Nasze PZW > Składki i opłaty

Prawa członka PZW

(1/1)

cichy80:
Witam

Mam pytanie czy PZW w tym roku planuje uchwałę która mówiła by że prawa członka nie traci się w tym roku do końca kwietnia a np. do końca czerwca (w zależności od tego jak potoczy się obecna sytuacja)

Uważam że powinna zostać takowa uchwalona ze względu na to iż obecnie na ryby nie można jechać.
Posty od ZG PZW które pojawiły się między innymi na FB uważam za kpinę z nas wszystkich.
Prawo mówi jasno:

§ 5. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub pro-wadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą - także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Pisanie żeby nie przyjmować mandatów i drapać się pózniej w sądzie .... to już w ogóle pominę może komentarz.

Pozdrawiam

wb1119:
Już był taki temat, poszukaj.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej