Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Akty prawne zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

Akty prawne dot. wędkarstwa i rybactwa

Akty prawne | 2021-06-30 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850210091" target="_blank Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011381559&min=1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002003 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 września 2018 r. w ...... więcej

Obwody rybackie użytkowane przez Okręg PZW -Konin w roku 2017

Akty prawne | 2016-12-30 | Publikujący: Okręg PZW w Koninie

WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OPZW - KONIN Zlewnia bezpośrednia rzeki Warty 1 . Obwód rybacki rzeki Warta Nr 5 Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu rzeki Warta w odległości 1500 m od osi podłużnej zapory czołowej zbiornika wodnego Jeziorsko do linii prostej prostopadłej do linii prawego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii prawego brzegu rzeki Prosna z linią lewego brzegu rzeki Warta wraz z wodami jej dopływów na ...... więcej

ZAKAZ ZABIJANIA I ZABIERANIA ŁOSOSI ZŁOWIONYCH W OKRĘGU SŁUPSKIM

Akty prawne | 2016-09-25 | Publikujący: Okręg PZW w Słupsku

We wrześniu pracownicy IRŚ Zakład Ryb Wędrownych z Gdańska dokonywali odłowów monitorujących ilości narybku ryb łososiowatych w dorzeczu Słupi. Udało im się odłowić kilkanaście szt. narybku łososia - w stadium parr. Młode łososie w przyszłym roku na wiosnę spłyną do morza by po dwóch lub trzech latach powrócić jako tarlaki do Słupi. Przypominamy wędkarzom że na wodach PZW Słupsk obowiązuje całkowity zakaz zabijania i zabierania łososi. Jeżeli wędkarz złowi łososia należy go bezwzględnie uwolnić. Należy ze złowionym ...... więcej

RAPR na morzu 2015

Akty prawne | 2015-08-09 | Publikujący: Okręg PZW w Poznaniu

Informujemy, że 5 sierpnia weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Riolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. Rozporządzenie definiuje na nowo wymiary i okresy ochronne ryb łowiony na morzu oraz koszt zezwoleń. Treść rozporządzenia w ...... więcej

Zakaz używania łodzi motorowych

Akty prawne | 2010-02-17 | Publikujący: Koło PZW Nr. 61 - Rosnowo

ROZPORZĄDZENIE Nr.6 WOJEWODY KOSZALIŃSKIEGO Z DNIA 22 MARCA 1996 r. w sprawie zakazu używania łodzi motorowych o napędzie spalinowym oraz uprawiania sportów motorowych na jeziorze Rosnowo znajdującym się na obszarze krajobrazu chronionego-DOLINA RADWI Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1 ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej z 22 marca 1990 r./Dz.U.Nr.21 poz.123 z 1990 r. z puzn.zm./zarządza sie co następuje: PARAGRAF 1 Z Zastrzeżeniem par.5 ust.2 wprowadza się całodobowy zakaz używania łodzi motorowych z napędem spalinowym oraz ...... więcej

REJESTR POŁOWÓW WĘDKARSKICH NA WODACH ZO PZW SŁUPSK

Akty prawne | 2010-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Słupsku

W związku ze zmianami w zasobach wód Okręgu PZW w Słupsku, zmieniła się treść rejestru połowów. W załączniku obowiązujący od 1 stycznia 2010 r. rejestr połowów. Wędkarze nie posiadający rejestru połowów (jest on obowiązkowy) mogą wydrukować rejestr z załącznika, wypełnić odpowiednie rubryki a następnie przesłać do ZO PZW w Słupsku na adres: 76-200 Słupsk, ul. 3-go Maja 65/A, lub pocztą e-mail'ową w formie skanu lub pliku na adres: pzwslupsk@wp.pl Dziękujemy za zrozumienie i dopełnienie obowiązku wędkarskiego. ... więcej

PROJEKT USTAWY O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM

Akty prawne | 2009-12-31 | Publikujący: Koło PZW Stężyca

Drodzy Wędkarze, W załączniku znajdziecie najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym. Zapraszamy do lektury i oczekujemy Waszych opinii.... więcej

INFORMATOR WÓD KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA

Akty prawne | 2009-12-29 | Publikujący: Okręg PZW w Słupsku

UWAGA! INFORMATOR WÓD K.P. i L. ZMIENIONY ZGODNIE Z UCHWAŁĄ ZO PZW SŁUPSK z dnia 21.11.2009 r. i uchwalony w tekście jednolitym z poprawkami dnia 22.12.2009r. Wykaz wód krainy pstrąga i lipienia Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupskuobowiązujący od dnia 1 stycznia 2010r. Dorzecze Rzeka główna krainy ryb łososiowatych Łowisko Szczegółowe granice łowiska Miasto gmina STARY ZAPISObow. do 31-12-2009r.Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy NOWY ZAPISObow. od 01-01-2010r.Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia ...... więcej

Uchwała z dnia 21.11.2009r.

Akty prawne | 2009-12-08 | Publikujący: Okręg PZW w Słupsku

Na podstawie § 47 pkt. 1 oraz § 46 pkt. 15 Statutu Zarząd Okręgu PZW w Słupsku wprowadza zmianę (...) w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w części "Okręg PZW w Słupsku", w części 6 tabeli - "Dozwolone przynęty i inne ograniczenia", zastępując słowa: "dozwolone przynęty sztuczne" słowami: "dozwolona metoda spinningowa i muchowa" na łowiskach wykazanych w Informatorze, z wyłączeniem rzeki Słupi w zakresie obowiązującym dotychczas. Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania zmian w Informatorze, to jest 01.01.2010 roku. ... więcej

WRESZCIE W ZGODZIE Z PARAGRAFEM

Akty prawne | 2009-10-07 | Publikujący: Okręg PZW w Sieradzu

Biuro ZO PZW w Sieradzu wykonało 5 kolejnych, pełnych dokumentacji wodnoprawnych zakończonych pozytywnymi i niepodważalnymi decyzjami. Dotyczą one wód użytkowanych przez koła wędkarskie na zasadach wyłączności. Wody te, najczęściej niewielkie akweny typu stawy czy fragmenty starorzeczy poza wałami, użytkowane są na mocy porozumień i umów zawartych z właścicielami przez koła, które w istocie nie mają osobowości prawnej, a więc i mocy do zawierania zgodnych z prawem umów. Bywa, że wody takie są eksploatowane bez pozwoleń wodnoprawnych. Taka ...... więcej

  •  
  • Strony: 1
  •  

Wiadomości

Zebrania i spotkania

Kalendarz imprez

Polecamy

Forum - ostatnio dodane wątki

Członkowie PZW

Ostatnio komentowane wiadomości

Sonda

Będąc na urlopie wędkujesz ...
sam
z kolegami
z żoną
z dzieckiem
z dalszą rodziną
Głosuj wyniki

Na skróty