Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin "no kill" Łowiska Specjalnego "Ósemka"

Regulamin połowów wędkarskich na Łowisku Specjalnym  Koła PZW HTS  
zbiornik nr „8”  w  Przylasku  Rusieckim na rok 2021 w formule "no kill".

 
Łowisko Specjalne „Ósemka” jest zbiornikiem  o powierzchni 6,10 ha położonym w obszarze zbiorników pożwirowych w miejscowości Przylasek Rusiecki.

Gospodarzem  „Ósemki”  jest  Zarząd  Koła PZW HTS, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności łowiska. Oprócz zezwoleń całorocznych zarząd dysponuje zezwoleniami okresowymi (dniówki) na połów ryb w formule no kill - złów i wypuść.

Zezwolenia są imienne i zawierają: dane personalne wędkującego, regulamin łowiska, rejestr połowu ryb, termin wędkowania, dane te  należy wypełniać długopisem.
Datę wędkowania wpisuje osoba sprzedająca zezwolenie.
Rejestr połowu należy prowadzić zgodnie z instrukcją.

Koszt zezwolenia (dniówki) dla członka PZW 25zł, a niezrzeszonego 45zł.
 
Wędkujących na  „8”  w formule no kill - złów i wypuść obowiązują podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb  oraz n/w  postanowienia:
 
I. Wędkujących  obowiązują n/w zakazy:
 1.Wędkowania w porze nocnej ( od zmierzchu do świtu).
 2.Stosowania jako przynęty ryb lub ich części.
 3.Stosowania haczyka z trzema ostrzami  za wyjątkiem przynęt spinningowych.
 4.Łowienia metodą spinningową w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 5.Łowienia ze środków pływających i wysp.
 6.Wywożenia zanęty i przynęty w jakikolwiek sposób.
 7.Połowu metodą podlodową.
 8.Ustawiania przyczep campingowych i namiotów.
 9. Posiadania oraz zabierania złowionych ryb (dotyczy to również ryb złowionych 

      na  innym  łowisku)
 
Ryby takie jak :  Karp, Amur, Szczupak, Sandacz, Okoń, Lin, Węgorz, Sum należy wpisać do rejestru zezwolenia bezpośrednio  po złowieniu, odnotowując gatunek i długość każdej sztuki.
 
II. Inne postanowienia regulaminu:
1.Przed rozpoczęciem wędkowania, należy zapoznać się z komunikatami Gospodarza Łowiska

   na  tablicy ogłoszeń przy „Rybaczówce” ( zarybienia, zawody wędkarskie itp.)
2. Wędkującym, którzy naruszyli Regulamin Łowiska  „8” dokumenty zatrzymać  może Policja     
    i PSR tylko w przypadku kierowania sprawy do Sądu, oraz Sądy Koleżeńskie w określonych  
    przypadkach.
3.W przypadku utraty zezwolenia (np. zgubienia, zniszczenia itp.)  duplikatu nie wydaje się.
   Zwrot  zezwolenia jest obowiązkowy i stanowi warunek do wykupu kolejnego.
4.Gospodarz łowiska może na określony czas zamknąć łowisko (zarybienia, zawody wędkarskie

   lub inne powody), o czym powiadamia na tablicy ogłoszeń przy Rybaczówce.
5.Organizowane na łowisku „8” zawody wędkarskie nie podlegają postanowieniom niniejszego
   regulaminu. Wędkarz nie biorący udziału w zawodach, zobowiązany jest do podporządkowania
   się ustaleniom organizatora zawodów.
6.Do uchwalenia niniejszego regulaminu jak i zmian jego treści (z ważnych przyczyn w ciągu
   roku)   uprawniony jest Zarząd Koła PZW HTS i jest on odpowiedzialny za całokształt
   działalności Łowiska.
7. Zarząd koła może cofnąć zezwolenie na połów ryb i zakazać sprzedaży na przyszły  rok po  
    wyroku  Sądów PZW.
8. Na prywatnej części działki 141/2 od strony północnej ( brzeg z pomostem) obowiązuje  
    zakaz   wędkowania.
9.Zarząd Koła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione

   na łowisku.
10.Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacja powyższych warunków regulaminu


Zarząd  Koła  HTS PZW Okręg w KrakowieNasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin