Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Sprawa domeny pzw.pl

W dniu 29.08.2006 r. ogłoszono na stronie internetowej Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIiT) sentencję wyroku w sprawie o niezgodne z prawem wykorzystywanie skrótu PZW w domenie internetowej „pzw.pl”, którą Polski Związek Wędkarski wytoczył spółce Krokus z Łodzi - zapoznaj się z wyrokiem.

 

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIiT w całości podzielił przekonanie PZW, iż używanie przez pozwanego skrótu PZW, jako znaku chronionego prawem dla oznaczenia nazwy naszego Związku jest niezgodne z prawem

 

PZW nie komentował i nie oceniał skutków toczącego się postępowania, mimo iż spotykaliśmy się w internecie z wieloma komentarzami, jak i interpretacją samego orzeczenia. Zasady postępowania mediacyjnego, zgodnie regulaminem PIIiT, nakładają bowiem obowiązek na strony postępowania nieujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących postępowania przed sądem polubownym. Należy stwierdzić, że przedstawiciele spółki Krokus, jak i autorzy portalu Rybie Oko, która posługiwała się skrótem PZW, celem komercyjnego przyciągnięcia internautów do swojego portalu, wielokrotnie naruszali te zasady, publikując dokumenty związane z postępowaniem jeszcze przed rozprawą oraz komentując wyrok, zanim został ogłoszony.  Przedstawiciele spółki Krokus informowali również niezgodnie z prawdą, że Sąd Polubowny nie uznał winy spółki Krokus, tymczasem orzeczenie sądu, jak i zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania są tu jednoznacznym zaprzeczeniem takich oświadczeń. Informujemy również, iż nieprawdą jest, że PZW odrzucił wniosek pozwanego o mediację, gdyż regulamin PIIiT takiej możliwości dla strony pozwanej nie przewiduje.

 

Sąd przyznał rację PZW, tym bardziej musimy szanować symbole naszego Związku. Dotyczy to nie tylko internetu, ale także działalności gospodarczej, imprez i zawodów sportowych oraz różnych przedsięwzięć organizacyjnych, a więc wszędzie tam gdzie mamy okazję zaprezentować nasze godło.

 

Wyrok sądu ds. Domen Internetowych PIIiT jest czytelnym ostrzeżeniem dla tych, którzy chcieliby posługiwać się skrótem PZW, godłem lub jego elementem dla osiągnięcia różnych celów, m.in. komercyjnych.


Informujemy również, że Polski Związek Wędkarski uzyskał wyłączne prawo do używania domeny internetowej „pzw.pl”.


Polska jest państwem prawa i przykład, jakim jest wyrok w sprawie „pzw.pl”, stanowi tego najlepszy dowód.

 

Antoni Kustusz

rzecznik prasowy ZG PZW