Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Komunikat z posiedzenia Zarządu Okręgu w dniu 22 lutego 2014 roku.

W biurze Zarządu Okręgu w dniu 22.02.2014 r. (sobota) odbyły się pod przewodnictwem prezesa ZO kol. Antoniego Lewkowicza kolejne posiedzenia Zarządu Okręgu, z których pierwsze dotyczyło spraw finansowych, natomiast podczas drugiego, rozpatrzono wnioski przesłane przez zarządy Kół do komisji zagospodarowania i ochrony wód.  

 

W pierwszym posiedzeniu ZO, jako zaproszeni goście uczestniczyli: kol. Jan Kaziemko - przewodniczący OKR, kol. Zbigniew Bogacki - przewodniczący OSK oraz kol. Józef Goszczycki - dyrektor biura ZO.

Zarząd Okręgu podjął dwie uchwały dotyczące:

1.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. składającego się z:

·       bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r.;

·       rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2013 r.;

·       rachunku przepływów środków pieniężnych na koniec 2013 r.;

·       dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego za 2013 r.;

·       zestawienia zmian w kapitale.

Zarząd Okręgu postanowił, aby osiągnięty wynik finansowy za 2013 r. (strata) w kwocie 88.475,59 zł została pokryta z posiadanego funduszu podstawowego.

Przed podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, uczestnicy posiedzenia zostali zapoznani przez przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. J. Kaziemko z protokołem komisji z kontroli sprawozdania finansowego. Okręgowa Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych materiałów oraz projektu uchwały, wnioskując zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgu za 2013 r.

 

2.zatwierdzenia preliminarza Okręgu na 2014 r., składającego się z:

·       planu przychodów statutowych na 2014 r.;

·       planu zatrudnienia i płac na 2014 r.;

·       preliminarza budżetowego Okręgu na 2014 r. zamykającego się wynikiem finansowym(zysk) w wysokości 90.408,00 zł

·       planu przepływu środków finansowych na 2014 r.;

·       planu przychodów i kosztów wg miejsc powstania na 2014 r.

W sprawach różnych kol. F. Czaiński przedstawił wnioski komisji ds. zagospodarowania i ochrony wód. Prezes ZO zaproponował omówienie tych zagadnień na kolejnym posiedzeniu ZO.

 

 

Podczas drugiego posiedzenia, członkowie Zarządu Okręgu podjęli następujące decyzje w związku z wnioskami, jakie wpłynęły z zarządów kół PZW:

1.        uchylono zapis uchwały nr 7 Prezydium ZO z dnia 16.01.2012 r. w punkcie dotyczącym zakazu wywozu zanęt specjalistycznym sprzętem;

2.        postanowiono nie zmieniać wymiaru oraz okresu ochronnego okonia, natomiast ustalono wprowadzenie limitu połowu w ilości do 25 szt. na dobę, nie więcej jak 5 kg. Z limitu wyłączono zawody wędkarskie rozgrywane na „żywej rybie” oraz połów ryb na wodach objętych „Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia”;

3.        odrzucono wniosek o wprowadzenie zakazu spinningowania w okresie od 1.09. do 31.12., na wodach objętych „Informatorem wód krainy pstrąga i lipienia”, natomiast ustalono, że zostanie wprowadzony w tym okresie ZAKAZ BRODZENIA.

Dodatkowo przyjęto rozszerzenie tego zakazu na okres od 1.03. do 31.05.

4.        odrzucono wniosek o wprowadzanie zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb po zarybieniu danego zbiornika oraz wprowadzanie zakazu połowu pewnych gatunków ryb na wskazanych zbiornikach. Ustalono, że uchwały w tym zakresie powinny być podejmowane wyłącznie na szczeblu danego zarządu koła PZW. Nie dotyczy to sytuacji nadzwyczajnych.

 

Propozycje zostały wypracowane i rekomendowane przez komisję ds. zagospodarowania i ochrony wód.

Decyzje zostały podjęte nie jednogłośnie po dłuższej dyskusji. Ustalenia określone w pkt 1 – 3 wejdą w życie od 01.01.2015 r. 

 

Rzecznik Prasowy Zarządu Okręgu

Józef Goszczycki


 

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin