Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Uchwały podjęte przez Zarząd Okręgu PZW w Kielcach do końca roku 2018

UCHWAŁA NR 82/2016 - w sprawie skrócenia zakazu połowu i spinningowania na wodach zakwalifikowanych do wód Krainy Pstrąga i Lipienia.

UCHWAŁA NR 83/2016 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską przy Kole PZW Sędziszów-Sefako.

UCHWAŁA NR 84/2016 - w sprawie podziału środków finansowych na sport kwalifikowany w 2016 r.

UCHWAŁA NR 85/2016 - w sprawiie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską przy Kole PZW Busko-Zdrój.

UCHWAŁA NR 86/2016 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu.

UCHWAŁA NR 87/2016 - w sprawie zatwierdzenia diet społecznych Skarbników Kół.

UCHWAŁA NR 88/2016 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZW  Okręg w Kielcach za 2015 r.

UCHWAŁA NR 89/2016 - w sprawie zatwierdzenia preliminarza budzetowego PZW Okręg w Kielcach na 2016 rok.

UCHWAŁA NR 90/2016 - w sprawie zatrudnienia Głównego Księgowego w biurze Okręgu.

UCHWAŁA NR 91/2016 - w sprawie zmiany zapisu w regulaminie połowu ryb "Na Łowiskach" w Busku Zdroju.

UCHWAŁA NR 92/2016 - w sprawie sfinansowania czynszu dzierżawnego za użytkowanie zbiorników w Oksie.

UCHWAŁA NR 93/2016 - w sprawie nadania tytułu i licencji śędziów wedkarskich.

UCHWAŁA NR 94/2016 - w sprawie rozwiązania i wykreślenia z ewidencji Wędkarskiego Klubu Sportowego Team Sensas II w Ostrowcu Św.

UCHWAŁA NR 95/2016 - w sprawie zatwierdzenia sprawoazdań z działalności Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w 2015 r.

UCHWAŁA NR 96/2016 - w sprawie zatwirdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu.

UCHWAŁA NR 97/2016 - w sprawie zatwierdzenia wniosków o nadanie odznak i medali PZW.

UCHWAŁA NR 99/2016 - w sprawie nadania odznaki "WZOROWY MŁODY WĘDKARZ."

UCHWAŁA NR 100/2016 - w sprawie udzielenia zezwolenia na wspólne wędkowanie.

UCHWAŁA NR 101/2016 - w sprawie rozwiązania i wykreślenia z ewidencji Wędkarskich Klubów Sportowych.

UCHWAŁA NR 102/2016 - w sprawie nadania tytuu i licencji sędziów wędkarskich.

UCHWAŁA NR 103/2016 - w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Komendanta Powiatowego SSR w Starachowicach.

UCHWAŁA NR 104/2016 - w sprawie uchylenia uchwały o powołaniu Wędkarskiego Klubu Sportowego Silver-Fish w Zagnnańsku.

UCHWAŁA NR 105/2016 - w sprawie dfinansowania startu w Rzutowych Mistrzostwach Świata.

UCHWAŁA NR 106/2016 - w sprawie nadania tytułu i licencji sędziów wędkarskich.

UCHWAŁA NR 107/2016 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w Gackach.

UCHWAŁA NR 108/2016 - w sprawie nabycia prawa do użytkowania części korytarza w budynku pawilonu przy ul. Warszawskiej 34a.

UCHWAŁA NR 109/2016 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu.

UCHWAŁA NR 110/2016 - w sprawie zwołania XXXI Okręgowego Zjadu Delegatów.

UCHWAŁA NR 111/2016 - w sprawie wysokości składek okregowych na zagospodarowanie i ochronę wód.

UCHWAŁA NR 112/2016 - w sprawie podziału wpływów ze składek członkowskich w 2017 r.

UCHWAŁA NR 113/2016 - w sprawie Ordynacji Wyborczej do władz i organów Kół PZW.

UCHWAŁA NR 114/2016 - w sprawie ograniczeń w połowach ryb na wodach Okregu w 2017 r.

UCHWAŁA NR 115/2016 - w sprawie zatwierdzenia zmian do informatora Wód Krainy Pstrąga i Lipienia.

UCHWAŁA NR 116/2016 - w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Okręgu PZW w Kielcach.

UCHWAŁA NR 117/2016 - w sprawie nadania tytułu i licencji sedziów wędkarskich.

UCHWAŁA NR 118/2016 - w sprawie rozwiązania Koła PZW KWP Kielce.

UCHWAŁA NR 119/2016 - w sprawie weryfikacji sędziów wędkarskich.

UCHWAŁA NR 120/2016 - w sprawie podziału środków finansowych na sport kwalifikowany w 2017 r.

UCHWAŁA NR 121/2016 - w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu Koła w Kazimierzy Wielkiej.

UCHWAŁA NR 122/2016 - w sprawie zatwierdzenie zmian do informatora Wód Krainy Pstrąga i lipienia oraz tarliska na rzece Kamienna.

UCHWAŁA NR 123/2016 - w sprawie zatwierdzenia uchwał prezydium Zarządu Okręgu.

UCHWAŁA NR 124/2016 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZW Okręg w Kielcach.

UCHWAŁA NR 125/2016 - w sprawie zatwierdzenia preliminarza budzetowego PZW Okręg w Kielcach na 2017 r.

UCHWAŁA NR 126/2016 - w sprawie zatwierdzenia diet społecznych skarbników Kół.

UCHWAŁA NR 127/2016 - w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Biura Zarządu Okręgu PZW w Kielcach.

UCHWAŁA NR 128/2016 - w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu Okręgu PZW w Kielcach kol. Czesława Grychowskiego.

UCHWAŁA NR 129/2016 - w sprawia zatwierdzenia regulaminu obrad XXXI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW Okręgu w Kielcach.

UCHWAŁA NR 130/2016 - w sprawie powołania przy kołach komisji egzaminacyjnych.

UCHWAŁA NR 131/2016 - w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Komendanta SSR we Włoszczowej.

UCHWAŁA NR 132/2016 - w sprawie powołania Koła PZW Małoszówka w Kazimierzy Wielkiej.

UCHWAŁA NR 133/2016 - w sprawie zatwierdzenia zmian do Informatora Wód Krainy Pstrąga i Lipienia.

UCHWAŁA NR 134/2016 - w sprawie rozwiązania Koła PZW Kielce-Urząd Marszałkowski.

UCHWAŁA NR 135/2016 - w sprawie upoważnienie Prezesa i Skarbnika Koła w Pińczowie do składania oświadczeń.

UCHWAŁA NR 1/2017- w sprawie zaopiniowania wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów o nadanie tytułu Honorowego Członka PZW.

UCHWAŁA NR 2/2017 - w sprawie zatwierdzenia wniosków w dyskusji.

UCHWAŁA NR 3/2017 - w sprawie głównych kierunków działania Zarządu Okręgu PZW na lata 2017-2020.

UCHWAŁA NR 4a/2017 4b/2017 - w sprawie powołania składu Prezydium i Komisji Problemowych.

UCHWAŁA NR 5/2017 - w sprawie ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków.

UCHWAŁA NR 6/2017 - zał. nr. 1 w sprawie zmiany wysokości diet dla Zarządu i Komisji Problemowych.

UCHWAŁA NR 7/2017 - w sprawie zmian w terminarzu posiedzeń Zarządu i Prezydium Okręgu.

UCHWAŁA NR 8/2017 - w sprawie nadania tytułu i licencji sędziów wędkarskich.

UCHWAŁA NR 9/2017 - w sprawie zatwierdzenia wniosków o nadanie odznak i medali PZW.

UCHWAŁA NR 10/2017 - w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Komendanta powiatowego SSR w Ostrowcu Św.

UCHWAŁA NR 11/2017 - w sprawie nadania odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz".

UCHWAŁA NR 12/2017 - w sprawie przyznania diet społecznych dla sędziów wędkarskich.

UCHWAŁA NR 13/2017 - sprawie nadania tytułu i licencji sędziów wędkarskich.

UCHWAŁA NR 14/2017 - w sprawie powołania Komendanta Powiatowego SSR we Włoszczowie.

UCHWAŁA NR 15/2017 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA NR 16/2017 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu.

UCHWAŁA NR 17/2017 - w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Okręgu PZW w Kielcach.

