Dzieci i młodzież > Przepisy PZW

skrócenie oktresu ochronnego a regulamin koła

<< < (2/2)

osamark:
Ok. Ale chyba niewiele to zmienia odnośnie Amatorskiego Połowu Ryb.

Dodatkowo operat rybacki jak sama nazwa wskazuje dotyczy rybaków i uprawnionego do rybactwa nie obywateli RP uprawiających Amatorski Połów Ryb.

Jedyne co dotyczy uprawiającego Amatorski Połów Ryb to zapis w art. 7 ust. 2a ustawy :

2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku – określać sposób prowadzenia tego rejestru.

Czyli na każdy obwód rybacki zezwolenie może zawierać "dodatkowe warunki" zgodne z powyższym zapisem.

Na kontrolę przestrzegania tych zapisów przez PSR pozwala Art. 27a. ust.1 punkt.  2b.:
1. Kto
...
b) nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 , bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia,

- podlega karze grzywny albo karze nagany.

Ale jak wynika z tych zapisów dotyczy to tylko obwodów rybackich (wody publiczne płynące) i dodatkowa RAPR nie spełnia wymogu "wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim".

RAPR zawiera wiele zapisów, które nie mają nic wspólnego z racjonalną gospodarką rybacką.

Reasumując PSR ma prawo kontrolować posiadanie zezwolenia oraz przestrzegania zapisów tego zezwolenia (wynika to z powyższych zapisów) jednak tylko w obwodach rybackich, a zapisy tych zezwoleń powinny być zgodne z warunkami zapisanymi w ustawie (PSR jest zobowiązany aby to kontrolować, ale zupełnie bezkrytycznie podchodzi do zapisów w zezwoleniach a uprawnieni do rybactwa prowadzą tu "radosną twórczość")

marek962:
Jest to zbiornik na rzece Dunajec woda nizinna  a dokładnie zbiornik Rożnowski na której już od wielu lat nie prowadzi się gospodarki rybackiej.

k_piotr:
Kolego nie znam tej wody ale jeśli wchodzi ona w skład jakiegoś obwodu rybackiego to jest na niej uprawniony do rybactwa i wcale nie musi prowadzić odłowów

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej