Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – marzec 2021

Aktualności | 2021-03-28 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

26 marca 2021 r. w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył kol. Józef Mazurkiewicz - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Rzecznik dyscyplinarny ZG - kol. Henryk Mach, kol. Jacek Grobelny, kol. Edward Fornalik - członkowie ZG PZW i kol. Jerzy Wiater – Przewodniczący Komisji statutowej ZG PZW.

 

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia, kol. T.Rudnik przedstawił wniosek i projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Prezydium Zarządu Głównego PZW. Zawnioskował, aby do składu członków Prezydium ZG został powołany kol. J.Grobelny (Okręg PZW w Sieradzu). Wniosek przyjęto i skierowano do zatwierdzenia przez ZG.

 

Prezes ZG zapoznał zebranych z protokołami z posiedzeń komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Redaktora naczelnego „Wiadomości Wędkarskich. Poinformował, że do konkursu zgłosiło się 14 kandydatów, spośród których 4 spełniło wymogi formalne. Po odbytych spotkaniach i rozmowach z kandydatami, komisja zarekomendowała na to stanowisko pełniącego obecnie obowiązki Redaktora naczelnego M.Kluczka oraz p. J.Kolendowicza. Zgodnie z Statutem PZW zatwierdzenie ostatecznego wyboru, na wniosek Prezesa ZG, należy do Zarządu Głównego.

 

Następnie omówione zostały wnioski wraz z projektami uchwał do podjęcia na najbliższym posiedzeniu ZG, w następujących sprawach:

 

- zmiany uchwały nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021;

 

- przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium ZG PZW;

 

- sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 265/IX/2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19 września 2020 r.;

 

- wyznaczeniu terenu działania Okręgu PZW w Olsztynie i Okręgu PZW w Białymstoku;

 

- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego;

 

- wyrażenia zgody na zbycie przez Polski Związek Wędkarski nieruchomości na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku, w Legnicy i w Słupsku - na podstawie umowy darowizny;

 

- wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Okręg Nadnotecki PZW w Pile nieruchomości Dom Wędkarza w Wałczu na rzecz Gminy Miejskiej;

 

- wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności oraz prawa użytkowania gruntu wraz z infrastrukturą oraz udzielania pełnomocnictwa (Okręg PZW w Rzeszowie);

 

- zatwierdzenia kosztów modernizacji pomieszczeń Redakcji Wiadomości Wędkarskich w budynku na ul. Twarda 42 w Warszawie;

 

- wyrażenia zgody na  wymianę samochodu służbowego Biura ZG PZW;

 

- obniżenia czynszu najemcom lokali użytkowych u w budynku „ Dom Wędkarza” w Warszawie, z powodu ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej;

 

- zmian w Zasadach organizacji sportu wędkarskiego w PZW, odnoszących się m.in. do systemu wyłaniania Kadr PZW.

 

Członkowie Prezydium zdecydowali o skierowaniu uchwał pod obrady Zarządu Głównego.

 

Kol. Marek Lesisz poinformował, że na ukończeniu jest kolejny etap prac Komisji ds. cyfryzacji Związku. Do Okręgów PZW została przekazana wersja testowa aplikacji Centralna Baza Danych PZW - "Wędkarz PZW", która łączy w sobie funkcje elektronicznej ewidencji członków Związku, umożliwia wnoszenie składek członkowskich ogólnozwiązkowych oraz wszystkich rodzajów składek na ochronę i zagospodarowanie wód - zdefiniowanych w danym Okręgu PZW, wnoszenia opłat za zezwolenia przez wędkarzy niezrzeszonych, a także założenie kartoteki i przystąpienie do Związku przez osoby nowowstępujące. W najbliższym czasie przewidziana jest telekonferencja dla administratorów okręgowych, na której zaprezentowane będą kluczowe elementy systemu, jego działanie oraz podstawowe zadania admina przy jego obsłudze. Następnie przewiduje się przeprowadzenie szczegółowych warsztatów szkoleniowych, na których uczestnicy dokładnie zostaną zapoznani ze wszystkimi funkcjonalnościami systemu.

 

Na zakończenie posiedzenia kol. Dariusz Dziemianowicz – Wice Prezes ZG ds. mediów i promocji, zgłosił wniosek o powołanie komisji, która miałaby za zadanie przygotować wstępne założenia do projektu Uchwały programowej XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego. Wniosek przyjęto i skierowano go na najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego. 

 

 

[MM]


Poleć znajomemu

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Sonda

Ile masz lat? (dotyczy członków PZW)
< 16
16-17
18-26
27-40
41-65
> 65
Głosuj wyniki

Na skróty