyższa od 30% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, obowiązującego w gospodarce narodowej.
2. § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w prawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.:
"Od dnia 1 stycznia 2018 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2100 zł"
3. § 2 uchwały ZG nr 94/XII/2018:
"Ustala w miesiącu grudniu 2018 r. wysokość jednej diety dla członków władz Polskiego Związku Wędkarskiego w kwocie 650 zł..."

30% z 2100 = 630 zł

A ponoć, są granice, których przekroczyć nie wolno...


Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w September 28, 2021, 21:38:37 PM
  Uzupełnienie płaca jest podana brutto a dieta netto.
  H.Pokrzywa
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w September 29, 2021, 21:11:12 PM
Zapraszam do lektury na Facebook  wedkarzpolski tam są pokazane dokumenty na temat legalności działania ZG PZW miłej lektury.
H,Pokrzywa
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w October 02, 2021, 19:10:50 PM
 :) :)
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w October 06, 2021, 20:23:52 PM
  Wiewiórki które biegają w pobliżu Twardej różne wieści niosą czasami dziwne i mogą mijać się z prawdą ale nie mnie to osądzać lojalki to fakt czemu mają służyć tylko można się domyślać że chodzi o to aby przyrośnięte stołki oraz diety działacze dalej otrzymywali,ale najbardziej nie mogę zrozumieć że członkowi ZG akceptowali pomysły prezydium łamiąc przy okazji Statut,dowodem w sprawie jest wyrok sądu.
   Zgodnie z par.17pkt.1i2 najwyższą władzą w PZW jest KZD i właśnie na tym Zjeżdzie delegaci mogą przyjąć uchwałę w której określi się wysokość diety dala działaczy w moim okręgu jest taka uchwała i w okresie kadencji nie spełniając określonych warunków nie było wniosku o podwyżkę diety./dla zainteresowanych Okręg Wałbrzych/
   Dla przypomnienia /dotyczy to między innymi działaczy/ należałoby przypomnieć par.5 pkt.1 w naszym stowarzyszeniu nie wszyscy działają za diety między innymi praca w kołach zazwyczaj za złe słowo.
  Na dzisiaj wystarczy z wędkarskim pozdrowieniem H.Pokrzywa


Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w October 13, 2021, 18:45:12 PM
     Statut par.20 pkt.7  W nadzwyczajnym zjeżdzie uczestniczą delegaci uprawnieni do brania udziału w ostatnim zjeżdzie zwyczajnym, z zastrzeżeniem par.18 ust.7 i 8.
               par.18 pkt.7 Mandaty delegatów na zjazd okręgowy i Zjazd Krajowy zachowują ważność w okresie kadencji.Mandat delegata wygasa w przypadku rezygnacji, ukarania zgodnie z par.16 ust. 7 Statutu PZW, ustania członkostwa.
               par.16 pkt.7 Członek Związku ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą określoną w ust.2 pkt. 2-3 lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,ścigane z oskarżenia publicznego traci prawo do pełnienia funkcji we władzach i organach Związku łącznie z pozbawieniem mandatu delegata. Ukarany nie może być wybierany do władz i organów Związku do czasu zatarcia kary.
     
    Mam pytanie dla tych co Statut PZW znają i mogą odpowiedzieć na  pytania ?
    -czy obecny ZG ukarany przez Sąd mają prawo startować w Kołach o mandat delegata.
    -czy w Nadzwyczajnym Zjażdzie mogą brać udział członkowie ZG

  Z wędkarskim pozdrowieniem  H.Pokrzywa
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w October 13, 2021, 20:55:24 PM
  Ostatnio wiewiórki stały się aktywne i takie różne wieści niosą że zbiera  się lojalki bo jak nie to? no i podpisują,tak zbiera szable do głosowania na najbliższym zjeżdzie,takie znane są przypadki że sąd koleżeński zmienił zdanie i zamienił naganę na upomnienie członkowi ZG zawsze to jedna szabla więcej z Okręgu na wschód od Wisły ciekawe są opinie na ten temat.
    Zastanawiam się jakie są przyczyny bycia u władzy i nasuwa takie przypuszczenie po analizie osiągnięć ZG w tej kadencji;
    -może RODO sądy koleżeńskie brak wykroczeń z ustawy o rybołówstwie
    -może zakup gruntów może kościół ale nie PZW /chyba że na działalność gospodarczą przecież mamy uprawiać wędkarstwo a nie produkować i sprzedawać ryby/
    -może obwody rybackie i Wody Polskie wieści są takie że boję się o nich pisać jedno jest pewne że PZW może bardzo dużo stracić/przy biernej postawie ZG/
    Jako bierny obserwator i rozmów z różnymi kolegami wędkarzami nasuwa się taki wniosek że jeśli nie wiesz o co chodzi to zazwyczaj chodzi o pieniądze a w tym przypadku to o wielki tort pod nazwą majątek PZW a trzeba tak zrządzać naszym stowarzyszeniem aby doprowadzić go do dziadostwa a wtedy tort stanie się zakalcem i będzie można kupić za marne grosze.
    Apel do rozsądnych wędkarzy nie opuszczajcie zebrań w kołach tam macie jedną ważną misję nie głosujcie na tych co chcą tak zreformować PZW aby doprowadzić nasze stowarzyszenie do dziadostwa.
   Na dzisiaj wystarczy z wędkarskim pozdrowieniem H.Pokrzywa
   
     

 
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w October 27, 2021, 21:05:03 PM
      10.11.2021 Nadzwyczajny Zjazd to jest mój apel do delegatów,jeśli nie wiesz  jak zagłosować i na jakiego konia postawić to odpowiedz na następujące pytania?
     -co zrobiono przez kadęcję aby wędkarze którzy łamali prawo nie byli bezkarni, przecież imię i nazwisko nr.leg członkowskiej przynależność do koła nie jest hroniona  przez RODO,bo to nie są dane osobowe.
     -warszawskie wiewiórki takie wieści niosą że trwają prace nad zmianami w ustawie o rybactwie śródlądowym jest brak jakichkolwiek przedstawicieli ZG czyżby nas to nie dotyczyło?
     -trwają prace nad zmianami w ustawie o ustroju rolnym jak myślicie ktokolwiek nas reprezentuje?spróbujcie kupić jakikolwiek bajoro.
     -wiewiórki ostatnio się uaktywniły i takie tam różne wieści niosą wody polskie bardzo aktywnie ruszyły z programem wdrażania ustawy prawo wodne uważam że temat bardzo ważny dla PZW i nasi reprezentanci z ZG powinni szlifować buciorami dywany w tym resorcie w interesie naszego stowarzyszenia a jaka jest rzeczywistość brak jakiegokolwiek zainteresowania ze strony włodarzy ZG.
     -poproście o projekt nowego statutu który jest utajniony
     
Wiewiórki które ta złe wieści niosą , że boje się je tu cytować ale jedno jest pewne że utrzymanie nieudolnej władzy nie przyniesie chwały PZW.
  Większość delegatów na Zjazd to prezesi okręgów w waszych rękach przyszłość PZW znajdzcie odpowiedz na moje pytania i zagłosujcie za przyszłością naszego stowarzyszenia bo inaczej w nowym roku obudzimy się z ręką w nocniku.
   Z wędkarskim pozdrowieniem zatroskany siwiejący Henryk Pokrzywa
     
     
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: wb1119 w October 28, 2021, 20:32:44 PM
Zjazd Nadzwyczajny jest tylko na jeden temat, postawiony we wniosku o jego zwołanie. Te problemy powinny być poruszone na zwykłym Zjeździe.
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w October 30, 2021, 19:23:13 PM
   Prawda jest że gdyby były normalne działanie ZG to należałoby omawiać te tematy na normalnym zjeżdzie ale normalnie nie jest bo nie zrobiono nic w tych tematach jeśli się mylę to rzecznik ZG może się wypowiedzieć to forum jest otwarte dla każdego.
    A tak na marginesie za usługi pełnomocnika w Okręgu Mazowieckim zapłacicie na rzecz ZG prawdopodobnie tak ok.200tyś.w końcu jesteście bardzo bogatym okręgiem to tak jakby kupił 15 ton karpia.
      Z wędkarskim pozdrowieniem Henryk Pokrzywa
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: wb1119 w October 30, 2021, 20:13:32 PM
Dlatego nie spieszy się z oddaniem okręgu. Takiej kasy to on nigdzie nie zarobi.
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w November 07, 2021, 16:26:54 PM
   Nadzwyczajny Zjazd za trzy dni zwracam się z prośbą do delegatów na Zjazd zanim zagłosują niech posłuchają tych co mają inne zdanie i ich racje niż nam panująca władza a prawdopodobnie wtedy znajdziecie odpowiedz na zadane moje cztery pytania w poprzednim wpisie na forum.
     Na innych forach zarzuca się że ci co postawili wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu idą po władzę niby to i racja ale w ostatnim okresie głównych graczy pozbawiono tej możliwości i pozostali ci co w trosce o PZW chcą wyprowadzić z impasu /brak aktywności na szczeblu ministerialnym/ nasze stowarzyszenie.
    Mój apel do rozsądnych Prezesów Okręgowych i pozostałych delegatów nie dajcie się zwieść  obietnicom nowe ma wielką szansę i nie zmarnujcie właśnie tej szansy.
   Z wędkarskim pozdrowieniem Henryk Pokrzywa.
   
 
Tytuł: Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Wiadomość wysłana przez: henryk_p w November 09, 2021, 18:05:57 PM
    To jutro dzięki sądowi delegaci będą mieli wybór;
    -wybrać nowych i postępowych
    -zostawić obecnych co nawet Statutu PZW nie potrafią przestrzegać.
    Delegaci wasz wybór bo przed naszym stowarzyszeniem trudne czasy.
Kończę i zamykam wątek dziękuję wszystkim czytającym i piszącym.
Z wędkarskim przesłaniem i pozdrowieniem Henryk Pokrzywa.       
Copyright © 2013 Simple Machines All Rights Reserved.