Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Posiedzenie ZG PZW – wrzesień 2021

Aktualności | 2021-09-19 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

18 września 2021 r. w „Domu Wędkarza” w Warszawie odbyło się dodatkowe posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, któremu przewodniczył Prezes ZG, kol. Teodor Rudnik. W posiedzeniu uczestniczył kol. Józef Mazurkiewicz - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, kol. Kazimierz Białas – Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego, kol. Henryk Mach - Rzecznik dyscyplinarny ZG, kol. Robert Stabiński - Dyrektor naczelny GR PZW w Suwałkach i kol. Jacek Kolendowicz – Redaktor naczelny „Wiadomości Wędkarskich”. 

Członkowie Zarządu Głównego przyjęli porządek obrad i protokoły z ostatnich dwu posiedzeń ZG PZW, a następnie przystąpili do omawiania i podejmowania uchwał skierowanych na to posiedzenie.


Przewodniczący Głównej Komisji Odznak – kol. Leszek Orzechowski przedstawił wnioski dotyczące przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW oraz nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Ciechanowie, Nowym Sączu, Wrocławiu i Okręgu Mazowieckiego w Warszawie. 

Dodatkowo, uhonorowano odznakami Kadrę PZW kobiet, która zdobyła Złoty Medal na Mistrzostwach świata w wędkarstwie spławikowym w Holandii.


Sekretarz ZG PZW – kol. Beata Olejarz przedstawiła projekty uchwał w sprawie: 

- przedłożenia i zatwierdzenia uchwał podjętych przez Prezydium ZG PZW od ostatniego posiedzenia ZG PZW. Uchwała została podjęta.


Następnie podjęto dwie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5/XII/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia l6 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia składów komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXI KZD. 


W celu umożliwienia podejmowania działań przez Pełnomocnika ZG PZW w OM PZW w Warszawie, związanych z reprezentowaniem Zarządu Okręgu Mazowieckiego, podjęto uchwałę upoważnienia trzech przedstawicieli ZG do udzielania pełnomocnictw szczególnych.

 

Skarbnik ZG – kol. Jerzy Leus, przedstawił przygotowany projekt uchwały w sprawie ustanowienia  składki członkowskiej na 2022 rok. 

Podczas dyskusji nad projektem, wielokrotnie zwracano uwagę na wzrost kosztów wydatków statutowych związanych z wysoką inflacją, wzrostem czynszów, cen paliw i energii, wzrostem kosztów utrzymania pracowników i wysokości odprowadzanych podatków i pochodnych opłat, itp. Podejmując uchwałę, Członkowie Zarządu Głównego PZW zdecydowali o pozostawieniu wysokości składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na poziomie, który obowiązywał w roku ubiegłym.

 

Następnie kol. J.Leus przedstawił projekty uchwał dotyczące:

- założeń do opracowania budżetu na 2022 r.,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu, na podstawie umowy sprzedaży, 

- wyrażenia zgody na zamianę działek pomiędzy Okręgiem PZW w Zielonej Górze i Gminą Nowogród Bobrzański, w ramach której Okręg uzyska na własność atrakcyjną działkę wraz z budynkiem na siedzibę Kół PZW.

Powyższe uchwały zostały podjęte przez Członków ZG PZW.

 

Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik wraz z Wiceprezesem ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesławem Heliniakiem przedstawili informację dot. jeziora Orzysz, na którym w formie pilotażowego projektu, wprowadzone zostały zmiany w sposobie prowadzenia racjonalnej gospodarki wędkarsko- rybackiej, polegające na zwiększeniu ochrony ryb drapieżnych, wycofaniu odłowów komercyjnych, wzmocnieniu roli miejscowych Kół PZW i Społecznej Straży Rybackiej w ochronie rybostanu. Na podstawie podjętej przed dwoma laty decyzji Zarządu Głównego, obecnie jezioro Orzysz stało się jednym z bardziej znanych i atrakcyjnych łowisk wędkarskich w Polsce.

Kierując się dotychczasowymi doświadczeniami w „projekcie jezioro Orzysz”, zdecydowano, że model ten zostanie wprowadzony na kolejnych jeziorach będących w użytkowaniu GR PZW w Suwałkach. Podjęto uchwałę mówiącą o tym, że na jeziorach Orzysz, Gołdap, Necko, Roś i jezioro Ełckie, wprowadzony zostaje model racjonalnej gospodarki opartej na eksploatacji wędkarskiej zasobów ryb. W związku z tym, podobnie jak w przypadku jeziora Orzysz, planowane jest m.in. zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na ochronę tych wód. 

 

W kolejnym punkcie obrad członkowie ZG podjęli uchwały w sprawie:

- uczestnictwa kol. R Olmy, jako Delegata PZW w Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Sportów Nieolimpijskich,

- ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa świata Mastersów (55+) w wędkarstwie spławikowym - Słowenia 2021, 

- przyjęcia rezygnacji kol. C.Stan (O/Słupsk) ze składu kadry w wędkarstwie morskim brzegowo-plażowym na rok 2021, 

- zgłoszenia Klubu na Mistrzostwa Świata Klubów w wędkarstwie spławikowym 

 

Na zakończenie posiedzenia Prezes ZG – kol. T.Rudnik przedstawił dotychczasową korespondencję oraz omówił stan prawny, dotyczący zgłoszonego w grudniu 2019 r. wniosku części Delegatów o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW. W związku z otrzymaniem, w ostatnim miesiącu, decyzji Sądu rozpatrującego wniesioną przez ZG PZW apelację, Członkowie Zarządu Głównego postanowili o zwołaniu Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZW do odbycia w terminie do dnia 17 listopada 2021 r. Ponadto, podjęta uchwała upoważnia Prezydium ZG PZW do określenia terminu, miejsca NKZD PZW oraz uchwalenia regulaminu i porządku obrad. Zgodnie z zapisem Statutu PZW, dokładna termin i lokalizacja zostanie przesłany Delegatom na 30 dni przed Zjazdem.

 

 

[MM]


Poleć znajomemu

Zdjęcia

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Sonda

Czy byłeś na wędkarskiej wyprawie za granicą?
Tak
Nie
Wybieram się w tym roku
Głosuj wyniki

Na skróty