Koło PZW Lublin Haczyk
https://www.pzw.org.pl/haczyk-lublin

Aktualności

Karta Ewidencyjna Wędkarza na potrzeby centralnego rejestru Polskiego Związku Wędkarskiego

Aktualności | 2015-12-28 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Art.36 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926z późn. Zm.) nakłada na Polski Związek Wędkarski (PZW), jako administratora danych osobowych, obowiązek zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych członków PZW i innych wykupujących zezwolenie na wędkowanie na wodach PZW, odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności nakłada obowiązek zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, dostępem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ww. Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zgodnie z Art. 36 ust. 2 ww. Ustawy, PZW zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób opisywania tych danych oraz środki, o których mowa w Art. 36 ust 1 ww. Ustawy. W celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, PZW Zarząd Główny nakazał wszystkim członkom wypełnienie Karty Ewidencyjnej, zgodnie z §14 Statutu PZW oraz Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PZW z dn. 21.11.2015 r., zatwierdzoną Uchwałą Zarządu Głównego PZW w dn. 18.12.2015r. Karta ewidencyjna posłuży do stworzenia elektronicznego rejestru członków Polskiego Związku Wędkarskiego. To zaś pozwoli na likwidację kartotek wędkarskich dotychczas używanych przez koła do ewidencji swoich członków. Zapisy, które znajdują się na dotychczasowych kartotekach zawierają drażliwe informacje, które powinny być chronione na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.
Kartę ewidencyjną będzie można wypełnić w obecności skarbnika przy opłacaniu składek członkowskich . Można będzie również pobrać druk z naszej strony internetowej wypisując ją odręcznie lub wypełnić komputerowo i gotową wydrukowaną kartę ewidencyjną dostarczyć do skarbnika koła. Po wprowadzeniu tego rejestru każdy wędkarz będzie miał możliwość wejścia na swoje konto i edytując swoje dane dokonać ewentualne zmiany. Na poziomie koła jedna osoba wyznaczona przez ZO, będzie posiadała certyfikat i możliwość uzupełniania ewidencji i wstawienia danych do których dostępu nie będzie miał wędkarz. Na poziomie Zarządu Okręgu również wyznaczona osoba będzie uzupełniała dane, które będą aktualizowane z poziomu Okręgu. Osoba ta będzie miała dostęp do wszystkich kół Okręgu. Na poziomie ZG również osoba certyfikowana będzie miała możliwość wejścia na wszystkie struktury PZW.
Podczas dyskusji pojawiło się wiele pytań na temat tej akcji. Wszyscy są zdania, że ewidencja centralna jest potrzebna, ale jednocześnie są obawy czy podołamy wezwaniu. Koledzy, musimy zrezygnować z kartotek wędkarskich tych papierowych. Poniżej przedstawiam w formie foto obecny druk kartoteki wędkarskiej i sami możecie stwierdzić, że tych danych, które prawnie powinny być chronione jest dużo więcej. W starszych kartotekach jest jeszcze przynależność partyjna. Jeśli mamy zmieniać nasz Związek, zacznijmy od kartotek. W ostatnich latach nie wszyscy skarbnicy aktualizowali kartoteki. Gdyby były one aktualizowane na bieżąco,  to nie trzeba by było tworzyć nowej bazy.
W załącznikach przedstawiam Uchwałę Zarządu Głównego, Kartę ewidencyjną do druku w PDF oraz Kartę ewidencyjną w doc. Zdjęcia obrazują dotychczasowe kartoteki z obu stron.

Załączniki

Zdjęcia