Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Łowiska Specjalnego "Ósemka" na 2021 rok

 
Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką na  łowisku specjalnym „Ósemka Przylasek Rusiecki” w miejscowości Kraków na rok 2021

 
Łowisko specjalne „Ósemka” jest zbiornikiem  o powierzchni 6,10 h położonym w obszarze zbiorników pożwirowych w miejscowości Przylasek Rusiecki.
„Ósemka” jest łowiskiem licencyjnym o określonej ilości zezwoleń na określoną ilość wędkowań.
Łowisko ma charakter „Woda Nizinna” o rybostanie mieszanym.
Gospodarzem  „Ósemki”  jest  Zarząd  Koła PZW HTS, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności łowiska.
Zezwolenia są imienne i zawierają: dane personalne wędkującego, regulamin łowiska, rejestr połowu ryb, który należy wypełniać długopisem.
Ilość zezwoleń całorocznych przeznaczonych do sprzedaży w danym roku wynosi 150 szt.
Jedno zezwolenie upoważnia nabywcę do 60 jednodniowych wędkowań w danym roku kalendarzowym.
Oprócz  zezwoleń całorocznych Zarząd dysponuje zezwoleniami okresowymi (tzw. dniówki) na połów ryb w formule „no kill ,  złów i wypuść ” na który obowiązuje odrębny regulamin.


Koszt zezwolenia całorocznego dla członka PZW wynosi 250zł,  a niezrzeszonego 475zł.
Koszt zezwolenia okresowego (dniówka) dla członka PZW wynosi 25zł, a niezrzeszonego 45zł.


Rejestr połowu należy prowadzić zgodnie z instrukcją.
Zarząd Koła dysponuje nieodpłatnymi zezwoleniami gospodarczymi i gościnnymi (1 wędkowanie w towarzystwie członka Zarządu). Przydzielanie zezwoleń gospodarczych ma zabezpieczyć funkcjonowanie łowiska (zarybienia, kontrole, prace pielęgnacyjno-gospodarcze i inne).  Zezwolenia gościnne mają spełniać zadanie marketingowe.
Budżet łowiska będą stanowić przychody ze sprzedaży zezwoleń i opłat z organizowanych zawodów wędkarskich.
Całość przychodów będzie przeznaczona wyłącznie na zarybienie i utrzymanie łowiska. 

   
Wędkujących na „8” obowiązują podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu  ryb  oraz n/w    postanowienia:
I. Wędkujących na łowisku nr „8” obowiązują n/w zakazy:
 1.Wędkowania w porze nocnej ( od zmierzchu do świtu) za wyjątkiem pkt. III–2
 2.Stosowania jako przynęty ryb lub ich części, za wyjątkiem pkt III-2.
 3.Stosowania haczyka z trzema ostrzami z wyjątkiem przynęt spinningowych

     i błystek podlodowych.
 4.Łowienia metodą spinningową w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 5.Łowienia ze środków pływających i wysp.
 6.Wywożenia zanęty i przynęty w jakikolwiek sposób.
 7.Oprawiania ryb na terenie łowiska.
 8.Ustawiania przyczep campingowych i namiotów.
 9.Zakaz zabierania karasia pospolitego


 II .  Wymiary gospodarcze i limity ilościowe obowiązujące na „Ósemce”
  1. Amur                                 do 60 cm            1 szt. na dobę
  2. Jaź                                    do 35 cm            2 szt. na dobę
  3. Karp                                  do 35 cm            2 szt. na dobę
  4. Lin                                     do 30 cm            2 szt. na dobę
  5. Pstrąg                               do 25 cm            2 szt. na dobę
  6. Węgorz                             do 60 cm            2 szt. na dobę
  7. Szczupak lub Sandacz     do 60 cm            1 szt. na dobę
  8. Okoń                                 do 25 cm            5 szt. na dobę
  9. Leszcz                              do 40                  3 szt. na dobę
 10. Sum                                 do 70 cm            1 szt. na dobę


Maksymalna ilość złowionych ryb limitowanych 2 sztuki na dobę nie dotyczy okonia, leszcza i suma. Łączny roczny limit złowionych i zabranych ryb wymienionych w punkcie II ustęp od 1 do 7 wynosi 70 szt.  Ryby limitowane po zatrzymaniu do zabrania, należy wpisać do rejestru zezwolenia bezpośrednio  po złowieniu, odnotowując gatunek i długość każdej sztuki.
Ryby zatrzymane do zabrania nie mogą być podmieniane w siatkach, lub odstępowane innym wędkarzom na terenie łowiska.
Ryby limitowane wyszczególnione punkcie II ustęp 1,2,3,4,8,9 przetrzymujemy w regulaminowych siatkach w stanie żywym do zakończenia wędkowania.  
Wędkujący po złowieniu i zatrzymaniu 2 szt. ryb wymienionych w punktach od 1 do 7 i wpisaniu ich do rejestru połowu ma obowiązek zakończyć wędkowanie i opuścić łowisko.
Przed opuszczeniem łowiska, zabierane ryby należy obowiązkowo uśmiercić.


III. Inne postanowienia regulaminu:

1.Przed rozpoczęciem wędkowania, należy zapoznać się z komunikatami Gospodarza Łowiska
   na tablicy ogłoszeń przy „Rybaczówce” ( zarybienia, zawody wędkarskie itp.) oraz odnotować

   w zezwoleniu datę wędkowania.
2.Od 1.06 – 31.10  dopuszcza się wędkowanie w nocy. W okresie tym wolno stosować

   na przynętę martwą rybkę lub jej części uzbrojone w jeden hak z pojedynczym ostrzem.  
   Po godzinie  00:00 w przypadku dokonywania dalszego wędkowania, 

   należy wpisać nową  datę   połowu.
3.Wędkującym, którzy naruszyli Regulamin Łowiska  „8” dokumenty zatrzymać  może Policja i

   PSR tylko w przypadku kierowania sprawy do Sądu, oraz Sądy Koleżeńskie w określonych

   przypadkach.
4.W przypadku utraty zezwolenia (np. zgubienia, zniszczenia itp.)  duplikatu nie wydaje się.
   Zwrot  zezwolenia jest obowiązkowy i stanowi warunek do wykupu w roku następnym.
5.Gospodarz łowiska może na określony czas zamknąć łowisko (zarybienia, zawody wędkarskie 

   lub inne powody), o czym powiadamia na tablicy ogłoszeń przy Rybaczówce.
6.Organizowane na łowisku „8” zawody wędkarskie nie podlegają postanowieniom

   niniejszego  regulaminu. Wędkarz nie biorący udziału w zawodach, zobowiązany jest do 

   podporządkowania się ustaleniom organizatora zawodów.
7. Do uchwalenia niniejszego regulaminu jak i zmian jego treści

   (z ważnych przyczyn w ciągu roku)   uprawniony jest Zarząd     Koła PZW HTS

   i jest on odpowiedzialny za całokształt  działalności Łowiska.
8. Zarząd koła może cofnąć zezwolenie na połów ryb i zakazać sprzedaży na przyszły rok

   po wyroku  Sądów PZW.
9. Na prywatnej części działki 141/2 od strony północnej ( brzeg z pomostem)

   obowiązuje zakaz wędkowania.
10. Zarząd Koła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione

   na łowisku.
11. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu połowu.

 


Zarząd Koła  HTS PZW Okręg w Krakowie

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin