PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
https://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

UCZNIOWSKIE MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM - OPOLE 2021

Aktualności | 2021-02-04 | Publikujący: Młodzież PZW

Rada ds. Młodzieży ZG PZW informuje, że we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym oraz Okręgiem PZW Opole organizuje, w dniach 22-23 maja 2021 r., UCZNIOWSKIE MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM. Mistrzostwa odbędą się na Odrze i Kanale Ulgi w Opolu. Dwuturowe zawody rangi mistrzowskiej rozegrane zostaną w trzech, obowiązujących w SZS kategoriach wiekowych:

I kategoria- uczniowie urodzeni w roku 2008 i młodsi ( Igrzyska Dzieci) ( kl. I-VI),

II kategoria- uczniowie urodzeni w latach 2006- 2007 ( Igrzyska Młodzieży Szkolnej( ( kl. VII-VIII),

III kategoria- uczniowie urodzeni w roku 2001 -2005 ( Licealiada) ( kl. I-IV szkół ponadpodstawowych).

Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest uczęszczanie do dowolnej szkoły, co potwierdzone musi być aktualną legitymacją szkolną wystawioną na startującego oraz posiadanie uprawnienia do wędkowania wymaganego prawem. Ponadto uczeń niepełnoletni posiadać musi zgodę rodziców(opiekunów prawnych) na udział w mistrzostwach. Wszyscy natomiast tj. zawodnicy, trenerzy i opiekunowie przedłożyć winni oświadczenie ws. COVID- 19. Prawo startu w zawodach mają uczniowie  wszystkich typów szkół z terenu całej Polski.  Zgłoszenia  do mistrzostw będzie można dokonywać:

- za pośrednictwem SRS oraz miejscowego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego,

- za pośrednictwem właściwych terytorialnie Zarządów Okręgów PZW,

- za pośrednictwem macierzystych Zarządów Kół PZW,

- indywidualnie.

W przypadku zgłoszeń przez SRS uczniowie- uczestnicy zwolnieni zostaną z konieczności opłacania wszelkich kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie. W pozostałych przypadkach koszt uczestnictwa w  mistrzostwach, zarówno zawodnika jak i trenera lub opiekuna, wyniesie 100 zł/osobę. W każdym przypadku, zarówno zawodnicy jak i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny. W ramach  tej kwoty opłacający uzyska: dwa ciepłe posiłki, ubezpieczenie NW, profesjonalnie przygotowane łowisko i obsługę sędziowską, pomoc medyczną, gadżety okolicznościowe, dla zwycięzców puchary, dyplomy oraz nagrody i upominki w postaci sprzętu wędkarskiego.   Więcej informacji na temat planowanych mistrzostw na stronie Rady ds. Młodzieży ZG PZW oraz na stronie SZS „ Opolskie”.  Dodatkowych informacji udzielają także:

Wiesław Miś- Wiceprezes ZG PZW ds. Młodzieży tel.-664-743-581

Bogusław Kurczak- Koordynator Wojewódzki  SZS tel.-577-398-636

Tadeusz Walczuk- Koordynator Wojewódzki SZS tel.- 510-242-361

 

Zgłoszenia do Mistrzostw przyjmowane będą do 10 maja 2021 r.  na  formularzach zgłoszeń dostępnych na stronie PZW, w zakładce „Młodzież”, a także na stronie SZS „Opolskie”. Do formularza należy dołączyć skan dowodu wpłaty na konto nr Santander Bank Polska S.A. 64 1090 2138 0000 0005 5610 4298,  regulujący koszty uczestnictwa w imprezie (poza uczniami - zawodnikami zgłaszanymi przez SRS). Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z  Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW- część II. 2 pkt. 5- 12, ze zmianami ograniczającymi długość wędki dla zawodników ur. w roku 2006 i młodszych  do 10 m i urodzonych w latach 2001-2005 do  11,5 m. Na miesiąc przed planowanym terminem mistrzostw ogłoszony zostanie Komunikat nr 2, m.in. doprecyzowujący zasady ich przeprowadzania, wskazujący ew. wody rezerwowe oraz miejsca rezerwacji potencjalnych noclegów.

 

Wiceprezes ZG PZW

ds. Młodzieży

Wiesław Miś

Zdjęcia