Tweety na temat @pzworgpl

Regulamin

REGULAMIN SERWISU KARTAWEDKARSKA.PL

 

§ 1
Wstęp


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego kartawedkarska.pl umieszczonego pod adresem www.kartawedkarska.pl. Właścicielem niniejszego serwisu jest Polski Związek Wędkarski [zw.d. PZW] z siedzibą w Warszawie przy ul. Twarda 42.


§ 2
Zasady Użytkowania Serwisu

 

  1. Użytkownik zarejestrowany w serwisie kartawedkarska.pl otrzymuje pełny dostęp do pytań egzaminacyjnych zgromadzonych w ramach serwisu.
  2. W celu uzyskania dostępu dla systemu należy wypełnić formularz rejestracyjny. Aktywowanie pełnego dostepu do systemu wymaga w kliknięcia w link przesłany użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji.
  3. Zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z serwisu kartawedkarska.pl bez prawa sprzedaży, przepisywania, czy też innego przetransferowania swoich praw na inną osobę.
  4. Użytkownik serwisu nie ma prawa kopiować, publikować, sprzedawać, czy też w jakkolwiek inny sposób dystrybuować danych zamieszczone w serwisie.
  5. PZW dołoży wszelkich starań co do poprawności działania serwisu kartawedkarska.pl, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z usługą łączy internetowych a także z brakiem umiejętności użytkownika w poruszaniu się po nim.
  6. PZW zastrzega sobie prawo do przesyłania do użytkowników za pomocą poczty elektronicznej materiałów informacyjnych oraz reklamowych. W przypadku rezygnacji z ich otrzymywania, prosimy użytkowników o zmianę ustawień konta (Twoje konto->Ustawienia).

 

§ 3
Zmiany Regulaminu

 

  1. PZW zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, który obowiązuje z chwilą opublikowania.
  2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego