Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Załóż stronę na pzw.org.pl!

UCHWAŁA
XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 21 października 2017 r.

 
w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021

[...]

II. Zjazd uznaje, iż promocja wędkarstwa i jego walorów rekreacyjno-ekologicznych, a także sportowych zachęca do uprawiania hobby wędkarskiego w Polsce, a tym samym tworzy warunki do rozwoju PZW i przystępowania do Związku.
Uznając powyższe za priorytet, Zjazd zobowiązuje do podjęcia następujących działań:
1.    Wszystkie jednostki organizacyjne PZW do promowania wędkarstwa i jego walorów rekreacyjno-sportowych poprzez ułatwianie powszechnego dostępu do informacji na temat uprawiania hobby wędkarskiego i zdrowego trybu życia w Polsce;
2.    Wszystkie ogniwa PZW do kontynuowania wszelkich form współpracy z organizacjami społecznymi i zawodowymi, związkami sportowymi, stowarzyszeniami i organizacjami oświatowo-kulturalnymi w dziedzinie ochrony przyrody i uprawiania wędkarstwa; 
3.    Zarząd Główny do wykorzystania internetu w celu upowszechnienia wędkarstwa w Polsce, z uwzględnieniem form społecznościowych oraz komercyjnych. Jednocześnie Zjazd uznaje za niezbędne, by wprowadzić w regulaminach portalu i serwisów Związkowych zasadę, dotyczącą uprawnienia do komentowania tylko dla zarejestrowanych w Centralnej Bazie Danych PZW;
4.    Wszystkie jednostki terenowe Związku do utworzenia i prowadzenia prezentacji w portalu Związkowym - www.pzw.org.pl; 
5.    Wszystkie jednostki terenowe do upowszechniania elektronicznej formy publikacji uchwał władz i organów oraz wdrożenia elektronicznych form komunikacji w jednostkach PZW, w tym dla działaczy władz i organów;
6.    Zarząd Główny do upowszechnienia wykorzystania elektronicznych form prowadzenia ewidencji członkowskiej w kołach i okręgach PZW poprzez ewidencję w Centralnej Bazie Danych PZW;
7.    Ułatwianie dostępu dzieciom i młodzieży szkolnej do jednostek PZW, stwarzając im możliwie najdogodniejsze warunki uprawiania wędkarstwa w Związku, poprzez ustalenie minimalnego odpisu  od składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w wysokości 3,5%;
8.    Publikowanie informacji w „Wiadomościach Wędkarskich” i innych mediach, dotyczących pracy kół, promowania łowisk, prowadzenia gospodarki wędkarsko-rybackiej oraz osiągnięć Związku;
9.    Z okazji przypadającej w 2020 r. 70 rocznicy powołania PZW, Zjazd zobowiązuje jednostki PZW do zorganizowania uroczystości jubileuszowych.

 


 

W celu uruchomienia strony internetowej jednostki organizacyjnej PZW, w ramach struktury portalu związkowego PZW, należy zwrócić się do biura zarządu macierzystego okręgu (*) celem uzgodnienia zasad i form współpracy z opiekunem okręgowym portalu PZW.


Posiadanie własnej strony www dla jednostek organizacyjnych PZW nie pociąga za sobą jakichkolwiek kosztów.

 

Dla osób, które dotychczas zajmowały się stronami internetowymi, dzięki portalowi, praca będzie znacznie szybsza i zdecydowanie prostsza. Ponadto uruchomienie strony internetowej umożliwi:

 

- zaimplementowanie własnego nagłówka, bez elementów strony głównej portalu oraz automatyczne przydzielenie unikalnej sub-domeny (przykład: http://www.lublin.pzw.org.pl/l),
- zaimplementowanie loga jednostki organizacyjnej PZW,
- umieszczanie banneru reklamowego oraz przewijanego,

- uruchomienie Forum,

- tworzenie własnych zakładek w menu,

- dodawanie wiadomości (aktualności, komunikaty, wyniki zwodów, klasyfikacje, zebrania, itd.),

Uwaga! Wiadomości np. Koła PZW automatycznie udostępniane na stronie głównej portalu PZW (pzw.org.pl) oraz mogą być udostępniane na stronie okręgu PZW, przez administratora okręgowego

 

- dodawanie zdjęć i tworzenie galerii,
- zamieszczanie rozszerzonych danych podmiotu,
- dodawanie sond,
- zaznaczenie pozycji na mapie,
- aktywację licznika odwiedzin.


ponadto oferujemy:

- automatyczną wizualizację animowanego boxu - "Polecamy",

automatyczną wizualizację członków Koła PZW - "Nasi członkowie",
- automatyczną wizualizację "Ostatnio komentowane wiadomości"/"Komentowane wiadomości",

 

Co należy zrobić, aby administrować stroną w portalu PZW:

- należy być zarejestrowanym w portalu PZW,
- wystarczy wypełnić załączone oświadczenie o zachowaniu poufności i przesłać na adres Biura Zarządu Okręgu PZW (*)

Zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz jak założyć Forum.

(*) W przypadku braku opiekuna okręgowego portalu prosimy o kontakt z administratorem głównym portalu:

Grzegorz Kidawski

Biuro Zarządu Głównego

Polskiego Związku Wędkarskiego

e-mail: g.kidawski@zgpzw.pl


zobacz również:

Światowy ranking polskich, wędkarskich stron internetowych

 


 

Każdy okręg, koło czy  klub sportowy PZW bez jakichkolwiek kosztów ma możliwość zbudowania własnej prezentacji internetowej i upowszechnienia swojej działalności zarówno na swoim szczeblu, jak i w całym Związku. Istotą jest zachęcenie wszystkich kół i klubów sportowych PZW do związkowego portalu, tak by stanowił on jednolitą platformę dla wszystkich ogniw naszej związkowej struktury.

Każde koło czy klub sportowy PZW, które znajdzie w swoim gronie osobę zainteresowaną prowadzeniem prezentacji www  będzie mogło udostępnić swoją prezentację poprzez portal PZW, a jednocześnie zapewnić promocję PZW. Zapewniamy także możliwość prezentacji indywidualnych na szczeblu koła lub klubu sportowego, a poprzez te ogniwa w całym Związku.

Aktualności umieszczane przez koła lub kluby sportowe na swoich stronach, po decyzji właściwego administratora portalu, będą mogły trafić na stronę główną lub okręgową  serwisu, zapewniając promocję tej działalności w ramach całego Związku i na zewnątrz, łatwiej dotrą do mediów, staną się powszechnym dorobkiem całego Związku.

 


 

W Uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 21 października 2005 roku zapisano, iż Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do utworzenia internetowego portalu związkowego PZW, stanowiącego kompendium wiedzy o Związku, osiągnięciach sportowych, łowiskach i warunkach wędkowania, a zarządy okręgów i kół do aktywnego działania na rzecz jego rozwoju.

 

W dniach 10 i 11 grudnia 2005 r.  oraz 1-2 kwietnia 2009 r. odbyły się ogólnopolskie szkolenia dla okręgowych opiekunów (administratorów) portalu PZW. Opiekunowie mają za zadanie organizowanie funkcjonowania portalu na szczeblu okręgów, nadają loginy i hasła dla nowych prezentacji kół, klubów sportowych, itd. oraz przekazują instrukcję obsługi panelu administracyjnego, który jest bardzo prosty w obsłudze.

 Zbudujmy nowy wizerunek PZW w internecie!


Tworząc portal związkowy PZW szukamy sposobu prowadzenia otwartej i sprawnej polityki informacyjnej wewnątrz Związku oraz płynnej komunikacji między wszystkimi szczeblami organizacyjnymi PZW, a wędkarzami. Zyskujemy również szansę docierania z tematami dotyczącymi wędkarstwa, ekologii i gospodarki rybacko-wędkarskiej do mediów oraz administracji państwowej i samorządowej

 

Dzisiaj, aby znaleźć informację o aktualnych działaniach i decyzjach okręgów PZW, gdzie decyduje się o sposobach użytkowania i ochrony wód, trzeba szukać odpowiedniej strony, stracić czas dla poszukiwania najważniejszych informacji.