Tweety na temat @pzworgpl

Jak zdać

Informujemy, że na obecną chwilę nie ma uregulowań prawnych, które pozwalają na przeprowadzenie pełnego procesu egzaminacyjnego przez internet. Serwis www.kartawedkarska.pl powstał, aby zarówno wspomóc proces przygotowania do egzaminu oraz wstępnego egzaminowania kandydatów na wędkarzy, jak i sprawdzić wiedzę już wędkujących.

 

Egzamin obejmuje znajomość przepisów określonych w Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

 

Aby sprawdzić w teście swoją wiedzę dotyczącą wędkarstwa z wykorzystaniem systemu znajdującego się pod adresem www.kartawedkarska.pl należy się zarejestrować i prawidłowo odpowiedzieć na pytania. W celu zdania egzaminu na Kartę Wędkarską należy udać się do najbliższego Koła lub Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego (właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zdającej), gdzie Komisja Egzaminacyjna podczas egzaminu będzie mogła potwierdzić znajomość przepisów państwowych związanych z amatorskim połowem ryb za pomocą wędki. Ważne, by zabrać z sobą dokument potwierdzający tożsamość.

 

Za egzamin są pobierane opłaty (lub bezpłatnie), które zdający wnosi w Kole PZW, w którym przeprowadzany jest egzamin. W Kole PZW dowiemy sie również jakie są podstawowe składki członkowskie oraz za wędkowanie w danym okręgu.


Test wiedzy o wędkarstwie on-line składa się z 20 losowo wybranych pytań.


Pytania losowane są z bazy kilkuset pytań, które podzielono na kilka kategorii tematycznych.

Pytania  związane są z następującymi zagadnieniami:

  • biologia ryb,
  • gospodarka wędkarsko-rybacka,
  • sprzęt wędkarski,
  • postępowanie ze złowionymi rybami,
  • ochrona środowiska naturalnego,
  • przepisy prawne.