Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – kwiecień 021

Aktualności | 2021-04-30 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W dniu 29 kwietnia 2021 r., ponownie w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Obradom przewodniczył Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył kol. Józef Mazurkiewicz - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, kol. Kazimierz Białas – Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego, kol. Henryk Mach - Rzecznik dyscyplinarny ZG. Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali kol. Beata Gacek – Przewodnicząca Komisji ZG ds. cyfryzacji, kol. Jacek Kolendowicz – Redaktor Naczelny „Wiadomości Wędkarskich” i kol. Robert Stabiński – Dyrektor naczelny GR PZW w Suwałkach.


Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia, kol. R.Stabiński zwrócił się o wyrażenie zgody na realizację wniosków Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. W ramach projektu możliwe będzie uzyskanie zewnętrznego dofinansowania wyposażenia technicznego, m.in. w samochodowy zestaw monitorujący stan wód. Członkowie Prezydium ZG podjęli uchwały.


Kol. R. Stabiński wraz z Kol. Wiesławem Heliniakiem – Wiceprezesem ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód, przekazali informacje o prowadzonych na niektórych jeziorach użytkowanych przez GR PZW w Suwałkach odłowach w celu pozyskiwania tarlaków szczupaka do celów wyprodukowania materiału zarybieniowego, co podyktowane jest koniecznością wywiązania się ze zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa. Kol. W.Heliniak zwrócił uwagę, że pomimo zawartych porozumień i ustaleń z miejscowymi Kołami PZW, dotyczących ograniczenia lub całkowitego zaprzestania połowów gospodarczych przez GR PZW w Suwałkach, zdarzają się sytuacje, w których miejscowi wędkarze stwarzają problemy z pozyskaniem tarlaków.


Przewodnicząca Komisji ZG ds. cyfryzacji - Kol. B.Gacek poinformowała, że trwają końcowe prace testowe aplikacji, która w powiazaniu z Centralną Bazą Danych PZW, umożliwiać będzie wstąpienie do Związku nowych członków, wnoszenie wszelkich składek członkowskich oraz wykupienie zezwoleń na amatorski połów ryb przez wędkarzy niezrzeszonych. Przekazała również informacje o szkoleniu, które odbyło się 27.04.2021, a uczestniczyło w nim ponad 50 okręgowych administratorów. Planowane są kolejne szkolenia również dla skarbników kół, ponieważ przygotowana aplikacja posiada dedykowane dla nich funkcjonalności.


Kol. J.Kolendowicz omówił podjęte działania restrukturyzacyjne w redakcji „Wiadomości Wędkarskich”. Poinformował o przeprowadzonych zmianach w zespole redakcyjnym oraz założeniach na najbliższe miesiące.


Kol. Beata Olejarz – Sekretarz ZG, przedstawiła informacje z bieżących prac Komisji organizacyjnej Zarządu Głównego. Poinformowała, że w najbliższym komunikacie rozesłane zostaną do Okręgów PZW zestawy wzorcowych dokumentów do wykorzystania podczas walnych zgromadzeń w Kołach i na zjazdach okręgowych.


Kol. Wiesław Miś – Wiceprezes ZG ds. młodzieży omawiając prace Rady ds. Młodzieży poinformował, że ze względów zagrożeń pandemicznych przesunięciu ulega termin rozegrania I Uczniowskich Mistrzostw Polski w wędkarstwie spławikowym. Nowy termin Mistrzostw to 12-13 czerwca 2021, a nowy termin nadsyłania zgłoszeń, wyznaczono na 2 czerwca br. Ponadto, ze względu na dużą liczbę nadesłanych zgłoszeń na wakacyjny obóz wędkarski dla młodzieży, planowane jest zorganizowanie dwóch turnusów.


Kol. Zbigniew Mośko – Wiceprezes ZG ds. sportu przekazał informacje z ostatnich posiedzeń Głównego Kapitanatu Sportowego. Jedno z nich połączone zostało z przeprowadzeniem szkolenia dla trenerów kadr w zakresie tworzenia preliminarzy budżetowych oraz omówienia nowelizacji Zasad organizacji sportu wędkarskiego.


Ze względu na duża ilość napływających zapytań i wniosków dotyczących możliwości rozgrywania zawodów wędkarskich, Członkowie Prezydium po przeanalizowaniu sytuacji oraz przepisów prawnych stwierdzili, że obecnie możliwe jest ich rozgrywanie przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego, a za jego przestrzeganie odpowiedzialny jest organizator zawodów. Oficjalny komunikat zostanie rozesłany przez Głowny Kapitanat Sportowy.


Kol. Dariusz Dziemianowicz- Wiceprezes ZG ds. mediów i promocji poinformował o spotkaniu z przedstawicielami Sejmowej Komisji ds. rolnictwa, na którym omawiane były zagadnienia związane z bieżącą działalnością PZW i zgłaszane wielokrotnie do organów administracji państwowej przez PZW wnioski dotyczące m.in. zwiększenia uprawnień Społecznej Straży Rybackiej oraz podmiotów użytkujących wody Skarbu Państwa w zakresie ochrony wód.

 

 

[MM]

 

Poleć znajomemu