Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – grudzień 2020

Aktualności | 2020-12-18 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

18 grudnia 2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z udziałem Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Józefa Mazurkiewicza, Rzecznika dyscyplinarnego ZG - kol. Henryka Macha, Członka ZG PZW – kol. Jacka Grobelnego i Redaktora Naczelnego Wiadomości Wędkarskich – kol. Andrzeja Zielińskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG PZW – kol. Teodor Rudnik.


Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia, kol. Beata Olejarz – Sekretarz ZG PZW przedstawiła projekt uchwały dotyczący przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW od ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego, a następnie projekt uchwały wraz z propozycją planu pracy Prezydium i Zarządu Głównego na I półrocze 2021 r. Członkowie Prezydium zdecydowali o skierowaniu powyższych uchwał do rozpatrzenia przez Zarząd Główny.


Dyrektor Biura ZG – kol. Marcin Mizieliński, omówił przygotowany do zatwierdzenia na posiedzeniu ZG, projekt w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZG PZW oraz projekt zmiany Regulaminu Pracy Biura ZG PZW wraz z uchwałami. Skierowano je do rozpatrzenia przez ZG PZW.


Skarbnik ZG – kol. Jerzy Leus przedstawił propozycję dotyczącą ustalenia wysokości diet w 2021 r. dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego.


Następnie kol. J.Leus omówił przygotowany do zatwierdzenia projekt budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2021 r., który został opracowany na podstawie jednostkowych budżetów poszczególnych Okręgów PZW.

Po wniesieniu uwag i uwzględnieniu poprawek projekty zostały skierowane do zatwierdzenia przez ZG PZW.


Skarbnik ZG wraz z Dyrektorem Biura ZG przedstawili przygotowane projekty dotyczące wprowadzenia zmian w zapisach Regulaminu Zasad Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników Biura ZG PZW w powiazaniu z opracowanym Regulaminem Premiowania Pracowników Biura ZG PZW.


Kol. Zbigniew Mośko – Wiceprezes ZG ds. sportu przedstawił przygotowany na podstawie przepisów CIPS i ICSF projekt uchwały ZG dotyczący zasad startu zawodników w Grand Prix Polski i Mistrzostwach Polski w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej PZW w roku 2021. Projekt został skierowany do zatwierdzenia na posiedzeniu Zarządu Głównego.


Kol. Beata Olejarz przedstawiła wniosek o przyznanie brązowej odznaki PZW dla kol. Krzysztofa Gutowskiego z Okręgu PZW w Bydgoszczy. Wniosek został skierowany wraz z uchwałą do podjęcia przez ZG PZW.


Następnie członkowie Prezydium omawiali sytuację ekonomiczną Wiadomości Wędkarskich. Redaktor Naczelny – kol. A. Zieliński podkreślał trudności wydawnictwa wynikające z zapaści na rynku czytelniczym czasopism drukowanych i stratach poniesionych z tytułu wycofania się wielu reklamodawców, co jest spowodowane ogólną sytuacją ekonomiczną branży wędkarskiej. Postanowiono, że szerzej zagadnienia te muszą zostać omówione na posiedzeniu Zarządu Głównego.


Sekretarz ZG przedstawiła wniosek skierowany przez Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu w sprawie uchylenia Uchwały nr  44/X/2020 Prezydium ZG PZW z dnia 30 października 2020 r. uchylającej Uchwałę nr 177/20 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dn. 17.09.2020 r. w sprawie likwidacji Koła PZW nr 1 Delfin w Biedrusku. Prezydium ZG zdecydowało o odrzuceniu wniosku i podtrzymaniu podjętej decyzji.


Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesław Heliniak omówił wniosek Prezydium ZO PZW w Krośnie o wprowadzenie zmian w Uchwale ZG PZW nr 176/9/2019 w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych. Po dyskusji, zdecydowano o rozpatrzenie sprawy na posiedzeniu ZG PZW.


Na zakończenie posiedzenia kol. J.Leus zapoznał zebranych z wnioskiem Okręgu PZW w Koszalinie w sprawie umorzenia udzielonych pożyczek. Członkowie Prezydium podjeli decyzję o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia przez Komisje finansowa Zarządu Głównego i przygotowaniu opinii dla ZG PZW.

 

[MM]


Poleć znajomemu

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Ile masz lat? (dotyczy członków PZW)
< 16
16-17
18-26
27-40
41-65
> 65
Głosuj wyniki

Na skróty