Tweety na temat @pzworgpl

Polski Związek Wędkarski


Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Strony: [1] 2 3 ... 10

1 -  Nasze PZW / Przepisy PZW / Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez henryk_p dnia: September 26, 2021, 21:16:54 PM

  Dzięki kol.za wsparcie i aby Statut był stosowany a nie interpretowany przez Zarząd Główny.
   Wracając do obiecanego tematu czyli tłustych kotów w PZW byłbym niewdzięcznikiem gdybym pierwszego wpisu nie poświęcił wędkarzowi nr.1 prawda ci to że są lepsi ale warto przybliżyć co nieco.
     -po pierwsze na spotkaniach twierdził że nic nie może bo ma tylko jeden głos.
     -po drugie na Zjeżdzie  twierdził że lokum w Warszawie ma to była tylko ściema bo ZG wydało kilka set tysięcy zł. na zakup lokalu tylko po co,bo zgodnie ze Statutem PZW par.5 pkt. 1i2 
     -po trzecie praca społeczna wędkarza nr.1 to 13 diet a na koniec roku 26 diet
     -byłbym niewdzięcznikiem gdybym nie napisał o sukcesach za to że Komisja Rewizyjna nie zastosowała się do uchwały 125/2016 a ZO we Wrocławiu zostało skazane przez sąd koleżeński ZG /przez małe litery bo nie zasługują / prawdopodobnie zbyt głośno byli niezadowoleni z wyboru obecnych władz.
     -Prezes i w-ce Prezes  z Legnicy za obsługę zebrania w kole ngana/w tle podpisanie listy o nadzwyczajny zjazd/
     - o innych którzy podpisali listę o zwołaniu Nadzwyczajnego trochę pózniej.
     -a przy okazji chciałbym podziękować pracownikom PZW dzięki którym ta organizacja nie zeszła na psy.
   Na dzisiaj wystarczy ciąg dalszy nastąpi z wędkarskim pozdrowieniem H.Pokrzywa   

2 -  Nasze PZW / Przepisy PZW / Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez wb1119 dnia: September 24, 2021, 19:16:01 PM

Spieszą się. Już jest postanowienie o wszczęcie postępowania.

3 -  Nasze PZW / Przepisy PZW / Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez stezyca22 dnia: September 23, 2021, 23:05:14 PM

Odniosę się do wykluczania delegatów, o którym wspomniał wb1119. Proszę zauważyć, że ZG, uchwałą  353/VIII/2021 zawiesił w czynnościach zarząd okręgu mazowieckiego, przy czym podał złą podstawę prawną, gdyż wskazał zapisy § 20 ust. 9 statutu, a powinien wskazać§ 20 ust. 8, który stanowi, że:
"Władze i organy nadrzędne sprawują nadzór nad władzami i organami niższego szczebla oraz mają prawo zawieszenia w czynnościach pełnego lub częściowego składu władz i organów tych szczebli, jeśli zostanie stwierdzone działanie sprzeczne z przepisami określonymi w § 2 ust. 1 lub bezczynność". Czy wszczęcie postępowania przygotowawczego przez rzecznika dyscyplinarnego, daje ZG podstawę do zawieszenia członków ZO? Nie! tym członkom rzecznik nie przedstawił prawdopodobnie jeszcze zarzutów, nie wspominając o tym, że prawdopodobnie nie zdążył zredagować wniosku o ukaranie, jeżeli na takowy by się zdecydował. Proszę zauważyć, że w okręgu mazowieckim działa już pan Heliniak. Działa nie za darmo i w dodatku w ramach już trzeciej uchwały ZG. Spojrzałem, jak wywiązuje się ze swych statutowych obowiązków zarząd okręgu rzeszowskiego. Jak czyni zamojski. Swój, lubelski, znam od podszewki. Pokuszę się wkrótce o szczegółową analizę na bazie informacji, które są dostępne w Internecie. Korzystając z okazji, pozdrawiam Tadeusza Pokrzywę. Tadeuszu, robisz dobrą robotę!

4 -  Nasze PZW / Ogólne / Odp: Kontrola

Zaczęty przez mol395 - Ostatnia wiadomość wysłana przez rowino dnia: September 23, 2021, 21:26:08 PM

może

5 -  Nasze PZW / Przepisy PZW / Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez wb1119 dnia: September 23, 2021, 17:41:01 PM

Ma Pan całkowitą rację. Ale dla nich w tej chwili najważniejszym zadaniem jest wykluczenie poprzez sąd jak najwięcej delegatów na Zjazd Nadzwyczajny.
A Pan Mach zrobi wszystko co mu każą. Po to trzymają pełnomocnika na Mazowszu, żeby on dyrygował na Zjeździe Okręgowym.

6 -  Nasze PZW / Przepisy PZW / Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez henryk_p dnia: September 22, 2021, 20:09:17 PM

   Ciąg dalszy moich spostrzeżeń i czytania ze zrozumieniem Statutu PZW par.16 pkt7 cytat "Członek Związku ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą określoną w ust.2 pkt 2-3 lub skazani prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego traci  prawo do do pełnienia funkcji we władzach i organach Związku,łącznie z pozbawieniem mandatu delegata.Ukarany nie może być wybierany do władz i organów Związku do czau zatarcia kary"

