Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – styczeń 2021

Aktualności | 2021-01-31 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

29 stycznia 2021 r. w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. Józef Mazurkiewicz, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego – kol. Kazimierz Białas, Rzecznik dyscyplinarny ZG - kol. Henryk Mach oraz członkowie ZG PZW – kol. Jacek Grobelny i kol. Edward Fornalik.


Po zatwierdzaniu porządku obrad oraz protokołu z ostatniego posiedzenia, członkowie Prezydium przystąpili do omawiania wniosków i projektów uchwał.


W związku z odwołaniem Redaktora naczelnego „Wiadomości Wędkarskich”, Kol. Beata Olejarz – Sekretarz ZG PZW przedstawiła, wniosek Komisji ds. promocji o dokonanie zmian w składzie tej komisji. Członkowie Prezydium podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021.


Kol. Jerzy Leus – Skarbnik ZG przedstawił wnioski o podjęcie uchwał w sprawie:

- wprowadzenia zmian w Regulaminie Zasad Zatrudniania i Wynagradzania Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego,

- wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego.

Zmiany zostały wprowadzone ze względu na podjęte w grudniu 2020 r decyzje o włączeniu Redakcji „Wiadomości Wędkarskich” w struktury organizacyjne Biura ZG. Uchwały zostały podjęte.


Następnie kol. J.Leus wraz z kol. Wiesławem Heliniakiem – Wiceprezesem ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód przedstawili wnioski GR PZW w Suwałkach dotyczące:

- wyrażenia zgody na zakup narybku węgorza i udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Naczelnego GR PZW w Suwałkach do przystąpienia do przetargu na dostawę żywego narybku węgorza,

- wyrażenia zgody na realizację wniosków GR PZW w Suwałkach w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” połączonej z udzieleniem pełnomocnictwa do podpisywania umów na zadania określone we wnioskach.

Członkowie Prezydium zaakceptowali wnioski i podjęto stosowne uchwały.


W kolejnym punkcie posiedzenia, Przewodniczący komisji problemowych ZG PZW przedstawili informacje z bieżącej działalności poszczególnych komisji.


Kol. W.Heliniak przedstawił informacje w sprawie wysokości i struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w aspekcie zgodności z uchwałą w sprawie struktury składek oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb.


Kol. Leszek Orzechowski – Przewodniczący Głównej Komisji Odznak przedstawił wniosek o nadanie Złotej Odznaki PZW z wieńcami dla kol. A.Amróżkewicza (O/Piotrków Tryb.). Wniosek przyjęto i podjęto stosowna uchwałę.


Następnie członkowie Prezydium zatwierdzili plany pracy Komisji Finansowej, Rady ds. Młodzieży i Głównej Komisji Odznak, które zostały przedstawione przez Przewodniczących tych komisji – Kol. J.Leusa, kol. W.Misia i kol. L.Orzechowskiego.


Kol. J.Leus wraz z Głównym księgowym p. Jolanta Janiak przedstawili wnioski dot. nieruchomości w Wierzbicy, która jest użytkowana przez Okręg Mazowiecki PZW. Ze względu na konieczność podjęcia decyzji Zarządu Głównego, sprawa ta została skierowana do omówienia na najbliższym posiedzeniu ZG.


Na zakończenie Skarbnik ZG – Kol. J.Leus przedstawił wnioski Komisji finansowej ZG wraz z projektami uchwał w sprawie:

- wyrażenia zgody na obniżkę czynszu dla najemców pomieszczeń w „Domu Wędkarza”,

- przeprowadzeniu audytu finansowego w ZO Mazowieckiego PZW w Warszawie,

- modernizacji pomieszczeń zajmowanych przez Redakcję „Wiadomości Wędkarskich”.

Wnioski zostały przyjęte i podjęto uchwały zatwierdzające.

 

[MM]


Poleć znajomemu

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Komentowane wiadomości

Najaktywniejsi

Sonda

Czy byłeś na wędkarskiej wyprawie za granicą?
Tak
Nie
Wybieram się w tym roku
Głosuj wyniki

Na skróty