UCHWAŁA NR 18/2017 - w sprawie zatwierdzenia zmian do Informatora Wód Krainy Pstrąga i Lipienia.

UCHWAŁA NR 19/2017 - w sprawie powołania Koła PZW w Ostrowcu Św.

UCHWAŁA NR 20/2017 - w sprawie ograniczeń w połowach ryb.

UCHWAŁA NR 21/2017 - w sprawie sfinansowania usługi uporządkowania terenu wokół zbiornika Częstocice.

UCHAWŁA NR 22/2017 - w sprawie organizacji IV Ogólnopolskiej Olimpiady Halowej Młodzieży w Sportach Wędkarskich.

UCHWAŁA NR 23/2017 - w sprawie zatwierdzenia materiałów na kampanię sprawozdawczą Kół.

UCHWAŁA NR 24/2017- w sprawie ograniczeń w połowach ryb na wodach Okręgu w 2018 r.

UCHWAŁA NR 25/2017 - w sprawie odcinka "Złów i wypuść" na zbiornikach w Kazimierzy Wielkiej.

UCHWAŁA NR 26/2017 - w sprawie zmian cen materiału zarybieniowego.

UCHWAŁA NR 27/2017 - w sprawiie wysokości składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód.

UCHWAŁA NR 28/2017 - w sprawie podziału wpływów ze składek członkowskich w 2018 r.

UCHWAŁA NR 29/2017 - w sprawie zatwierdzenia Uchwał Prezydium Zarządu Okręgu.

UCHWAŁA NR 30/2017 - w sprawie dofinansowania zakupu kosy spalinowej.

UCHWAŁA NR 31/2017 - w sprawie przyznania opieki zbiornika w Wąchocku.

UCHWAŁA NR 32/2017 - w sprawie zmiany regulaminu zawodów rejonowych.

UCHWAŁA NR 33/2017- w sprawie ograniczeń w połowach.

UCHWAŁA NR 34/2017 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu Biura Zarządu Okręgu PZW w Kielcach.

UCHWAŁA NR 35/2017 - w sprawie nadania licencji sędziów wędkarskich oraz weryfikacji sędziów wędkarskich.

UCHWAŁA NR 36/2017 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską przy Kole PZW Ostrowiec Kamienna.

UCHWAŁA NR 37/2017-  w sprawie powołania Koła PZW Kielce KWP.

UCHWAŁA NR 38/2018 - w sprawie podziału środków finansowych na sport wyczynowy w 2018 r.

UCHWAŁA NR 39/2018 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską przy Kole PZW Kielce KWP.

UCHWAŁA NR 40/2018 - w sprawie nadania tytułu i licencji sędziów wędkarskich.

UCHWAŁA NR 41/2018 - w sprawie zmiany regulaminu cyklu zawodów rzutowych dla młodzieży.

UCHWAŁA NR 42/2018 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okregu.

UCHWAŁA NR 43/2018 - w sprawie zatwirdzenia diet społecznych skarbników Kół.

UCHWAŁA NR 44/2018 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Kielcach.

UCHWAŁA NR 45/2018 - w sprawie zatwierdzenia preliminarza budzetowego Okręgu PZW w Kielcach na 2018 r.

UCHWAŁA NR 46/2018 - w sprawie przyznania nagrody dla Magdaleny Kuzy i Jana Kity.

UCHWAŁA NR 47/2018 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu "Złów i wypuść" na rzece Mierzawa.

UCHWAŁA NR 48/2018 - w sprawie nadania tytułów i licencji sędziom wędkarskim.

UCHWAŁA NR 49/2018 - w sprawie powołania nowego Komendanta Powiatowego SSR w Skarżysku Kamiennej.

UCHWAŁA NR 50/2018 - w sprawie funkcji i obowiązków Zastępcy Dyrektora.

UCHWAŁA NR 51/2018 - w sprawie zakazu łowienia jednocześnie na łowisku "Złów i wypuść" na zbiornikach nr 3 i 4 w kazimierzy Wielkiej.

UCHWAŁA NR 52/2018 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności w 2017 r. Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

UCHWAŁA NR 53/2018 - w sprawie zateierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu.

UCHWAŁA NR 54/2018 - w sprawie nadania tytułów i licencji sędziów wędkarskich.

