Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

II Uczniowskie Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spławikowym - Opole 2022

Aktualności | 2022-05-10 | Publikujący: Młodzież PZW

Zapraszamy wszystkich Uczniów-Wędkarzy do udziału w organizowanych po raz drugi UCZNIOWSKICH MISTRZOSTWACH POLSKI W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM, które odbędą się w dn. 4-5 czerwca 2022 r. na Odrze i Kanale Ulgi w Opolu.

 

Rada ds. Młodzieży ZG PZW informuje, że we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym oraz Okręgiem PZW Opole organizuje w dniach 4-5 czerwca 2022 r. II UCZNIOWSKIE MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM. Mistrzostwa odbędą się na Odrze i Kanale Ulgi w Opolu.


 

Dwuturowe zawody rangi mistrzowskiej rozegrane zostaną w trzech, obowiązujących w SZS kategoriach wiekowych:

-      I kategoria- uczniowie urodzeni w roku 2009 i młodsi ( Igrzyska Dzieci), kl. I-VI,

-      II kategoria- uczniowie urodzeni w latach 2007- 2008 (Igrzyska Młodzieży Szkolnej) kl. VII-VIII,

-      III kategoria- uczniowie urodzeni w roku 2002 -2006 (Licealiada), kl. I-IV szkół ponadpodstawowych.

 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest uczęszczanie do dowolnej szkoły, co potwierdzone musi być aktualną legitymacją szkolną wystawioną na startującego oraz posiadanie uprawnienia do wędkowania wymaganego prawem. Ponadto uczeń niepełnoletni posiadać musi zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w mistrzostwach. Prawo startu w zawodach mają uczniowie  wszystkich typów szkół z terenu całej Polski.  Zgłoszenia  do mistrzostw będzie można dokonywać:

-        za pośrednictwem SRS oraz miejscowego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego,

-        za pośrednictwem właściwych terytorialnie Zarządów Okręgów PZW,

-        za pośrednictwem macierzystych Zarządów Kół PZW,

-        indywidualnie.


W przypadku zgłoszeń przez SRS uczniowie-uczestnicy zwolnieni zostaną z konieczności opłacania wszelkich kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie. W pozostałych przypadkach koszt uczestnictwa w  mistrzostwach, zarówno zawodnika jak i trenera lub opiekuna, wyniesie 120 zł/osobę. W każdym przypadku, zarówno zawodnicy jak i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny. W ramach  tej kwoty opłacający uzyska: dwa ciepłe posiłki, ubezpieczenie NW, profesjonalnie przygotowane łowisko i obsługę sędziowską, pomoc medyczną, gadżety okolicznościowe, dla zwycięzców puchary, dyplomy oraz nagrody i upominki w postaci sprzętu wędkarskiego.  


Dodatkowych informacji udzielają:


-        Wiesław Miś- Wiceprezes ZG PZW ds. Młodzieży, tel. 664-743-581

-        Bogusław Kurczak- Koordynator Wojewódzki, SZS tel.577-398-636

-        Tadeusz Walczuk- Koordynator Wojewódzki, SZS tel. 510-242-361


Zgłoszenia do Mistrzostw przyjmowane będą do 29 maja 2022 r.  na  formularzach zgłoszeń (załącznik). Do formularza należy dołączyć skan dowodu wpłaty na konto nr Santander Bank Polska S.A. 64 1090 2138 0000 0005 5610 4298, regulujący koszty uczestnictwa w imprezie (poza uczniami - zawodnikami zgłaszanymi przez SRS).


Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z  Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW- część II. 2 pkt. 5- 12, ze zmianami ograniczającymi długość wędki dla zawodników ur. w roku 2007 i młodszych  do 10 m i urodzonych w latach 2002-2006 do  11,5 m. Na miesiąc przed planowanym terminem mistrzostw ogłoszony zostanie Komunikat nr 2, m.in. doprecyzowujący zasady ich przeprowadzania, wskazujący ew. wody rezerwowe oraz miejsca rezerwacji potencjalnych noclegów.


Wiesław Miś
Prezes ZO PZW w Opolu


 

[AKTUALIZACJA: 10.05.2022]

KOMUNIKAT NR 2

II UCZNIOWSKIE MISTRZOSTWA POLSKI W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

Opole, rzeka Odra, 4-5 czerwca 2022 r.

 

W Mistrzostwach mają prawo udział brać uczniowie szkół z terenu całej Polski, posiadający aktualną legitymację szkolną, pisemną zgodę rodzica na udział w imprezie oraz wniesioną opłatę za udział w niej ( nie dotyczy zgłaszanych przez SRS).

I.                   Warunki uczestnictwa:

w zawodach startować mogą uczniowie z terenu całej Polski: w Gr. I - urodzeni w roku 2009 i młodsi (ID), w Gr. II- urodzeni w latach 2007- 2008 (IMS) oraz w latach 2002- 2006 (L).

II.                Termin i miejsce zawodów:

4-5 czerwca 2022 r. (sobota- niedziela) Opole, Rzeka Odra

- miejsce zbiórki- międzywale k/ Hydromontu

- miejsce zjazdu z ulicy Wrocławskiej k/ mostu na Kanale Ulgi zostanie oznakowane

- łowiska zastępcze: Stawy Duży i Mleczny w Biestrzynniku

III.             Termin i sposób nadsyłania zgłoszeń: formularz zgłoszeniowy na e-mail: mistrzostwapolski1@wp.pl do 29 maja 2022 r., wraz ze skanem dowodu wpłaty 120 zł. za udział w imprezie ( nie dotyczy wyłącznie uczniów zgłaszanych przez SRS).

IV.              Rodzaje prowadzonych klasyfikacji:

Prowadzone będą oddzielne klasyfikacje indywidualne (open i SRS) w każdej z trzech kategorii wiekowych. Przewiduje się także uhonorowanie najlepszych dziewcząt  w każdej kategorii wiekowej (ID, IMS, L).

V.                 Organizator oraz sponsor imprezy: Rada ds. Młodzieży ZG PZW, Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu, Szkolny Związek Sportowy „Opolskie”.

VI.              Koszty uczestnictwa: udział w imprezie jest bezpłatny wyłącznie dla zgłoszonych przez SRS. Uczestnicy przyjeżdżają oraz uczestniczą w imprezie na koszt własny.

VII.           Charakter łowiska: rzeka o zmiennym, czasami bardzo dużym uciągu o średniej głębokości 1,5-2,5 m. Dominują następujące gatunki ryb: leszcz, płoć, krąp, jaź, kleń okoń, ukleja.

VIII.        Zasady przeprowadzenia imprezy:

Zawody  przeprowadzone będą zgodnie z obowiązującymi Zasadami Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (http://www.pzw.org.pl/sport/). Ogranicza się długość używanej wędki do 10 m (szkoły podstawowe) oraz 11,5 m (szkoły ponadpodstawowe)  z tolerancją do 5%. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych ustaleń,  dotyczących przeprowadzenia zawodów.

 

IX.              Program imprezy: 

Dzień I, sobota

                  10.00                - otwarcie biura zawodów,

                  10.00-12.00     - zapisy uczestników w biurze zawodów, weryfikacja uprawnień do wędkowania,  

                                               legitymacji szkolnych, zgód rodziców na udział w mistrzostwach

                   12.00                 - oficjalne otwarcie imprezy,

                   12.15-12.30      - losowanie stanowisk,

                  12.30- 12.45    - rozejście się na stanowiska,

                  12.45                - I sygnał- wejście na stanowiska,

                   13.45                 - II sygnał- 5 minut do kontroli zanęt i przynęt,

                  14.35               - III sygnał- nęcenie zanętą ciężką,

                  14.45               - IV sygnał – początek łowienia,

                  17.40               - V sygnał- 5 minut do końca  zawodów,

                  17.45               - VI sygnał- koniec zawodów,

                  17.45-18.45     - ważenie ryb i praca komisji sędziowskiej,

                  18.15- 18.45    - posiłek,

                  18.45                - ogłoszenie wyników I tury.

 

Dzień II, niedziela

                   7.00                 - zbiórka uczestników,

                   7.00-7.15           - weryfikacja obecności uczestników w II turze,

                   7.15-7.30           - losowanie stanowisk,

                  7.30-7.45           - rozejście się na stanowiska,

                  7.45                 - I sygnał- wejście na stanowiska,

                    8.45                  - II sygnał- 5 minut do kontroli zanęt i przynęt,

                  9.35                  - III sygnał- nęcenie zanętą ciężką,

                  9.45                  - IV sygnał- początek łowienia,

                  12.40                - V sygnał- 5 minut do końca zawodów,

                   12.45                 - VI sygnał- koniec zawodów,

                   12.45-13.45     - ważenie ryb, praca komisji sędziowskiej,

                   13.15- 13.45     - posiłek,

                   13.45-14.15      - ogłoszenie wyników mistrzostw, wręczenie nagród, zamknięcie imprezy.

 

X.                 Skład Komisji Sędziowskiej:

- Sędzia Gł. Kol. Chwastek Krzysztof - Sędzia Klasy Krajowej PZW

- Z-ca Sędziego Gł. - Miś Wiesław - Sędzia Klasy Krajowej PZW

- Z-ca Sędziego Gł. - Przedstawiciel SZS „ Opolskie”

- Sędzia Sekretarz - Rudnicki Krzysztof - Sędzia Klasy Krajowej PZW

- Sędzia Sektorowy - Żak Antoni - Sędzia Klasy Krajowej PZW

- Sędzia Sektorowy - Czarny Jan - Sędzia Klasy Krajowej PZW

- Sędzia Sektorowy - Kołodziej Leszek - Sędzia Klasy Krajowej PZW   

 

XI.              Numery kontaktowe do potencjalnych miejsc noclegowych:

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe „ Niezapominajka” w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu

ul. Torowa 9

46-020 Opole

Tel. 77 454 28 55

 

 

 

 

- Schronisko Młodzieżowe w Opolu

ul. Osmańczyka 20

45-027 Opole

tel. 77 454 32 37

 

- Zajazd „ Jowisz”

ul. Harcerska 2

46-045 Turawa

tel. 77 421 21 77

 

- Ośrodek Wypoczynkowy „Jowisz”

ul. Spacerowa 6

46-045 Turawa

tel. 696 785 821

 

- Ośrodek Wypoczynkowy „ Wodnik”

ul. Cicha 1

46-045 Turawa

tel. 77 421 22 38

 

- Ośrodek Wypoczynkowy  „Peters”

ul. Spacerowa 2

46-045 Turawa

tel. 728 379 125

 

XII.           Postanowienia końcowe:

W przypadku sytuacji ekstremalnych, np. bardzo wysokiego stanu wody na Kanale Ulgi, zawody mogą zostać przeniesione na wodę rezerwową (Stawy Duży i Mleczny w Biestrzynniku). Komunikat informujący o tym zamieszczony zostanie na stronie PZW Opole najpóźniej w przeddzień zawodów,
w godzinach popołudniowych. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu imprezy oraz skrócenia przeprowadzanych zawodów do jednej tury.

 

Wiesław Miś

Prezes ZO PZW w Opolu

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Zdjęcia

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Komentowane wiadomości

Sonda

Czy byłeś na wędkarskiej wyprawie za granicą?
Tak
Nie
Wybieram się w tym roku
Głosuj wyniki

Na skróty