Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Kół 2021

 

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 578 ZO PZW w Jeleniej Górze z dn. 30.08.2021 r. w sprawie zwołania XII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW oraz określenia terminów prac przygotowawczych Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze w Kołach PZW naszego Okręgu odbywają się w terminie od 01.10.2021 do 05.12.2021 r.

 

Zarządy Kół PZW zobowiązane są do powiadomienia biura Zarządu Okręgu o terminie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Koła poprzez przesłanie uchwały Zarządu Koła zwołującej Zgromadzenie, nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania (pocztą tradycyjną lub skan mailem). Uchwała musi być podpisana przez prezesa i sekretarza Zarządu Koła.

 

Dokumentację z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Koła PZW wraz z kwestionariuszami osobowymi delegata i zastępcy delegata oraz wykazem władz i organów należy przesłać do biura ZO w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od przeprowadzenia zebrania.

 

Wzory druków do przeprowadzenia Walnych Zgromadzeń (w wersji edytowalnej) znajdują się tutaj.

 

Z uwagi na „nietypowy” termin przeprowadzania kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach PZW, władze i organy Kół składają sprawozdania ze swojej działalności za lata 2017-2020 poszerzone o trzy kwartały 2021 roku tj. z działalności od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 r. Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze obligatoryjnie zatwierdzają preliminarze budżetowe za 2021 rok. W przypadku preliminarzy budżetowych na 2022 rok należy postępować zgodnie z Zaleceniami dotyczącymi spraw finansowych w związku z planowanymi Zebraniami Sprawozdawczo-Wyborczymi Członków Kół i Okręgów PZW przygotowanymi przez Główną Księgową biura ZG PZW (Zalecenia w załączeniu). Projekt uchwały dotyczącej zatwierdzania preliminarzy budżetowych na Walnych Zgromadzeniach został przesłany z materiałami do Kół oraz znajduje się w zakładce Wzory druków do obsługi Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych Członków Kół 2021 r.

 

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej, należy kontaktować się z dyrektorem biura ZO Kol. Joanną Spychała.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin