Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości zobacz archiwum

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

Aktualności | 2014-04-14 | Publikujący: GSK

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, chciałbym Wam przesłać najlepsze życzenia: Odpoczynku wśród najbliższych, życzeń spełnienia. Pogody ducha, trafnych decyzji, samych sukcesów w życiowej wizji. Wiosennej radości, tylko chcianych gości. Złotych interesów i żadnych stresów. A co złe na duszy dobre me słowo niechaj to zgłuszy. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Marek Harasim ... więcej

Zaktualizowany „Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW” wchodzi w życie z dniem 1 maja br.…….

Aktualności | 2014-04-13 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

W dniu wczorajszym w siedzibie Zarządu Głównego PZW w Warszawie zakończony został dwuetapowy cykl szkoleń przewodniczących okręgowych sądów koleżeńskich oraz okręgowych rzeczników dyscyplinarnych. W dniu 12 kwietnia w szkoleniu uczestniczyli "związkowi sądownicy" z Polski południowej zaś w dniu 5 kwietnia z Polski północnej. Tematem szkolenia był znowelizowany „Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków Polskiego Związku Wędkarskiego wraz z instrukcją pracy sądów koleżeńskich i rzeczników ...... więcej

Wiceprezes Zarządu Koła, rzecznikiem dyscyplinarnym koła i do tego Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Koła – prawda czy fałsz.

Aktualności | 2014-04-13 | Publikujący: GSK

Mam nadzieję, że to fałsz choć dostaliśmy taką informację na naszą skrzynkę meilową. Rzecznik dyscyplinarny ZG, w ramach nadzoru, wystosował zapytanie w tej sprawie, ja natomiast przypomnę statutowe zapisy."§13 pkt. 8. Członek Związku z ograniczeniami wynikającymi z Ustawy Prawo o stowarzyszeniach ma prawo:- pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach albo organach Związku danego szczebla organizacyjnego".W związku z powyższym, członek Zarządu Koła, czyli władz stanowiących, nie może pełnić funkcji w Komisji Rewizyjnej, a więc organu kontrolującego te ...... więcej

Pierwsze szkolenie pod nowym regulaminem

Aktualności | 2014-04-05 | Publikujący: GSK

Piątego kwietnia w sali konferencyjnej Zarządu Głównego w Warszawie, odbyło się pierwsze spotkanie Przewodniczących Okręgowych Sądów Koleżeńskich i Okręgowych Rzeczników dyscyplinarnych. Na dwadzieścia dwa zaproszone okręgi „Polski północnej" /okręgi na północ od Warszawy/, z zaproszenia skorzystało piętnaście. Podczas tego spotkania zapoznano zebranych z nowym Regulaminem postępowania w sprawach przewinień członków PZW, który został zatwierdzony uchwałą nr 14 Zarządu Głównego w dniu 29 marca 2014 roku. ...... więcej

Nowy Regulamin postępowania w sprawach przewinien członków PZW

Przepisy PZW | 2014-03-29 | Publikujący: GSK

W dniu 29 marca 2014 roku Zarząd Główny PZW, uchwałą nr 14 uchwalił nowy podstawowy dokument, na którym będą się opierały sądy koleżeńskie i rzecznicy dyscyplinarni PZW. Regulamin ten zastępuje dotychczasowy Regulamin postępowania w sprawie przewinień członków PZW i Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych PZW. Nowy Regulamin postępowania w sprawie przewinień członków PZW wraz z instrukcją pracy sądów koleżeńskich oraz instrukcją pracy rzeczników dyscyplinarnych obowiązywał będzie w PZW od 1 maja 2014 roku.W ...... więcej