Nasze PZW > Przepisy PZW

jak założyć koło wędkarskie?

(1/3) > >>

demol:
Mam serdeczną prośbę , a mianowicie mamy zbiornik wodny ,który powstał na łące kolegi. Bobry zrobiły swoja robote jest to bardzo fajne miejsce na zarybienie i przyjemnego wedkowania. W zwiazku z tym chcielibyśmy zawiazac koło wędkarskie i.... co dalej? Jak to zrobic? Prosze o pomoc i porady.Z góry serdecznie dziekuję.

tomjas78:
demolMam serdeczną prośbę , a mianowicie mamy zbiornik wodny ,który powstał na łące kolegi. Bobry zrobiły swoja robote jest to bardzo fajne miejsce na zarybienie i przyjemnego wedkowania. W zwiazku z tym chcielibyśmy zawiazac koło wędkarskie i.... co dalej? Jak to zrobic? Prosze o pomoc i porady.Z góry serdecznie dziekuję. A po co chcesz zakładać koło . Jako prywatny właściciel łąki możesz zarybić zbiornik i za opłatą pozwolić łowić wędkarzom " wędkarzom " -powtarzam , bo jak badylarzy wpuścicie to wam wszystko powyciągaja .

antoni:
Koła PZW nie zaklada się po to, by wspólnie, tzn. w kilka osob zagospodarować i wykorzystywać jakiś zbiornik wodny, ale po to by wspólnie, minimum w 15 osob, zgodnie z Ustawą o stworzyszeniach i Statutem PZW, realizować cele statutowe Związku na określonym terenie. Koło PZW na wniosek grupy inicjatywnej, która liczy minimum 15 osob i deklaruje chęć przynależności do PZW, tworzą zarządy okregów, określając w swojej uchwale teren działania koła, liczbę minimalna jego członków (do osiągnięcia i utrzymania) oraz zakres sprawowanej opieki nad wodami. W tym sensie ma to być woda PZW, a nie prywatny akwen, bo takich akwenów PZW nie utrzymuje i nie zagospodarowywuje. Chyba, że ich właściciel przekaże taką wodę w dzierżawę lub w użytkowanie dla okregu PZW, a ten przekaże ją pod opiekę danego koła, okreslając przy tym zakres tej opieki oraz plan zagospodarowania pozyskanej wody.

okonopstrag:
Dokładnie tak jak piszą. By użytkować wodę, i to na prywatnym polu nie trzeba zakładać koła PZW. Można założyć stowarzyszenie - wymagane 7 osób, a można samemu. No i najpierw czy ta woda wogóle może być wydzierżawiona? Bo właściciel pola może powiedzieć NIE, i z koła itd co przyjdzie?

okonopstrag:
Panowie mam dylemat.
pomijam problem techniczny, a chcę byśmy tu omówili zapis regulaminu koła PZW.

1. Zasady organizacyjne koła
§ 1.
5. Powołanie koła może nastąpić z inicjatywy własnej zarządu okręgu lub 15 osób,
zwanych dalej inicjatorami. Zarząd okręgu może odmówić inicjatorom powołania koła
podejmując stosowną uchwałę z uzasadnieniem.
5.1 . Wniosek w sprawie powołania, inicjatorzy składają wraz z następującymi
załącznikami:
1/ listą inicjatorów wraz z deklaracjami przynależności do PZW,
2/ informacją o terminie i miejscu wyznaczenia zebrania założycielskiego.
5.2 Zebranie założycielskie obraduje, z udziałem członka zarządu okręgu, według
następującego porządku :
1) otwarcie zebrania przez członka zarządu okręgu,
2) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
3) uchwalenie planu pracy „koła w organizacji” oraz jego budżetu,
4) wybór władz i organów „koła w organizacji”: prezesa zarządu, zarządu oraz komisji
rewizyjnej i sądu koleżeńskiego .
5.3 Zarząd okręgu, w terminie 30 dni od daty odbycia zebrania założycielskiego, jeśli co
najmniej 20 osób jest członkami „koła w organizacji” podejmuje, w obecności
przedstawicieli zarządu „koła w organizacji” uchwałę o powołaniu koła PZW.

Zgodnie z tym zapisem ile muszę mieć osób na zebraniu założycielskim?
15 czy 20 inicjatorów koła?

pytam się o minimalną ilość.

ponieważ jak wiadomo wielu che, ale nie chce chodzić na zebrania. wielu też w danym czasie nie będzie mogło bo pracuje. Tak w niedzielę tez się pracuje.

Dlatego też pytam się Was.

bo osoby z ZG PZW mimo że to ustaliły, jak są pytane to mówią że one nic do tego nie mają :-D

a jest mi to bardzo potrzebne, by powołać koła i dbać o wody, by kasa wędkarzy opłacających składki, która jest w kole szła na zarybienia dodatkowe zgodnie z operatem. By pozyskać kasę na ten cel, i zarybić zgodnie z operatem materiałem podchowanym, a nawet tarlakami zgodnie z operatem na te wody. Co pozwoli odbudować stada tarłowe tych ryb.
Każdy wędkarz co opłacił składkę członkowską zostawia w kole 30-45% jej wartości. czyli płacąc pełna bez zniżek zostawiamy 35-45 zł. cześć można przeznaczyć na dodatkowe zarybienia i na infrastrukturę wędkarską.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej