Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości - archiwum zobacz aktualne

Uchwała nr. 42

Przepisy PZW | 2006-12-21 | Publikujący: Okręg PZW w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 42Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze z dnia 27.11.2006 r.„Uchwala się, co następuje:1. W Uchwale nr 26 Zarządu Okręgu z dnia 18.02.2006 r. w pkt. 2c po myślniku dopisuje się : „od 1 stycznia do 31 maja oraz…” i pozostawia się dalszą treść.2. Wykonanie Uchwały powierza się prezesowi ZO, Kol. A. Lewkowiczowi i wiceprezesowi ZO, Kol. F. Czaińskiemu.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2007 r. ... więcej

Uchwala nr. 41

Przepisy PZW | 2006-12-21 | Publikujący: Okręg PZW w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 41Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze z dnia 27.11.2006 r.w sprawie: wprowadzenia wymiaru gospodarczego karpia„Uchwala się, co następuje:1. Na zbiornikach zaporowych wchodzących w skład obwodów rybackich pozostających w rybackim korzystaniu przez Okręg, wprowadza się wymiar gospodarczy karpia określony na 30 cm.2. Wykonanie uchwały powierza się Kol. Antoniemu Lewkowiczowi – prezesowi ZO oraz Kol. Franciszkowi Czaińskiemu – wiceprezesowi ZO.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2007 r.” ... więcej

Uchwała nr. 40

Przepisy PZW | 2006-12-21 | Publikujący: Okręg PZW w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 40Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze z dnia 27.11.2006 r.w sprawie: działalności młodzieżowej„Uchwala się, co następuje:1. Zobowiązuje się Koła PZW Okręgu do prowadzenia działalności młodzieżowej obejmującej szkolenie pogłębiające wiedzę młodzieży z zakresu ekologii i wędkarstwa, w tym organizację:a) zawodów wędkarskich,b) treningów sportowych,c) obozów wędkarsko-ekologicznych;w szczególności na następujących akwenach Okręgu:- żwirownia Trzebień Mały,- żwirownia Wojanów.Koła realizujące powyższe zadania z udziałem młodzieży z ...... więcej

Uchwała nr. 26

Przepisy PZW | 2006-12-21 | Publikujący: Okręg PZW w Jeleniej Górze

UCHWAŁA NR 26Zarząd Okręgu PZW w Jeleniej Górzez dnia 18.02.2006 r.„Uchwala się, co następuje:1. Dopuszcza się do wędkowania ze środków pływających następujące akweny:a. zbiorniki zaporowe: Bukówka. Pilchowice, Złotniki, Leśna, Witka.b. żwirownie: Trzebień Mały, Krępnica (pow. Bolesławiec); Żarka n/Nysą (pow. Zgorzelec)Na żwirowniach wymienionych w pkt. „b” wprowadza się zakaz wędkowania ze środków pływających o napędzie spalinowym.2. Wprowadza się zakaz wędkowania ze środków pływających na zbiornikach:a. Wojanów (pow. Jelenia Góra) - ...... więcej

Uchwąła nr. 7 z dnia 21.01.2006

Przepisy PZW | 2006-12-21 | Publikujący: Okręg PZW w Jeleniej Górze

Zawodnicy, którzy uczestniczą w przygotowaniu miejsc zawodów organizowanych przez Okręg, będą zwolnieni z opłaty startowej w przypadku, gdy nie otrzymują zwrotu kosztów podróży i diet .... więcej

Uchwała nr. 32

Przepisy PZW | 2006-12-21 | Publikujący: Okręg PZW w Jeleniej Górze

Uchwała nr 32 Prezydium ZO z dnia 19.12.2005 r." Na podstawie par. 45 pkt. 15 Statutu PZW uchwala się, co następuje:1. Wprowadza się do odwołania zakaz wędkowania na wschodnim brzegu stawu położonego obok basenu MOSiR w Świerzawiez uwagi na biegnącą nie izolowaną linię elektryczną.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."... więcej

Uchwała nr. 21

Przepisy PZW | 2006-12-21 | Publikujący: Okręg PZW w Jeleniej Górze

Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze z dnia 27.11.2005 r.w sprawie: wprowadzenia ograniczenia limitu ilościowego ryb do zabrania z łowiska w ciągu dobyNa podstawie § 45 pkt. 15 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, wprowadza się następujące ograniczenia w limicie ilościowym ryb, jakie można zabrać z łowisk w ciągu doby w następujących obwodach:1. obwód rybacki IX.3 Bóbr nr 3 na odcinku „od jazu w miejscowości Pilchowice (naprzeciwko byłych wapienników) do mostu drogowego przy ul. Zarzecze we Wleniu” (wymieniony w Informatorze „Wody Krainy Pstrąga i ...... więcej

Uchwała Prezydium ZO nr 7 z dnia 21.01.2006 r.

Przepisy PZW | 2006-02-24 | Publikujący: Okręg PZW w Jeleniej Górze

Zawodnicy, którzy uczestniczą w przygotowaniu miejsc zawodów organizowanych przez Okręg, będą zwolnieni z opłaty startowej w przypadku, gdy nie otrzymują zwrotu kosztów podróży i diet ... więcej

Uchwała Prezydium ZO nr 3 z dnia 21.01.2006 r.

Przepisy PZW | 2006-02-24 | Publikujący: Okręg PZW w Jeleniej Górze

Uchwala się, co następuje:1. Ustala się, że walne sprawozdawcze zgromadzenia Kół PZW Okręgu odbędą się w okresie od 05.02. do 30.04.2006 r. z wyłączeniem terminu 18.02.2006 (sobota) przeznaczonego na odbycie posiedzenia Zarządu Okręgu.2. Zobowiązuje się prezesów zarządów Kół do powiadomienia biura ZO o terminie i miejscu odbycia walnego zgromadzenia.3. W walnych zgromadzeniach wezmą udział członkowie ZO – wykaz stanowi załącznik do uchwały.4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...... więcej

Uchwała nr. 32/2005

Przepisy PZW | 2006-02-24 | Publikujący: Okręg PZW w Jeleniej Górze

Uchwała nr 32 Prezydium ZO z dnia 19.12.2005 r. " Na podstawie par. 45 pkt. 15 Statutu PZW uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się do odwołania zakaz wędkowania na wschodnim brzegu stawu położonego obok basenu MOSiR w Świerzawie z uwagi na biegnącą nie izolowaną linię elektryczną. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin