Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości

Nowy Regulamin postępowania w sprawach przewinien członków PZW

Przepisy PZW | 2014-03-29 | Publikujący: GSK

W dniu 29 marca 2014 roku Zarząd Główny PZW, uchwałą nr 14 uchwalił nowy podstawowy dokument, na którym będą się opierały sądy koleżeńskie i rzecznicy dyscyplinarni PZW. Regulamin ten zastępuje dotychczasowy Regulamin postępowania w sprawie przewinień członków PZW i Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych PZW. Nowy Regulamin postępowania w sprawie przewinień członków PZW wraz z instrukcją pracy sądów koleżeńskich oraz instrukcją pracy rzeczników dyscyplinarnych obowiązywał będzie w PZW od 1 maja 2014 roku.W ...... więcej

Pierwsze szkolenie pod nowym regulaminem

Aktualności | 2014-04-05 | Publikujący: GSK

Piątego kwietnia w sali konferencyjnej Zarządu Głównego w Warszawie, odbyło się pierwsze spotkanie Przewodniczących Okręgowych Sądów Koleżeńskich i Okręgowych Rzeczników dyscyplinarnych. Na dwadzieścia dwa zaproszone okręgi „Polski północnej" /okręgi na północ od Warszawy/, z zaproszenia skorzystało piętnaście. Podczas tego spotkania zapoznano zebranych z nowym Regulaminem postępowania w sprawach przewinień członków PZW, który został zatwierdzony uchwałą nr 14 Zarządu Głównego w dniu 29 marca 2014 roku. ...... więcej

Wiceprezes Zarządu Koła, rzecznikiem dyscyplinarnym koła i do tego Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Koła – prawda czy fałsz.

Aktualności | 2014-04-13 | Publikujący: GSK

Mam nadzieję, że to fałsz choć dostaliśmy taką informację na naszą skrzynkę meilową. Rzecznik dyscyplinarny ZG, w ramach nadzoru, wystosował zapytanie w tej sprawie, ja natomiast przypomnę statutowe zapisy."§13 pkt. 8. Członek Związku z ograniczeniami wynikającymi z Ustawy Prawo o stowarzyszeniach ma prawo:- pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach albo organach Związku danego szczebla organizacyjnego".W związku z powyższym, członek Zarządu Koła, czyli władz stanowiących, nie może pełnić funkcji w Komisji Rewizyjnej, a więc organu kontrolującego te ...... więcej

Zaktualizowany „Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW” wchodzi w życie z dniem 1 maja br.…….

Aktualności | 2014-04-13 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

W dniu wczorajszym w siedzibie Zarządu Głównego PZW w Warszawie zakończony został dwuetapowy cykl szkoleń przewodniczących okręgowych sądów koleżeńskich oraz okręgowych rzeczników dyscyplinarnych. W dniu 12 kwietnia w szkoleniu uczestniczyli "związkowi sądownicy" z Polski południowej zaś w dniu 5 kwietnia z Polski północnej. Tematem szkolenia był znowelizowany „Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków Polskiego Związku Wędkarskiego wraz z instrukcją pracy sądów koleżeńskich i rzeczników ...... więcej

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

Aktualności | 2014-04-14 | Publikujący: GSK

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, chciałbym Wam przesłać najlepsze życzenia: Odpoczynku wśród najbliższych, życzeń spełnienia. Pogody ducha, trafnych decyzji, samych sukcesów w życiowej wizji. Wiosennej radości, tylko chcianych gości. Złotych interesów i żadnych stresów. A co złe na duszy dobre me słowo niechaj to zgłuszy. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Marek Harasim ... więcej

Wyjazdowe posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego w Rogóźnie….

Aktualności | 2014-09-08 | Publikujący: GSK

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Głównego Sądu Koleżeńskiego posiedzenie planowane na III kwartał br. odbyło się w dniach 4 – 7. 09.2014r. w Rogóźnie. W posiedzeniu oprócz pełnego składu Sądu wziął udział Rzecznik Dyscyplinarny kol. Józef Jędrzejczyk. Obsługę biurową jak zwykle kompetentnie prowadziła pani Anna Zawadka. W bogatym programie posiedzenia przewidziano rozpatrzenie spraw bieżących, odbycie posiedzenia Głównego Sądu Koleżeńskiego, nakreślenie tematyki i planu posiedzeń na kwartał IV, a także przeprowadzenie ...... więcej

Posiedzenie plenarne GSK…..

Aktualności | 2014-12-13 | Publikujący: GSK

Zgodnie z przyjętym terminarzem dnia 12 grudnia br. odbyło się posiedzenie plenarne Głównego Sądu Koleżeńskiego PZW. W porządku obrad wstępna ocena pracy GSK w mijającym roku oraz przyjęcie planu pracy i terminarza spotkań na rok przyszły. Obradujących członków GSK odwiedził Prezes Zarządu Głównego Dionizy Ziemecki . Po wysłuchaniu krótkiej relacji z prac GSK w ostatnim okresie podziękował za „ciężką” służbę w związkowym sądownictwie, a także z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2015 Roku ...... więcej

Kondolencje....

Aktualności | 2015-06-12 | Publikujący: GSK

Mieczysławowi Górskiemu szczere wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci Córki składają koledzy z Głównego Sądu Koleżeńskiego.... więcej

Wyjazdowe posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego – Bachotek 8 -11.09.2016 r.

Aktualności | 2016-09-12 | Publikujący: GSK

Tegoroczne, wyjazdowe posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego odbyło się w dniach 8-11.09.2016r. nad jeziorem Bachotek . Organizatorem posiedzenia był Okręg PZW w Toruniu. Posiedzenie tradycyjnie prowadził Przewodniczący GSK Marek Harasim. Szeroka tematyka posiedzenia obejmowała m.in. analizę działalności GSK w II i III kw.br. oraz szkolenie rzeczników dyscyplinarnych i przedstawicieli kołowych sądów koleżeńskich Okręgu PZW w Toruniu. Profesjonalne przygotowanie posiedzenia pozwoliło także na wygospodarowanie czasu na zapoznanie się z działalnością ...... więcej

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 Roku...

Aktualności | 2016-12-24 | Publikujący: GSK

Działaczom związkowym, Członkom Sądów Koleżeńskich oraz Rzecznikom Dyscyplinarnym serdeczne życzenia Świąt radosnych i rodzinnych, a w Nowym 2017 Roku spełnienia planów i marzeń w imieniu Głównego Sądu Koleżeńskiego składa Marek Harasim ... więcej