   - ja jako Henryk Pokrzywa członek PZW od 1974 rozumiem że członkowie obecnego Zarządu Głównego PZW na  najbliższym Nadzwyczajnym Zjeżdzie w dn.17.11 będzie tylko występowali jako zaproszeni goście,że wyborach od Koła nie będą mieli prawa startować przecież sąd powszechny wymierzył karę i ona się uprawomocniła.Jeśli prawnicy najemnicy napiszą inną opinię /a jest to możliwe bo opinie przyniosły wyrok sądu /to znaczy że jak napisałem na początku tematu  ma wartość rolki papieru toaletowego.
    -w następnym wpisie o tłustych kotach w PZW/one występują nie tylko w polityce/
    -z wędkarskim pozdrowieniem w trosce o nasze stowarzyszeniem stary wiarus H.Pokrzywa

7 -  Nasze PZW / Przepisy PZW / Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez henryk_p dnia: September 21, 2021, 20:37:11 PM

 Ciąg dalszy poprzedniego wpisu:
   Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
     -adres-
   Warszawa 16 września 2021
    Znak sprawy:AO-I.511.416.2021.AST
       Pan
  H.M
  Rzecznik Dyscyplinarny Zarządu Głównego PZW
          -adres-

   W sprawie:uchylenia uchwał Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej dotyczących odmowy zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW


  Uprzejmie informuje iż postanowieniem z dnia 23 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy I Zamówień Publicznych oddalił apelację PZW od postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 2 grudnia 2020 w sprawie uchylenia uchwały nr.217/III/2020 ZG PZW z dn 14 marca 2020 r. uchwały 3/2020 Głównej Komisji Rewizyjnej PZW z dn. 27 marca 2020 r. oraz udzielenia upomnienia Zarządowi Głównemu PZW.
  Pozostała część pisma jest informacyjna.

   Zastanawiam się jak czują się ci co podpisali listę o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu  a teraz szybko podpisali lojalki bez wazeliny za wyjątkiem tych co zostali postawieni przed sądem koleżeńskim.
  Jeśli ktokolwiek z czytających ten wpis myśli że to błacha sprawa to są w wielkim błędzie pod adresem diety kryją się duże profity i dla tego jest walka o stołki i kasę w majestacie prawa czyli Statutu PZW.
  Statut PZW dla władz centralnych ma tylko wartość przy karaniu tych co mają czelność krytykować a wobec siebie tylko interpretują a nie stosują prawda panie rzeczniku.
    Na dziś wystarczy następne wpisy niedługo.
 Pozdrawiam H.Pokrzywa
 
 

8 -  Nasze PZW / Przepisy PZW / Odp: Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

Zaczęty przez henryk_p - Ostatnia wiadomość wysłana przez henryk_p dnia: September 20, 2021, 21:36:07 PM

Ten wątek poruszany na forum doczekał się finału wg.przysłowia "co ma wisieć nie utonie"zaprzyjażnione wiewiórki przekazały takie wieści:
   Sygn. akt XXIII Ga 518/21
 z dn.23 lipca 2021 r.
       POSTANOWIENIE
Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie:
   Przewodniczący SSO ....................
po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2021 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Prezydenta m.st. Warszawy przy uczestnictwie Stowarzyszenia Polskiego Związku Wędkarskiego o uchylenie uchwał i udzielenia upomnienia,na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy z dn. 2 grudnia 2020 r.sygn.akt XII Ns Rej KRS 35833/20/352 postanawia:
 I.oddalić apelację
 II.zasądzić od uczestnika na rzecz itd.
   Pozostałe opisy nie istotne dla sprawy.

  Ponieważ moja wiedza zaczerpnięta z takiej niebieskiej książeczki Statut Polskiego Związku Wędkarskiego par.16 pkt.7  par.18 pkt.7  par.20 pkt.5 wynika że obecny Zarząd Główny stracił mandat do kierowania PZW a Prezydent m.st Warszawy powinien powołać Pełnomocnika do czasu wyboru nowych władz.
 Dla tych co nie znają wyroku w pierwszej instancji ;

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dn.2 grudnia 2020 r.w sprawie uchylenia uchwały nr.217/III/2020 Zarządu Głównego PZW z dn.14 marca 2020 ,uchwały 3/2020 Głównej Komisji Rewizyjnej PZW z dn.27 marca 2020 oraz udzielenia upomnienia Zarządowi Głównemu PZW.

   To jest informacja dla Członków PZW bo w tym temacie ZG milczy i udaje że nic się nie stało.
  Dalsze informacje w tej sprawie nastąpią, jednocześnie zaznaczam że gdyby ten wpis na forum  został skasowany zostanie nagłośniony ten temat na innych komunikatorach.
 Z wędkarskim pozdrowieniem H.Pokrzywa   

 

9 -  Wody / Ogólne / Odp: Piwo pod chmurką - a kary

Zaczęty przez bstr - Ostatnia wiadomość wysłana przez airloop dnia: September 18, 2021, 22:20:09 PM

Ja bardzo często mam problem ze chce mi się siusiu a nie mam czym - wówczas małe piwko jest jak lekarswo ;D

10 -  Nasze PZW / Ogólne / Kontrola

Zaczęty przez mol395 - Ostatnia wiadomość wysłana przez mol395 dnia: September 17, 2021, 22:42:47 PM

Witam, mam pytanie, nie wiem , może już to było kiedyś poruszane, nie mogłem znaleźć. Do sedna, chodzi o wodę której właścicielem jest Gmina, woda zaś jest dzierżawiona przez Stowarzyszenie, czy na takiej wodzie ( jest to kilku hektarowy zbiornik ,,pożwirowy" , bez jakiegokolwiek połączenia z żadną rzeką) może kontrolować Straż Rybacka SSR itd. i domagać się okazania Karty Wędkarskiej?

Strony: [1] 2 3 ... 10
Copyright © 2013 Simple Machines All Rights Reserved.