Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Głównego PZW – czerwiec 2021

Aktualności | 2021-06-28 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

 

26 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, któremu przewodniczył Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył kol. Kazimierz Kuprian – Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, kol. Kazimierz Białas – Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego, kol. Henryk Mach - Rzecznik dyscyplinarny ZG, kol. Jacek Kolendowicz – Redaktor naczelny „Wiadomości Wędkarskich”.

 


Po powitaniu przez Prezesa ZG uczestników posiedzenia, uczczono minutą ciszy zmarłych działaczy, pracowników i członków Polskiego Związku Wędkarskiego.


Przyjęto porządek obrad i protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego. 


Sekretarz ZG – kol. Beata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium ZG PZW w miesiącu kwietniu i maju br. Uchwała została podjęta.


Następnie członkowie, podejmując uchwałę, zatwierdzili Terminarz i tematykę posiedzeń Prezydium i ZG PZW na II półrocze 2021 r.


Kol. B.Olejarz przedstawiła wniosek Pełnomocnika ZG w OM PZW w Warszawie dotyczący uchylenia Uchwały Nr 190/Z.O./2020 Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW z dn. 14.12.2020 r. w sprawie ordynacji wyborczej dla kół Okręgu Mazowieckiego wraz z załącznikiem, której podstawa prawna jest niezgodna ze Statutem PZW. Uchwała została podjęta.


Prezes ZG- kol. Teodor Rudnik postawił wniosek dotyczący upoważnienia Wiceprezesa ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód do reprezentowania Polskiego Związku Wędkarskiego w pracach wybranych komisji organów władzy administracji państwowej, powoływanych do ochrony środowiska, zwalczania kłusownictwa i spraw związanych z gospodarką rybacko-wędkarską. Podjęto stosowną uchwałę.


Kol. Jerzy Leus – Skarbnik ZG omówił zagadnienia związane ze zmianą Budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2021r. Przedstawił dokument „Analiza działalności organizacyjnej i finansowej jednostek terenowych PZW w 2020 r.” i omówił łączne sprawozdanie finansowe Polskiego Związku Wędkarskiego. Następnie przedstawił projekty uchwał zatwierdzających w sprawie:

- zmiany Budżetu Polskiego Związku Wędkarskiego na 2021r. związanej m.in. z włączeniem w strukturę Biura ZG Redakcji „Wiadomości Wędkarskich, jako jednostki podległej;

- zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego i sprawozdań jednostkowych, wchodzących w skład sprawozdania łącznego, za 2020 rok;

- przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego za 2020 rok;

- przekazania zysku z działalności Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach za 2020 rok na działalność statutową Polskiego Związku Wędkarskiego.

Członkowie ZG podjęli uchwały zatwierdzające.


Następnie kol. J.Leus omówił wnioski rozpatrywane przez Komisję finansową ZG PZW oraz projekty uchwał dotyczące: 

- wyrażenia zgody na zbycie przez Okręg PZW w Kaliszu działki o powierzchni 0,6700 ha na rzecz Gminy Kotlin;

- wyrażenia zgody na zbycie na podstawie umowy darowizny nieruchomości w gminie Białogard na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie;

- wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej i udzielenia pełnomocnictwa do działań w tej sprawie Okręgowi Mazowieckiemu PZW w Warszawie.

Uchwały zostały podjęte przez członków ZG.


W związku z wnioskami kierowanymi do ZG PZW przez Zarządy Okręgów PZW dotyczącymi prowadzonego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PZW, zostały przygotowane zmiany regulaminowe, które omówiono i zatwierdzono uchwałą.


Wiceprezes ZG ds. sportu – kol. Zbigniew Mośko, przedstawił wnioski Głównego Kapitanatu Sportowego dotyczące:

- uzupełnienia składu kadry w wędkarstwie morskim brzegowo-plażowym na rok 2021;

- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata w wędkarstwie muchowym - Finlandia 2021;

- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata w wędkarstwie morskim - brzegowo-plażowym - Francja 2021.

Wnioski zatwierdzono i podjęto uchwały w tej sprawie.


Kol. Wiesław Miś – Wiceprezes ZG ds. młodzieży zgłosił wniosek o nadanie tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej, kol. W.Myszkowskiemu i J.Bucholc z Okręgu Mazowieckiego PZW. Uchwała została podjęta.


Kol. Eugeniusz Bugaj przedstawił wniosek Głównej Komisji Odznak w sprawie nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Białej Podlaskiej, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Chełmie, Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Olsztynie, Tarnowie, Toruniu, Zamościu, Zielonej Górze i Rzeszowie. Uchwała została podjęta.


Kol. K. Kuprian przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych działań kontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej w I kwartale 2021 r.  Przedstawił wnioski i zalecenia, które zostały zawarte w protokołach kontrolnych.


Kol. H.Mach przedstawił informację z działalności Rzecznika dyscyplinarnego ZG PZW. Omówił sprawy i wnioski, które trafiły do Rzecznika. Poinformował o rozpoczętych i zakończonych postępowaniach oraz udzielonych odmowach wszczęcia postępowań przygotowawczych. 


Kol. Wiesław Heliniak przedstawił informacja dot. podejmowanych przez pełnomocnika ZG PZW działaniach w Okręgu Mazowieckim PZW. Pełnomocnik ZG poinformował, o uporządkowaniu akt osobowych pracowników Okręgu, wprowadzeniu Zarządzeniem Pełnomocnika ZG nowego Regulaminu pracy Biura ZO, Regulaminu zatrudniania i wynagradzania. W trakcie opracowywania jest nowy Regulamin organizacyjny, Regulamin ZFŚS i Instrukcja gospodarki kasowej. Kol. W.Heliniak poinformował również o powołaniu do pełnienia funkcji Rzecznika prasowego Okręgu Mazowieckiego kol. Krzysztofa Szymańskiego oraz zmianie Przewodniczącego Okręgowej Komisji ds. młodzieży. Do pełnienia tej funkcji został powołany kol. Robert Kowalczuk.


Kol. B.Olejarz zapoznała zebranych z opinią prawna dotyczącą wykładni prawnej w sprawie przekazywania darowizn ze środków PZW. Opinia ta stwierdza jednoznacznie, że zgodnie z treścią § 6 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody, edukacja o kształtowanie etyki wędkarskiej oraz upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.

Powołany przepis nie zawiera delegacji do podejmowania przez Związek, jego terenowe jednostki organizacyjne, jakimi są Okręgi oraz Koła PZW inicjatyw charytatywnych i czynienie darowizn ze środków PZW na cele i potrzeby nie mieszczące się w określonych  w § 6 Statutu PZW celach Związku. Środki przekazywane na cele charytatywne powinny zatem pochodzić z ogłaszanych zbiórek celowych. 


Na zakończenie posiedzenia Prezes ZG – kol. T.Rudnik złożył życzenia z okazji obchodzonego w dniu 23 czerwca „Dnia Wędkarza”

 

 

[MM]


Poleć znajomemu

Zdjęcia

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Komentowane wiadomości

Sonda

Ile masz lat? (dotyczy członków PZW)
< 16
16-17
18-26
27-40
41-65
> 65
Głosuj wyniki

Na skróty