UCHWAŁA NR 55/2018 - w sprawie nadania tytułu Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego.

UCHWAŁA NR 56/2018 - w sprawie sfinansowania odbudowy grobli stawowych w Ośrodku Zarybieniowym PZW Słupów.

UCHWAŁA NR 57/2018 - w sprawie zgody na połów ryb z wyspy pomiędzy zbiornikami 1 i 2 w Kazimierzy Wielkiej.

UCHWAŁA NR 59/2018 - w sprawie kontynuacji działanie łowiska w Słupowie.

UCHWAŁA NR 60/2018 - w sprawie zatwierdzenia wniosków o nadanie odznak i medali PZW.

UCHWAŁA NR 61/2018 - w sprawie nadaniaodznaki "Wzorowy Młody Wędkarz".

UCHWAŁA NR 62/2018 - w sprawie nadania tytułów i licencji sędziów wędkarskich.

UCHWAŁA NR 63/2018 - w sprawie wymiarów ryb na zawodach wędkarskich.

UCHWAŁA NR 64/2018 - w sprawie nadania odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz"

UCHWAŁA NR 65/2018 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu Spinningowych Mistrzostw Okręgu.

UCHWAŁA NR 66/2018 - w sprawie uchylenia nadania złotej odznaki z wieńcami dla kol. Władysława Woronowicza.

UCHWAŁA NR 67/2018 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu.

UCHWAŁA NR 68/2018 - w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Okręgu PZW w Kielcach.

UCHWAŁA NR 69/2018 - w sprawie powołania nowej komisji egzaminacyjnej w Kole PZW w Kazimierzy Wielkiej.

UCHWAŁA NR 70/2018 - w sprawie zastępstwa podczas nieobecności Prezesa Zarządu Okręgu.

UCHWAŁA NR 71/2018 - w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Z O do podpisywania pism.

UCHWAŁA NR 72/2018 - w sprawie zakupu silnika do łodzi spalinowej.

UCHWAŁA NR 73/2018 - w sprawie przedłużenia zakazu zabierania złowionych ryb na zbiorniku Częstocice.

UCHWAŁA NR 74/2018 - w sprawie zatwierdzenia zasad korzystania ze zbiorników wodnych "Góry" w Gackach.

UCHWAŁA NR 75/2018 - w sprawie dofinansowania wykonania remontu grobli zbiornika w Rudkach.

UCHWAŁA NR 76/2018 - w sprawie zatwierdzenia materiałów na kampanię sprawozdawczą Kół.

UCHWAŁA NR 77/2018 - w sprawie ograniczeń w połowach ryb na wodach Okręgu w 2019 r.

UCHWAŁA NR 78/2018 - w sprawie odwołania dotychczasowego i powołanie nowego Komendanta Powiatowego SSR w Kazimierzy Wielkiej.

UCHWAŁA NR 79/2018 - w sprawie sfinansowania prac ziemnych przy zbiorniku Żurawniki.

UCHWAŁA NR 80/2018 - w sprawie ograniczeń w wędkowaniu na zbiorniku w Sędziszowie.

UCHWAŁA NR 81/2018 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu.

UCHWAŁA NR 82/2018 - w sprawie wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód.

UCHWAŁA NR 83/2018 - w sprawie podziału wpływu ze składek członkowskich w 2019 r.

UCHWAŁA NR 84/2018 - w sprawie odwołania kol. Krzysztofa Latosińskiego z funkcji członka Komisji ds. Zagospodarowania Wód.

UCHWAŁA NR 85/2018 - w sprawiezawarcia porozumień z innymi Okręgami w 2019 r.

UCHWAŁA NR 86/2018 - w sprawie ograniczeń w wędkowaniu na zbiornikach Chorzewa oraz zalewach miejskich w Kazimierzy Wielkiej.

UCHWAŁA NR 87/2018 - w sprawie powołania podkomisji ds. ryb łososiowatych.

UCHWAŁA NR 88/2018 - w sprawie przyznania nagrody dla medalistów Mistrzostw Świata w wędkarstwie rzutowym.

UCHWAŁA NR 89/2018 - w sprawie nadania odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz"

UCHWAŁA NR 90/2018 - w sprawie wysokości odpisu na fundusz sportu w 2019 r.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin