Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Komunikat nr 1 Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Grand Prix Polski 2017 „Puchar Nogatu 2017”

Aktualności | 2017-04-04 | Publikujący: Okręg PZW w Elblągu

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW w Warszawie, organizuje w dniach 12-14.05.2017 r. Ogólnopolskie Zawody Spinningowe z cyklu Grand Prix Polski 2016 – „Puchar Nogatu 2017”.

Informacje organizacyjne:

 

 1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Hotelu Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21. Przyjmowanie drużyn, zawodników i łodzi odbędzie się w dniu 12.05.2017 r. w godz. 1200- 1600.

   

 2. Zgłoszenia do udziału w zawodach prosimy nadsyłać na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 4 do Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW część II, w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2017 r. na adres – Okręg PZW w Elblągu ul. Sukiennicza 10, fax – 552370809, e-mail – sport@pzw.elblag.pl.

 3. Opłatę startową od zawodnika w wysokości 280 PLN należy wpłacić na konto Okręgu PZW w Elblągu – Bank PEKAO S.A. II O/Elbląg 42 1240 2265 1111 0010 3252 8076 z dopiskiem „Grand Prix Polski 2017” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2017. Zawodnikom, którzy dokonali zgłoszenia i wnieśli opłatę startową, a z przyczyn różnych nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.

 4. Organizator pokrywa koszty ubezpieczenia zawodników.

 1. Zasady sportowe:

 1. Zawody rozegrane zostaną z łodzi, zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW i RAPRyb, w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, w dwóch siedmiogodzinnych turach.

 2. Teren zawodów i charakterystyka łowiska:

 • Sektor I – rzeka Nogat od śluzy Szonowo do śluzy Rakowiec, slip łodzi na marinie w Malborku – OSiR ul. Parkowa.

 • Sektor II – od śluzy Rakowiec do śluzy Kopanowo, slip łodzi w m. Letniki - Zakład Produkcji Wody w Ząbrowie.

Średnia głębokość łowiska do 3,5 m, z licznymi wypłyceniami, zakolami i pozostałościami ostróg. Brzegi porośnięte trzciną, wypłycenia z kaczeńcami i nenufarami. Dominujące, drapieżne gatunki ryb to: okoń, szczupak, boleń, jaź, kleń i sandacz.

 1. Maksymalna moc silników na rzece Nogat nie jest określona. W obrębie startu obowiązuje strefa wolnego wypływania – max. prędkość do 5 km/h.

 2. Trening dla zawodników startujących w zawodach, w obrębie sektorów, do dnia 07.05.2017 r. W dniach od 08-12.05.2017 r. rzeka Nogat od śluzy Szonowo do śluzy Kopanowo zostaje wyłączona z wędkowania dla uczestników zawodów pod rygorem dyskwalifikacji. Dopuszcza się wędkowanie na odcinku rzeki Nogat poniżej śluzy Kopanowo i powyżej śluzy Szonowo do dnia 12.05.2017 r.

 3. Prawo startu w zawodach mają zawodnicy z listy uprawnionych do Grand Prix Polski w dyscyplinie spinningowej w 2017 roku, zatwierdzonej przez GKS. Zawodnicy muszą posiadać licencję sportowca, aktualne badanie lekarskie oraz opłaconą składkę członkowską na 2017r.

 4. Zgodnie z ZOSW w PZW, na podstawie zgłoszeń zawodników, organizator przeprowadzi losowanie obsad jednostek pływających, numerów startowych i numerów jednostek pływających zgodnie z ZOSW pkt. 5.3 na 8 dni przed rozpoczęciem zawodów. Lista wylosowanych obsad zostanie umieszczona w komunikacie nr 2, na stronie internetowej Okręgu PZW w Elblągu. Zawodnicy zabezpieczają jednostki pływające we własnym zakresie, w porozumieniu ze sobą. W przypadku sporu, o wyborze jednostki decyduje zawodnik będący wyżej w aktualnej klasyfikacji GPX Polski. Obsady i numery jednostek pływających pozostają niezmienione przez obie tury zawodów.

 5. Każdy zawodnik musi posiadać siatkę, lub odpowiedni pojemnik, do przechowywania złowionych ryb w dobrej kondycji.

 6. Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia badania trzeźwości zawodników – przed i po każdej turze zawodów.

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie:

 1. Organizator zapewnia zawodnikom suchy prowiant i napoje na każdą turę zawodów oraz ciepły posiłek po każdej turze bezpośrednio w sektorach.

 2. Zakwaterowanie i wyżywienie zawodnicy organizują we własnym zakresie. Organizator wskazuje możliwość zakwaterowania i wyżywienia w oparciu o:

 1. Hotel w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21 tel. 55 270 11 50, 55 270 11 79 (w pełni dostępny dla zawodników),

 2. Hotel Parkowy 82-300 Malbork ul. Parkowa 3 tel. 55 272 24 13

 3. Zajazd 22 82-220 Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 2E tel. 661 128 281

 1. Skład Głównej Komisji Sędziowskiej:

Sędzia Główny – Tadeusz Potasiński

Z-ca Sędziego Głównego – Zbigniew Chrzanowski

Sędzia Sekretarz – Maciej Smilgin, Iwona Smilgin

Sędziowie Sektorowi – Sławomir Perzyński, Ryszard Kisiel.

 1. Godzinowy harmonogram zawodów:

12.05.2017 r. (piątek):

12.00 – 16.00 – przyjmowanie drużyn, zawodników oraz łodzi na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21.

17.00 – uroczyste otwarcie zawodów ( miejsce jak wyżej)

17.30 – odprawa techniczna ( miejsce jak wyżej)

13.05.2017 r. (sobota):

6.30 – zbiórka zawodników w sektorach

6.30 – 7.15 – przygotowanie łodzi i zawodników do zawodów

7.30 – pierwszy sygnał (wypłynięcie łodzi w sektory)

8.00 – 15.00 – I tura zawodów

17.00 – ogłoszenie wyników I tury

14.05.2017 r. (niedziela)

6.30 – 7.15 – przygotowanie zawodników i łodzi do zawodów

7.30 – pierwszy sygnał (wypłynięcie łodzi do sektora)

8.00 – 15.00 – II tura zawodów

18.00 – uroczyste zakończenie zawodów

 

 1. Uwagi końcowe:

 1. Zawodnicy zobowiązani są do uczestniczenia w każdym punkcie programu zawodów od otwarcia do zakończenia. Program może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.

 2. Do komunikatu nr 2 dołączone zostaną graficzne załączniki obrazujące lokalizację sektorów.

 3. Telefony kontaktowe:

Zbigniew Chrzanowski – 609 006 207, Iwona Smilgin – 500 077 670

 

Wiceprezes ds. Sportu ZO

Zbigniew Chrzanowski

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin