Sport > Sport amatorski

cudzoziemiec z wędką w Polsce

<< < (3/3)

osamark:
Idźmy dalej,
Ustawa o rybactwie śródlądowym,

Art. 7.
2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską” lub „kartą łowiectwa pod-wodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.
2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby pro-wadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku – określać sposób prowadzenia tego rejestru.

Jak to działa, zgłaszam się do „uprawnionego do rybactwa” po zezwolenie, mówię iż chcę łowić na takim obwodzie płacę za zezwolenie i uprawiam Amatorski Połów Ryb.
Co robi PZW:
Łączy wody obwodów rybackich, wody własne, wody dzierżawione w jedną wielką wodę i dodatkowo aby łowić na tej wodzie żąda wstąpienia do PZW.
Dla mnie to łamanie prawa.
Kto został powołany do kontroli przestrzegania ustawy :
Art. 22.
1. Tworzy się Państwową Straż Rybacką.
2. Zadaniem Państwowej Straży Rybackiej jest kontrola przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
Zgłosimy problem do PSR
Zobaczymy ?

carivan:
Wyjaśniłem Ci w właściwym temacie jaki założyłeś po co dublujesz te same posty w dwóch różnych tematach?

robocek:
  internauta carivan napisał

--- Cytuj ---
Połowi bez problemu, Ustawa o rybactwie śródlądowym jest dokumentem nadrzędnym nad jakimkolwiek wydanym przez określony okręg. Jeśli w okręgu Krosno wprowadzono taki zapis iż nie mogą łowić obcokrajowcy zgodnie z Ustawą to okręg ów wprowadził taki zapis bezprawnie i nie ma on podstawy prawnej do egzekwowania ew. jakichkolwiek kar dla obcokrajowca, okręg taki nie ma też prawa odmówić obcokrajowcowi wykupienia pozwolenia do połowu ryb.

--- Koniec cytatu ---

Bzdura.Na dzierżawcy ciąży obowiązek ustanowienia zasad połowu,w tym i limitu dostępu.Może więc dzierżawca,w tym wypadku okręg ,wprowadzić zasady odmienne,ostrzejsze od rozporządzenia i RAPRyb.Reasumując,wcale nie jest zobligowanym do udostępnienia swoich wód obcokrajowcom i osobom niezrzeszonym a działania ZO Krosno są legalne.
Po czasie okręg krośnieński zrozumiał że strzelił sobie w kolano ucinając łeb kurze znoszącej złote jajka i uchwałą ZO,zdaje się że z lutego 2015 r.zezwolił cudzoziemcom i niezrzeszonym na korzystanie ze swoich wód.
Strażnicy PSR ,w przeciwieństwie do poniektórych strażników SSR znają prawo i z pewnością od obcokrajowca posiadającego zezwolenie uprawnionego do rybactwa okazania karty wędkarskiej żądać nie będą.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej