Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – grudzień 2020

Aktualności | 2020-12-20 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

19 grudnia 2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, w którym uczestniczyli Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Józef Mazurkiewicz, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego – kol. Kazimierz Białas, Rzecznik dyscyplinarny ZG - kol. Henryk Mach, Redaktor Naczelny Wiadomości Wędkarskich – kol. Andrzej Zieliński, Prezes ZO PZW w Krośnie – kol. Józef Jędrzejczyk i Dyrektor Biura ZO PZW w Krośnie – kol. Piotr Konieczny. Obradom przewodniczył Prezes ZG PZW – kol. Teodor Rudnik.


Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia, kol. T.Rudnik przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW od ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego. Uchwała została podjęta.


Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesław Heliniak , a następnie Prezes ZO PZW w Krośnie kol. J.Jędrzejczyk przedstawili wniosek Prezydium ZO PZW w Krośnie o skreślenie ust. 4 §1 uchwały nr 176/9/2019 w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych. Po dyskusji Zarząd Główny zdecydował o odrzuceniu wniosku oraz przyjęciu do wiadomości stanowiska kolegów z Krosna.


Następnie członkowie Zarządu Głównego podejmowali kolejno uchwały, w następujących sprawach:

- planu pracy Prezydium i Zarządu Głównego na I półrocze 2021 r.;

- uchylenia Uchwały nr 200/20 ZO PZW w Poznaniu z dn. 15.12.2020 r. w części dotyczącej wyznaczenia przez Zarząd Okręgu osoby do pełnienia funkcji Prezesa Koła nr 1 Delfin w Biedrusku, jako niezgodnej ze statutem PZW;

- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego;

- zmiany Regulaminu Pracy Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego;

- wysokości diet dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego pełniących funkcje społeczne we władzach i organach statutowych szczebla naczelnego;

- zatwierdzenie budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2021 r.;

- wyrażenia zgody na przekazanie aktem notarialnym budynku siedziby ZO dla Okręgu PZW w Koszalinie;

- wyrażenia zgody na wykonanie paneli fotowoltaicznych na terenie Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach;

- zmiany w zakresie § 9  Regulaminu Zasad Zatrudniania i Wynagradzania Pracowników Biura ZG PZW;

- wprowadzenia Regulaminu Premiowania Pracowników Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego; 

- obniżenia czynszu najemcom lokalu użytkowego  w budynku „Dom Wędkarza” w Warszawie przy ulicy Twardej 42; 

- startu zawodników w Grand Prix Polski i Mistrzostwach Polski w dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej PZW w roku 2021;

- przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW;

- zatwierdzenia sprawozdania Głównej Komisji Odznak PZW za 2020 r.;

 

Kol. J.Mazurkiewicz – Przewodniczący GKR przedstawił informacje dotyczące przeprowadzonej kontroli w Okręgu Mazowieckim PZW w Warszawie oraz z zakończonej kontroli w Okręgu PZW we Wrocławiu, wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi.

 

Prezes ZG – kol. T.Rudnik  przedstawił do dyskusji wniosek Okręgu PZW w Poznaniu w sprawie uchylenia Uchwały nr  44/X/2020 Prezydium ZG PZW z dnia 30.10.2020 r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr 177/20 Prezydium ZO PZW w Poznaniu z dn. 17.09.2020 r. w sprawie likwidacji Koła PZW nr 1 Delfin w Biedrusku. Zarząd Główny podzielił stanowisko Prezydium ZG i zdecydował o odrzuceniu wniosku i podtrzymaniu podjętej decyzji.

 

Następnie kol. Dariusz Dziemianowicz – Wiceprezes ZG ds. mediów i promocji oraz Redaktor Naczelny – kol. A. Zieliński przedstawili sytuację ekonomiczną i organizacyjną Redakcji Wiadomości Wędkarskich. Dyskutowano na temat problemów Redakcji wynikających z zapaści na rynku czytelniczym czasopism drukowanych i stratach poniesionych z tytułu m.in. wycofania się wielu reklamodawców. Zarząd Główny mając na uwadze obniżenie kosztów, postanowił o dokonaniu zmian organizacyjnych polegających m.in. na włączeniu Redakcji „WW” do struktury Biura ZG PZW.

 

Na zakończenie posiedzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, Prezes Zarządu Głównego - kol. Teodor Rudnik złożył wszystkim członkom Polskiego Związku Wędkarskiego życzenia.

 

[MM]


Poleć znajomemu

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Jaką metodę wędkowania preferujesz?
spławikową
gruntową
spinningową
muchową
podlodową
morską
Głosuj wyniki

Na skróty