Nasze PZW > Przepisy PZW

Regulamin organizacyjny Koła PZW

(1/3) > >>

okonopstrag:
pragnę założyć koło PZW, bo nie odpowiada mi polityka finansowa itd osób zarządzających kołem do którego należę. Na walnym przegrywamy z układem jaki tam się zawiązał.


I co dalej?
Mamy możliwość, ale teraz co musimy zrobić?
Ilu nas musi być by założyć te koło?

Regulamin Organizacyjny Koła PZW
1. Zasady organizacyjne koła
§ 1.

5. Powołanie koła może nastąpić z inicjatywy własnej zarządu okręgu lub 15 osób,
zwanych dalej inicjatorami. Zarząd okręgu może odmówić inicjatorom powołania koła
podejmując stosowną uchwałę z uzasadnieniem.
5.1 . Wniosek w sprawie powołania, inicjatorzy składają wraz z następującymi
załącznikami:
1/ listą inicjatorów wraz z deklaracjami przynależności do PZW,
2/ informacją o terminie i miejscu wyznaczenia zebrania założycielskiego.
5.2 Zebranie założycielskie obraduje, z udziałem członka zarządu okręgu, według
następującego porządku :
1) otwarcie zebrania przez członka zarządu okręgu,
2) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
3) uchwalenie planu pracy „koła w organizacji” oraz jego budżetu,
4) wybór władz i organów „koła w organizacji”: prezesa zarządu, zarządu oraz komisji
rewizyjnej i sądu koleżeńskiego .
5.3 Zarząd okręgu, w terminie 30 dni od daty odbycia zebrania założycielskiego, jeśli co
najmniej 20 osób jest członkami „koła w organizacji” podejmuje, w obecności
przedstawicieli zarządu „koła w organizacji” uchwałę o powołaniu koła PZW.


No dobra niby opisane.
ale interpretacje są różne.

dlatego podając zapis z regulaminu, pytam się Was:

Ile osób musi być na zebraniu założycielskim musi być inicjatorów tegoż koła?
15 czy 20?

bo zdania są podzielone.

wb1119:
Inicjatorów jest 15, ale okręg w uchwale może określić liczbę członków koła po określonym terminie. Tutaj pisze że 20, ale okręgi mogą mieć określoną minimalną ilość członków w kole.
Tylko należy brać pod uwagę ilu będzie członków w kole, chodzi o finanse, jak duża jest miejscowość. Jeżeli chcesz założyć koło bo twoje ci nie odpowiada tak jak opisałeś to chyba nie za wielu będziesz miał chętnych do swojego koła. Jeżeli masz w tej chwili ze 20-30 chętnych to jak pójdziecie na zebranie to wszystko przegłosujecie. Z tego piszesz to nie masz zbyt wielu za sobą.

okonopstrag:

--- Cytat: wb1119 w December 02, 2021, 20:59:54 PM ---
Inicjatorów jest 15, ale okręg w uchwale może określić liczbę członków koła po określonym terminie. Tutaj pisze że 20, ale okręgi mogą mieć określoną minimalną ilość członków w kole.
Tylko należy brać pod uwagę ilu będzie członków w kole, chodzi o finanse, jak duża jest miejscowość. Jeżeli chcesz założyć koło bo twoje ci nie odpowiada tak jak opisałeś to chyba nie za wielu będziesz miał chętnych do swojego koła. Jeżeli masz w tej chwili ze 20-30 chętnych to jak pójdziecie na zebranie to wszystko przegłosujecie. Z tego piszesz to nie masz zbyt wielu za sobą.

--- Koniec cytatu ---


na liście inicjatorów i deklaracji przynależności mamy 26 osób.
 z tym że wielu przybyć nie może, bo ma taka pracę. Chcą być tylko członkami tego koła.
by wybrać zarząd i wszystkie organy koła wystarczy, 15 i tylu chyba wystarczy na zebraniu założycielskim.?

Okręg coś mówi o 30 członkach by koło mogło funkcjonować. Im później dostaniemy możliwość udostępniania składek tym mniej u nas opłaci. Dobrze o tym wiedzą.
Ale by wędkarze odważyli się przejść, wystarczy by koło zostało zarejestrowane.
I na tym na razie skupiamy nasz wysiłek.

Co będzie dalej to już się okaże.

wb1119:
5- Członków Zarządu
3- Komisja Rewizyjna
3- Sąd Koleżeński
1- Przewodniczący Zebrania
1-  Protokolant
3- Komisja Skrutacyjna / członkowie nie mogą kandydować/ 
  Razem 16
A jeszcze Komisja Mandatowa, Komisja Wyborcza.
Poza tym z tego co piszesz to 15 jest członków, a pozostali to płatnicy składek, ponieważ nie mogą brać udziału w zebraniach. Więc co to za koło będzie?
Powiem szczerze, że coś mi tutaj nie pasuje.

okonopstrag:

--- Cytat: wb1119 w December 06, 2021, 19:43:58 PM ---
5- Członków Zarządu
3- Komisja Rewizyjna
3- Sąd Koleżeński
1- Przewodniczący Zebrania
1-  Protokolant
3- Komisja Skrutacyjna / członkowie nie mogą kandydować/ 
  Razem 16
A jeszcze Komisja Mandatowa, Komisja Wyborcza.
Poza tym z tego co piszesz to 15 jest członków, a pozostali to płatnicy składek, ponieważ nie mogą brać udziału w zebraniach. Więc co to za koło będzie?
Powiem szczerze, że coś mi tutaj nie pasuje.

--- Koniec cytatu ---


Przewodniczący zebrania może kandydować, tak samo sekretarz.
więc 14 wystarczy :-)

Komisja wyborcza 2 osoby
komisja mandatowa może kandydować.

To ma być koło PZW. na listę inicjatorów i deklaracji wpisało się 26 osób. z tym że nie chcą być we władzach jak też nie chce się im chodzić na walne.
chcą móc opłacić i wędkować, i by ich kasa szła na zarybienia.
i jakoś innym kołom nie przeszkadza że takiego typu członków mają ok 80%

wspierać Nas będą swym członkostwem w kole jak i częścią składki członkowskiej, a może czymś jeszcze. I nie wszyscy nie chcą być ale też i nie mogą. np praca. Tak pracujemy w weekendy.

nie mówię że chcemy by jak najmniej przyszło na założycielskie, ale wiemy że niektórzy nie przyjdą, dlatego chcemy wiedzieć ile minimalnie ma być.

Po założeniu wiem że dużo więcej będzie wędkarzy u nas opłacać, czyli będą członkami.
ale teraz ci z tamtego koła sieją propagandę ze nas nie będzie, i do tego dążą.

bo za mało kasy będą mieli dla siebie a nie na wody.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej