Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

👉 Opłaty Dla Wędkarzy Niezrzeszonych w PZW 2021

Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

 

 

 


  O P Ł A T Y  Z A  Z E Z W O L E N I E  

N A  A M A T O R S K I  P O Ł Ó W  R Y B

D LA  WĘ D K A R Z Y  N I E Z R Z E S Z O N Y CH  W  PZW

  

Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku

 

 

 Uchwała nr 35/2020 ZO w sprawie uchwalenia składek członkowskich na ochrone i zagospodarowanie wód dla członków PZW oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych na rok 2021 .pdf


 


  O P Ł A T Y   O K R E S O W E

D LA  WĘ D K A R Z Y  N I E Z R Z E S Z O N Y CH  W  PZW

  

 

 

E-ZEZWOLENIA

 

Udostępniamy nową stronę na której będzie można dokonywać zakupów składek i opłat na wędkowanie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach.   


   E-Zezwolenia można zakupić 


E-Zezwolenia na Wody Ogólnodostepne -składki opłaty 1, 3 i 7 dniowe dla członków PZW oraz osób niezrzeszonych

  

👉  Opłaty okresowe na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych w PZW

 

 

E-Zezwolenia na Łowiska Łpecjalne - składki opłaty 1, 3 i 7 dniowe dla członków PZW oraz osób niezrzeszonych

 

 

👉 Łowisko Rybnik

           

👉 Łowisko Czarna Przemsza

                                                                           

 

    

 

  

 

  

 Rejestr Połowów Ryb

Obowiązuje na Wodach Ogólnodostępnych

 Okręgu PZW w Katowicach

 

 


Instrukcja wzór prowadzenia rejestracji połowu ryb


 

 UchwaŁa nr 46/2020 ZO w sprawie prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogólnodostepnych Okregu PZW w Katowicach 2021.pdf


 

                                               

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin