Nasze PZW > Ogólne

"Nic nie będzie po staremu"

(1/1)

jacek_plachecki:
Koledzy z Zarządu Głównego obiecują, że „nic nie będzie po staremu”. Dlatego mam pytanie, czy doczekamy się takich czasów, kiedy to w całej Polsce będzie możliwość opłacenia składek członkowskich i gospodarczych, co będzie wiązało się z otrzymaniem zezwolenia na wędkowanie, za pośrednictwem internetu lub telefonu komórkowego ?
Myślę, że na internetowej stronie ZG PZW powinna być dostępna aplikacja z mapą  Polski, na której  wyszczególnione zostaną wszystkie Okręgi, z możliwością powiększenia terenu i przejścia na poszczególne łowisko, gdzie również wyświetli się obowiązujący regulamin.
Podstawowe usprawnienie takiej aplikacji  powinno dotyczyć możliwości wykupywania składek i otrzymania w tym systemie e-zezwolenia. Zarówno dla członków naszego stowarzyszenia, wędkarzy niezrzeszonych oraz obcokrajowców i to bez względu na to, czy dotyczy wód ogólnodostępnych, czy łowisk specjalnych.
Moim zdaniem, w każdym Okręgu powinien funkcjonować jednakowy program informatyczny, który usprawni w krótkim czasie otrzymanie e-zezwolenia na dowolną wodę użytkowaną przez całe PZW. Przypuszczam, że większość wędkarzy zdało już sobie sprawę, że nie będzie powrotu „do starego”, tzn. jednej składki, która w czasach PRL-u uprawniała  do poławiania w całym kraju, ale przynależność do jednego wielkiego stowarzyszenia, jakim jest PZW, zobowiązuje do równego i uczciwego traktowania wszystkich jego członków. Oczywiście, różnice w wysokości składek i opłat w poszczególnych Okręgach są dla mnie zrozumiałe, ponieważ wynikają z ponoszonych kosztów, ale z tym równym traktowaniem, zwłaszcza dot. dostępu wędkarzy do wszystkich łowisk, bywa różnie i dlatego najwyższy czas to naprawić. Dodam jeszcze, że w kilku Okręgach już taki system dystrybucji e-zezwoleń dobrze działa i tylko należy podziękować działaczom związku , że potrafili otworzyć się na wymogi nowoczesności.
Wodom Cześć !
Jacek Płachecki/ koło PZW Barskie

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej