Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Uchwały podjęte przez Zarząd Okręgu PZW w Kielcach w latach 2020-2021

 

UCHWAŁA NR 1-2020 - w sprawie powołania Dyrektora Biura  Zarządu Okręgu PZW w Kielcach

UCHWAŁA NR 2-2020 - w sprawie udzielenia pełnomocnitwa Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu

UCHWAŁA NR 3-2020 - w sprawie uchylenia uchwały nr 1 Zarządu Koła PZW Ostrowiec Kamienna oraz uchwały nr 2 Komisji Rewizyjnej z dnia 06 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 4-2020 - w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia członków Koła PZW Ostrowiec Kamienna

UCHWAŁA NR 5-2020 - w sprawie zmiany terminu Obozu Młodzieżowego oraz Rzutowych Mistrzostw Okręgu PZW w Kielcach

UCHWAŁA NR 6-2020 - w sprawie rozwiązania Koła PZW Włoszczowa PKP

UCHWAŁA NR 7-2020 - w sprawie zakazu połowu ryb na zbiorniku w Radoszycach

UCHWAŁA NR 8-2020 - w sprawie przedłużenia zakazu zabierania ryb na zbiorniku w Suchedniowie

UCHWAŁA NR 9-2020 - w sprawie przedłużenia zakazu połowu ryb na zbiorniku Żurawniki

UCHWAŁA NR 10-2020 - w sprawie odwołania kol. Michała Bienia z funkcji członka podkomisji ds. ryb łososiowatych działającej przy Komisji ds. Zagospodarowania Wód

UCHWAŁA NR 11-2020 - w sprawie zmiany regulaminu cyklu halowych zawodów rzutowych dla młodzieży

UCHWAŁA NR 12-2020 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZW Okręgu w Kielcach za 2019

UCHWAŁA NR 13-2020 - w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego PZW Okręgu w Kielcach  na rok 2020

UCHWAŁA NR 14-2020 - w sprawie zatwierdzenia diet społecznych skarbników kół

UCHWAŁA NR 15-2020 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu

UCHWAŁA NR 16-2020 - w sprawie nadania tytułów i licencji sędziów wędkarskich

UCHWAŁA NR 17-2020 - w sprawie podziału środków finansowych na sport wyczynowy w 2020 r.

UCHWAŁA NR 18-2020 - w sprawie przydzielenia Kołu PZW w Radoszycach zbiornika Antoniów

UCHWAŁA NR 19-2020 - w sprawie dofinansowania organizacji Halowych Zawodów Rzutowych Młodzieży Zima 2020

UCHWAŁA NR 20-2020 - w sprawie powołania kol. Marcina Bębacza na członka podkomisji ds. ryb łososiowatych

UCHWAŁA NR 21-2020 - w sprawie wprowadzenia ograniczeń metod nęcenia na zbiorniku Piachy

UCHWAŁA NR 22-2020 - w sprawie sfinansowania remontu grobli na zbiornikach w Chorzewie

UCHWAŁA NR 23-2020 - w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego głosowania uchwał Prezydium i Zarządu Okręgu

UCHWAŁA NR 24-2020 - w sprawie zatwierdzenia wniosków o nadanie odznaczeń i medali PZW

UCHWAŁA NR 25-2020 - w sprawie rozwiązania Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Korczynie

UCHWAŁA NR 26-2020 - w sprawie przyznania opieki nad zbiornikiem w Sokołowicach

UCHWAŁA NR 27-2020 - w sprawie dofinansowania remontu zbiornika wodnego i przyległego terenu zielonego w miejscowości Sokołowice

UCHWAŁA NR 28-2020 - w sprawie zakazu zabierania ryb na zbiorniku Sokołowice w gminie Koszyce

UCHWAŁA NR 29-2020 - w sprawie nadania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz

UCHWAŁA NR 30-2020 - w sprawie zmiany składu komisjii egzaminacyjnej w Kole Polskiego Związku Wędkarskiego w Stąporkowie

UCHWAŁA NR 31-2020 - w sprawie udzielenia pełnomocnitwa Dyrektorowi Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach

UCHWAŁA NR 32-2020 - w sprawie odwołania imprez okręgowych w 2020 r.

UCHWAŁA NR 33-2020 - w sprawie nadania licencji i tytułów sędziów wędkarskich

UCHWAŁA NR 34-2020 - w sprawie ustanowienia tarliska ryb na rzece Plebance

UCHWAŁA NR 35-2020 - w sprawie ograniczeń na zbiorniku Żurawniki

UCHWAŁA NR 36-2020 - w sprawie dofinansowania zakupu kosiarki wysięgnikowej

UCHWAŁA NR 37-2020 - w sprawie zatwierdzenia wniosków o nadanie odznaczeń i medali PZW

UCHWAŁA NR 38-2020 - w sprawie dotacji dla Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach

UCHWAŁA NR 39-2020 - w sprawie przedłużenia zakazu zabierania ryb na zbiorniku Sokołowice

UCHWAŁA NR 40-2020 - w sprawie przedłużenia zakazu zabierania ryb na zbiorniku w Suchedniowie

UCHWAŁA NR 41-2020 - w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu

UCHWAŁA NR 42-2020 - w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Okręgu PZW w Kielcach

UCHWAŁA NR 43-2020 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w Okręgu PZW w Kielcach

UCHWAŁA NR 44-2020 - w sprawie wprowadzenia zasady Złów i Wypuść na zbiorniku Szydłówek w Kielcach

UCHWAŁA NR 45-2020 - w sprawie powołania Straży Ochrony Wód Okręgu PZW w Kielcach

UCHWAŁA NR 46-2020 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Straży Ochrony Wód Okręgu PZW w Kielcach

UCHWAŁA NR 47-2020 - w sprawie ustanowienia miejsc wyłączonych z wędkowania do wodowania łodzi na zbiorniku w Borkowie i Cedzynie

UCHWAŁA NR 48-2020 - w sprawie wykonania aneksu do operatu rybackiego zb. Wióry i Zb. Radoszyce

UCHWAŁA NR 49-2020 - w sprawie dofinansowania prac porządkowych na zbiorniku Częstocice w Ostrowcu Św.

UCHWAŁA NR 50-2020 - w sprawie dofinansowania remontu dachu

UCHWAŁA NR 51-2020 - w sprawie łowiska licencyjnego na zalewach miejskich w Kazimierzy Wielkiej

UCHWAŁA NR 52-2020 - w sprawie wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód na 2021 rok

UCHWAŁA NR 53-2020 - w sprawie uchylenia uchwały nr 52 ZO PZW w Kielcach

UCHWAŁA NR 54-2020 - w sprawie wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód na 2021 rok

UCHWAŁA NR 55-2020 - w sprawie podziału wpływów ze składek członkowskich w 2021 r.

UCHWAŁA NR 56-2020 - w sprawie dofinansowania zakupu armatki hukowej

UCHWAŁA NR 57-2020 - w sprawie zatwierdzenia wzoru zezwolenia na amatorski połów ryb i rejestru połowu ryb na 2021 r.

UCHWAŁA NR 58-2020 - w sprawie zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW w Kielcach

UCHWAŁA NR 59-2020 - w sprawie uchylenia uchwały nr 63 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dnia 28 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 60-2020 - w sprawie wymiarów ochronnych ryb na zawodach wędkarskich

UCHWAŁA NR 61-2020 - w sprawie zatwierdzenia terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Kielcacha

UCHWAŁA NR 62-2020 - w sprawie zatwierdzenia terminarza imprez okręgowych w dyscyplinach wędkarskich i w dyscyplinie rzutowej na 2021 r. oraz wykazu Rejonów w 2021 r.

UCHWAŁA NR 63-2020 - w sprawie wysokości odpisu na fundusz sportu na 2021 r.

UCHWAŁA NR 64-2020 - w sprawie dodatkowego dofinansowania zawodników i klubów reprezentujących Okręg w imprezach sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym w 2021 roku

UCHWAŁA NR 65-2020 - w sprawie zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego na zalewach miejskich w Kazimierzy Wielkiej

2021

UCHWAŁA NR 1-2021 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Kielcach za 2020 rok

UCHWAŁA NR 2-2021 - w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Okręgu PZW w Kielcach na 2021 rok

UCHWAŁA NR 3-2021 - w sprawie zatwierdzenia diet społecznych skarbników Kół

 

UCHWAŁA NR 4-2021 – w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej w Kołach PZW Kielce 2, Włoszczowa Miasto oraz Starachowice

UCHWAŁA NR 5-2021 – w sprawie sfinansowania prac związanych z odmuleniem wraz z odtworzeniem linii brzegowej i uformowaniem grobli zbiornika miejskiego we Włoszczowie

UCHWAŁA NR 6-2021 – w sprawie sfinansowania prac związanych z przebudową obecnego wejścia na łowisko w Chorzewie

UCHWAŁA NR 7-2021 – w sprawie zatwierdzenia wniosków o nadanie odznaczeń i medali PZW

UCHWAŁA NR 8-2021 – w sprawie nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz”

UCHWAŁA NR 9-2021 – w sprawie zatwierdzenia planów pracy Zarządu Okręgu i komisji problemowych w 2021 r.

