Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZG PZW – maj 2021

Aktualności | 2021-05-30 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

28 maja 2021 r., w „Domu Wędkarza” w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. któremu przewodniczył Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył kol. Kazimierz Kuprian – Z-ca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, kol. Henryk Mach - Rzecznik dyscyplinarny ZG i kol. Jacek Kolendowicz – Redaktor Naczelny „Wiadomości Wędkarskich”.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia, kol. J.Kolendowicz przedstawił informacje z bieżących prac w zakresie restrukturyzacji Redakcji „Wiadomości Wędkarskich”, w tym m.in. nową politykę reklamową. Zaprezentował również przygotowany projekt nowej szaty graficznej „WW”, który został zaakceptowany przez uczestników posiedzenia.


Skarbnik ZG – kol. Jerzy Leus przedstawił wniosek wraz z projektem uchwały w sprawie - uruchomienia regulaminowego funduszu nagród z wypracowanego zysku z działalności gospodarczej dla pracowników Biura Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego. Wniosek został przyjęty i podjęto stosowna uchwałę.


Kol. Mieczysław Górski w imieniu Głównej Komisji Odznak przedstawił wnioski w sprawie przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW. Zostały podjęte uchwały zatwierdzające. 


Złotymi odznakami z wieńcami zostali uhonorowania: kol. J.Pietruszka i kol. W. Brudzikowski z Okręgu PZW w Słupsku, kol. A.Żak i kol. M.Balcerek z Okręgu PZW w Opolu oraz kol. P.Słowik z Okręgu PZW w Tarnowie. 

Złote odznaki PZW otrzymali: kol. Ł.Krawczyk i kol. W.Pacaj z Okręgu PZW w Zamościu, kol. P.Kuczyński z Okręgu Nadnoteckiego w Pile i kol. S.Majlinger z Okręgu PZW w Zamościu.


Sekretarz ZG – kol. Beata Olejarz przedstawiła opracowany projekt terminarza posiedzeń i planu pracy Prezydium i Zarządu Głównego na II półrocze 2021 r., który zostanie przedłożony do zatwierdzenia na czerwcowym posiedzeniu Zarządu Głównego.


Kol. Wiesław Heliniak – Pełnomocnik ZG w Okręgu Mazowieckim PZW w Warszawie, przedstawił informacje z prowadzonych z pomocą zespołu kontrolnego działań w Okręgu. Poinformował o wprowadzeniu nowych regulaminów kadrowo-płacowych, uporządkowaniu spraw związanych z zatrudnianiem i prowadzeniem księgowości. Poinformował o powołaniu kol. Krzysztofa Szymańskiego do pełnienia funkcji Rzecznika prasowego Okręgu Mazowieckiego. Przedstawił również relację z wizytacji ośrodków zarybieniowych i stanic wędkarskich. Stwierdził, że działalność Kół PZW Okręgu Mazowieckiego w zakresie prowadzenia stanic, należy ocenić pozytywnie. 


Następnie kol. W.Heliniak przedstawił wniosek w sprawie upoważnienia Okręgu PZW w Poznaniu do organizacji Mistrzostw Świata w wędkarstwie rzutowym w 2021 roku. Wniosek został przyjęty i podjęto stosowną uchwałę.

Następnie członkowie Prezydium omawiali sprawy dotyczące bieżących prac prowadzonych przez poszczególne komisje problemowe ZG. 


Kol. Dariusz Dziemianowicz - Wiceprezes ZG ds. mediów i promocji poinformował, że pomimo podjętej przez Zarząd Główny we wrześniu uchwały nr 262/IX/2020 w sprawie zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz określenia terminów prac przygotowawczych, która jasno określa, że upoważnia Prezydium ZG do zwołania XXXII KZD PZW oraz ogłoszenia rozpoczęcia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Związku, której rozpoczęcie jest uzależnione od sytuacji pandemicznej i obowiązujących ograniczeń, Koła PZW zgłaszają zapytania w tej sprawie. 


Podczas dyskusji zdecydowano, że do wszystkich jednostek organizacyjnych PZW zostanie wystosowane stanowisko, w którym stwierdza się, że kadencja władz i organów Związku trwa nadal, a wobec istniejących prawnych ograniczeń, brak jest możliwości przeprowadzenia prawidłowych wyborów na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Jeśli tylko zostaną zniesione obostrzenia dotyczące m.in. liczebności uczestników w organizowanych zgromadzeniach, zostanie podjęta i ogłoszona stosowna uchwała. 

 

 

[MM]

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Sonda

Będąc na urlopie wędkujesz ...
sam
z kolegami
z żoną
z dzieckiem
z dalszą rodziną
Głosuj wyniki

Na skróty