Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Wysokości składek członkowskich oraz na ochronę i zagospodarowanie wód na 2023 rok

Składki | 2023-01-13 | Publikujący: Okręg PZW w Kielcach

Lp.

 

T r e ś ć

 

Wysokość kwotowa

 w zł

1.

Składka członkowska

150,-

2.

Składka członkowska ulgowa 75 %

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

3) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

38,-

 

3.

 

Składka członkowska ulgowa 50 %

1) członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

75,-

4.

Składka członkowska ulgowa 25 %

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,-

5.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW - do 100 %

 

30,-

0,- 

 

6.

Legitymacja członkowska

10,-

 

 

Odpis dla Koła w 2023 roku będzie wynosił 40% składki członkowskiej

 

 Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (górska I - Mierzawa):
1. Podstawowa                             300 zł
2. Ulgowa                                    200 zł
3. Ulgowa- młodzież 17-24 lat       62 zł
4. Uczestnika- do 16 lat                0 zł

 Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (górska II - bez Mierzawy):
1. Podstawowa                            230 zł
2. Ulgowa                                   150 zł
3. Ulgowa- młodzież 17-24 lat      52 zł

 Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna ze środków pływających):
1. Podstawowa                           170 zł
2. Ulgowa                                  120 zł
3. Ulgowa- młodzież 17-24 lat     42 zł
4. Składka na porozumienia*      30 zł

 Składka na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca:
1. Dopłata na wody górskie I      130 zł
2. Dopłata na wody górskie II     60 zł

 Składka okresowa dla członków PZW:
                   Pełna       Niepełna
- 1 dniowa     65 zł         40 zł
- 3 dniowa    100 zł        70 zł
- 7 dniowa    140 zł        115 zł

 

 Opłata dla niezrzeszonych:
                   Pełna       Niepełna
- 1 dniowa      95 zł         75 zł
- 3 dniowa     160 zł        105 zł
- 7 dniowa     220 zł        155 zł
- roczna        600 zł        500 zł


1. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (górska I - Mierzawa: 300,-, 200,-,62-, 0,) upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Kielcach tj.: górskich (krainy pstrąga i lipienia) wraz z obwodem rybackim rzeki Mierzawa nr 1, wody nizinne z brzegu oraz ze środków pływających.

2. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (górska II - bez rzeki Mierzawa: 230,-150,-52,-) upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW
w Kielcach tj.: wody górskie (z wyłączeniem obwodu rybackiego rzeki Mierzawa nr 1), wody nizinne z brzegu oraz ze środków pływających.

3. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna: 170,- 120,- 42,- 30,-) upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych Okręgu PZW
w Kielcach ze środków pływających oraz z brzegu.

4. Wnoszący składkę na ochronę i zagospodarowanie wód otrzymuje dokument „Zezwolenie na amatorski połów ryb" opatrzony hologramem oraz rejestr połowu ryb. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2023 r. Druk zezwolenia połowu ryb jest bezpłatny.

5. Składkę członkowską oraz na ochronę i zagospodarowanie wód uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Kielcach.

6. Członkowie uczestnicy do lat 16 wstępujący po raz pierwszy do PZW są zwolnieni ze wpisowego oraz z opłaty za legitymację członkowską.

7. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach Okręgu PZW w Kielcach, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

8. Składkę ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód opłacają:
odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia (w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek), niepełnosprawni o znacznym stopniu niepełnosprawności.


9. Składkę ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód- młodzież 17-24 lat opłacają:
młodzież szkolna i studenci w wieku od 17 do 24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

10. Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni są ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód, po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub dokonaniu wpisu do legitymacji członkowskiej, obowiązuje ich składka członkowska w wysokości podanej w tabeli składek.

11. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

12. Przy dokonaniu opłaty uzupełniającej należy przedstawić uprzednio otrzymane zezwolenie, w celu wklejenia znaków

13. Ulgami nie są objęte składki okresowe.

14. Składki oraz opłaty okresowe pełne upoważniają do połowu na wodach górskich, nizinnych z brzegu ze środków pływających oraz na wodach nizinnych z brzegu.

15. Składki oraz opłaty okresowe niepełne upoważniają do połowu ryb na wodach nizinnych ze środków pływających oraz z brzegu.

16. Składki oraz opłaty okresowe wnoszone są wyłącznie w aplikacji zamieszczonej na stronie www.pzw.org.pl/kielce. Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania wypełnionego druku „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką" wygenerowanego przez system elektronicznych płatności zezwolenia wraz z rejestrem połowu.

17. Składki całoroczne mogą zostać opłacone poprzez:
• Skarbnika Koła - osoby, które opłaciły w roku 2022 składki poprzez serwis pzwkielce.eparki.pl muszę okazać podczas opłacania składek na rok 2023 zezwolenie wygenerowane poprzez system
• System płatności elektronicznych - odnośnik do aplikacji załączony na stronie www.pzw.org.pl/kielce

18. Osoba opłacająca składki ma obowiązek zdać rejestr połowu za rok 2022 do skarbnika, w przypadku opłacania składek poprzez system płatności elektronicznych przekazać do Biura Zarządu Okręgu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

II. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu PZW w Kielcach.

III. Uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2023 r.

 

 

Poleć znajomemu