Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

25 Okręgowa Olimpiada Młodzieży w sportach wędkarskich Gdańsk, 28 - 29 września 2019 r.

Aktualności | 2019-09-09 | Publikujący: Okręg PZW w Gdańsku

25 Okręgowa Olimpiada Młodzieży w sportach wędkarskich Gdańsk, 28 – 29 września 2019 r.


Patronat Honorowy - Mieczysław Górski, Prezes Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku


Olimpiada jest dwudniowa, a miejscem zakwaterowania oraz wyżywienia będzie Ośrodek Wypoczynkowy „Wakacje z Alicją” w Gdańsku Świbnie ul. Trałowa 20

W olimpiadzie mogą brać udział drużyny składające się z trzech zawodników oraz opiekuna, który ukończył 18 lat, w następujących grupach wiekowych:
•    I grupa - urodzeni w roku 2005 i młodsi,
•    II grupa  - urodzeni w roku 2003 i młodsi,
•    III grupa - urodzeni w roku 2001 i młodsi
Przyjmowane będą również zgłoszenia zawodników indywidualnych (z opiekunem).
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa jest przynależność do PZW.
Warunkowo zostaną dopuszczeni zawodnicy do lat 14, którzy po raz pierwszy startują w olimpiadzie.

Przeprowadzone zostaną następujące konkursy:
-    Konkurs spławikowy – łowienie ryb wymiarowych i nie objętych okresem ochronnym. Łowisko: Kanał Śledziowy.
-     Konkurs wiedzy wędkarskiej i ekologicznej obejmujący tematy ochrony środowiska naturalnego, ptaków, ssaków, rozpoznawanie ryb i roślin, Statutu  i Regulaminu Połowu Ryb         oraz tradycji Polskiego Związku Wędkarskiego – pytania konkursowe znajdują się na stronie www.pzw.org.pl w zakładce młodzież.
-    Trójbój rzutowy - rzuty ciężarkiem do tarczy Arenberga i konkurencja spinning cel 7,5g oraz konkurencja odległość 7,5g.
-    Test sprawnościowy – rzut kulą zanętową (piłeczka do tenisa ziemnego) do tarczy Arenberga w pozycji siedzącej.

Olimpiada zostanie rozegrana w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej
w poszczególnych kategoriach.
Punktacja prowadzona będzie ujemna tzn. za zajęcie pierwszego miejsca 1 punkt, drugiego 2 punkty itd. Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty zdobyte przez trzech uczestników drużyny.


Ramowy program:
sobota
godz. 8.00         – zbiórka na łowisku, losowanie - Kanał Śledziowy, m. Trzcinisko
godz. 9.00 – 12.00    - spławikowe zawody wędkarskie
godz. 13.00         - zakwaterowanie w OW „Przystań u Kostka” w Świbnie
godz. 14.30        - oficjalne otwarcie Olimpiady
godz. 15.00        - obiad
godz. 16.00        - test wiedzy ekologiczno- wędkarskiej
godz. 17.00        - test sprawnościowy
godz. 19.00        - kolacja
niedziela
godz. 8.30        - śniadanie
godz. 9.30        - trójbój rzutowy (boisko w Wiślince)
godz. 13.00        - obiad
godz. 14.30        - ogłoszenie wyników, zakończenie Olimpiady


Inne informacje dotyczące olimpiady:

•    Imienne zgłoszenia (na stosownym druku) należy przesłać do Biura Zarządu Okręgu w Gdańsku do dnia 6 września 2019 r. na adres e-mail:     pzw@pzw.gda.pl
•    Drużyny pokrywają koszty podróży we własnym zakresie, natomiast pozostałe koszty ponosi Rada ds. Młodzieży Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku (w tym zakwaterowania i wyżywienia).
Ze środków ZO PZW w Gdańsku będzie finansowany tylko jeden opiekun drużyny lub zawodnika indywidualnego.
•    Koło/szkoła Okręgu Gdańskiego może zgłosić dowolną liczbę drużyn. Każda drużyna musi posiadać opiekuna. Opiekun powinien posiadać zgodę opiekuna prawnego dziecka.
•    Inne Okręgi PZW mogą zgłosić tylko 1 drużynę lub zawodnika indywidualnego + 1 opiekuna.
•    Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w Ośrodku, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
•    Rodzice lub inne osoby mogą skorzystać z noclegu i wyżywienia Ośrodka wyłącznie na własny koszt (organizator nie pośredniczy w rezerwacji).
•    W przypadku małego zainteresowania kół przewiduje się zmianę programu
i miejsca olimpiady lub jej odwołania.
•    Inne informacje dotyczące olimpiady będą ogłaszane w stronie www.pzw.gda.pl
•    Kontakt do organizatora:
Ilona Karkocka tel. 58 301-48-86
Sylwester Ostapiak tel. 668 022 922
•    Uwaga opiekunowie małoletnich!
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym, opiekunowie dzieci małoletnich zobowiązani są do poddania się sprawdzeniu przez organizatora olimpiady czy nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym.
W związku z powyższym opiekun drużyny zobowiązany jest podać swoje dane niezbędne do weryfikacji w RSPTS, jak:
    PESEL,
    nazwisko,
    nazwisko rodowe,
    pierwsze imię,
    imię ojca,
    imię matki

Opiekun, który podawał już swoje dane jest zwolniony z obowiązku ponownego ich podawania.
Poddanie się weryfikacji jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Olimpiadzie.

Wymagane dane osobowe proszę przesłać do dnia 6 września 2019 r.
 na adres Biura ZO PZW w Gdańsku: daneosobowe@pzw.gda.pl
lub złożyć w kopercie w sekretariacie biura w Gdańsku ul. Rajska 2


Klauzula informacyjna.
1. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku  ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk.
2. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
3. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Rada ds. Młodzieży
Okręg PZW w Gdańsku

 

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.