PZW - POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - POLISH ANGLING ASSOCIATION
https://www.pzw.org.pl/home

Aktualności

Posiedzenie ZG PZW – sierpień 2021

Aktualności | 2021-08-19 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

18 sierpnia 2021 r. w formie wideokonferencji odbyło się dodatkowe posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył kol. Józef Mazurkiewicz - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i kol. Henryk Mach - Rzecznik dyscyplinarny ZG. 


Kol. Wiesław Heliniak – Pełnomocnik ZG PZW przedstawił informację dotyczącą działań przeprowadzonych w ostanim okresie w Okręgu Mazowieckim PZW w Warszawie. Szczegółowo omówił podejmowane decyzje w zakresie gospodarki finansowej, działania Kół PZW, funkcjonowania Biura Okręgu oraz prowadzenia gospodarki wędkarsko-rybackiej. Pełnomocnik ZG poinformował o przebiegu spotkania, w którym uczestniczyli członkowie zawieszonego Zarządu Okręgu oraz prezesi Kół PZW.


Następnie Kol. W.Heliniak poinformował o kolejnych wynikach uzyskanych po przeprowadzeniu badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz uchwał podejmowanych przez Zarząd Okręgu. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. zatwierdzania budżetu na 2021 rok i sprawozdań finansowych, braku nadzoru nad pracą Biura Okręgu i uchwalenia wadliwej Ordynacji Wyborczej.


Kol. H.Mach – Rzecznik dyscyplinarny ZG, zapoznał zebranych z wynikami ustaleń, jakich dokonał po przeprowadzeniu rozmów z członkami zawieszonego Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie. Stwierdził, że po rozpatrzeniu wniosku skierowanego przez Pełnomocnika ZG i uzyskaniu uzasadnionych informacji o naruszeniu przez Zarząd Okręgu obowiązków wynikających z § 14 ust 1 pkt 1, 3 i 4 Statutu PZW, wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze.


Kol. J.Mazurkiewicz – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, odnosząc się do wypowiedzi przedmówców, ponownie omówił ustalenia z przeprowadzonych dwóch kontroli w Okręgu.


Po dyskusji, w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym przez Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Głównego PZW o naruszenie Statutu PZW, Zarząd Główny zdecydował o dalszym zawieszeniu Zarządu Mazowieckiego Okręgu PZW w Warszawie do dnia 20.02.2022 r. lub do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego. Na czas zawieszenia Zarządu Mazowieckiego Okręgu PZW w Warszawie powołano ponownie kol. W.Heliniaka na Pełnomocnika Zarządu Głównego PZW.

 

[MM]