UCHWAŁA NR 10-2021 – w sprawie dofinansowania remontu w Ośrodku Zarybieniowym PZW w Słupowie

UCHWAŁA NR 11-2021 -  w sprawie zatwierdzenia zmian w terminarzu imprez okręgowych

UCHWAŁA NR 12-2021 – w sprawie podziału środków finansowych na sport wyczynowy w 2021 r.

UCHWAŁA NR 13-2021 – w sprawie rozwiązania Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Kluczewsku

UCHWAŁA NR 14-2021 – w sprawie ustanowienia tarliska ryb z zakazem połowu ryb na brzegu grobli środkowej zbiornika „dużego” w Chorzewie

UCHWAŁA NR 15-2021 – w sprawie dofinansowania prac porządkowych na zbiorniku Częstocice w Ostrowcu Św.

UCHWAŁA NR 16-2021 – w sprawie wysokości stawki zwrotu kosztów podróży dla strażników Straży Ochrony Wód

UCHWAŁA NR 17-2021 – w sprawie zatwierdzenia regulaminu Spinningowych Mistrzostw Okręgu PZW w Kielcach

UCHWAŁA NR 18-2021 – w sprawie uchylenia uchwały nr 14 z dnia 23 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR 19-2021 -  w sprawie wysokości ryczałtów na zanęty oraz wysokość wadium

UCHWAŁA NR 20-2021 -  w sprawie dzierżawy działki nr 61/54 w miejscowości Leszcze

UCHWAŁA NR 21-2021 -  w sprawie dotacji dla Społecznej Straży Rybackiej Okręgu PZW w Kielcach

UCHWAŁA NR 22-2021 -  w sprawie zmian w regulaminie łowiska w Parku Miejskim w Miechowie

UCHWAŁA NR 23-2021 -  w sprawie sprecyzowania obszaru tarliska na zbiorniku nr 4 w Kazimierzy Wielkiej

UCHWAŁA NR 24-2021 – w sprawie zniesienia zakazu zabierania suma ze zbiornika Częstocice

UCHWAŁA NR 25-2021 -  w sprawie nadania tytułów i licencji sędziów wędkarskich

UCHWAŁA NR 26-2021 – w sprawie powołania Okręgowego Inspektora Straży Ochrony Wód Okręgu PZW w Kielcach

UCHWAŁA NR 27-2021 – w sprawie zatwierdzenia regulaminu połowu ryb na łowisku „Zalew Nad Czarną”

UCHWAŁA NR 28-2021 – w sprawie umorzenia kwoty 2 200 zł skarbnikowi Koła PZW Brody

UCHWAŁA NR 29-2021 -  w sprawie wprowadzenia zasady „Złów i Wypusć” na zbiorniku Barycz

UCHWAŁA NR 30-2021 – w sprawie dopłaty do prac związanych z przebudową obecnego wejścia na łowisko w Chorzewie

UCHWAŁA NR 31-2021 – w sprawie głosowania tajnego na posiedzeniach Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Kielcach

UCHWAŁA NR 32-2021 – w sprawie uchylenia uchwały nr 10 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dnia 31 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR 33-2021 – w sprawie uchylenia uchwały nr 59 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 34-2021 – w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR 35-2021 – w sprawie zwołania XXXII Okręgowego Zjazdu Delegatów oraz wyznaczenie terminów Walnych Zgromadzeń Sprawozdawdczo-Wyborczych w Kołach

UCHWAŁA NR 36-2021 – w sprawie uchwalenia ordynacji wyborczej do władz i organów Koła

UCHWAŁA NR 37-2021 – w sprawie zatwierdzenia wytycznych do organizacji Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych w Kołach

UCHWAŁA NR 38-2021 – w sprawie sprawie zatwierdzenia terminarza Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych w Kołach

UCHWAŁA NR 39-2021 – w sprawie sfinansowania zakupu sprzętu wędkarskiego oraz odzieży dla młodzieży reprezentującej Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach

UCHWAŁA NR 40-2021 – w sprawie dofinansowania opłaty za energię elektryczną potrzebną do zasilania pompy elektrycznej

UCHWAŁA NR 41-2021 – w sprawie nadania tytułów i licencji sędziom wędkarskim

UCHWAŁA NR 42-2021 – w sprawie powołania klubu WKS Dream Team

UCHWAŁA NR 43-2021 – w sprawie zakupu agregatu plecakowego do połowu ryb

UCHWAŁA NR 44-2021 – w sprawie uchylenia uchwały nr 34 z dnia 14 czerwca 2021 r.