Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Uwaga!!! informacja dotycząca Zbiorników w Przylasku Rusieckim

Aktualności | 2017-06-17 | Publikujący: Okręg PZW w Krakowie

Dotychczasowy tytuł prawny Okręgu PZW Kraków do zbiorników w Przylasku Rusieckim  jest kontynuowany. Na podstawie Decyzji nr GS-02.6844.4.3.2017.AK Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 czerwca 2017 roku obszar Przylasku Rusieckiego został objęty prawem trwałego zarządu przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zgodnie z intencją Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Okręg PZW Kraków pozostaje operatorem tego terenu.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (9)

 • kurek wiesław Data dodania: 3 lata temu Oceń: -2 + / -

  Rozwiń
 • stan75_ Data dodania: 3 lata temu Oceń: 9 + / -

  stan75_

  CO TO ZA ŁAMANIE PRAWA O DOSTĘPNOŚCI DO TREŚCI JAWNEJ. USUWACIE WPISY
  SAMI UCHWALILIŚCIE UCHWAŁĘ PODNOSZĄCĄ DIETY TO JE PUBLIKUJCIE WĘDKARZOM .
  UCHWAŁA NR 10
  z dnia 4 lipca 2017 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zwiększenia funduszu na diety osób
  funkcyjnych w 2017 r.
  Na mocy § 46 pkt 13 Statutu PZW zwiększa się na 2017 r. fundusz na diety osób funkcyjnych o 1800
  zł (jeden tysiąc osiemset).
  Uchwałę podjęto jednomyślnie.
  Sekretarz ZO Roman Dryk Prezes ZO Edward Fornalik.UCHWAŁA NR 11
  z dnia 4 lipca 2017 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie diet dla ciał statutowych i
  rekompensaty dla przewodniczących sekcji.
  Na mocy § 46 pkt 10 i 13 Statutu PZW przyznaje się w 2017 r. licząc od lipca 2017 r. następujące
  diety dla ciał statutowych i rekompensaty dla przewodniczących sekcji:
  Prezes ZO PZW Kraków Edward Fornalik - dwie diety miesięcznie,
  Wiceprezesi i sekretarz ZO PZW Kraków oraz Przewodniczący OKR - jedna dieta miesięcznie.
  Mirosław Czubaj, Janusz Czulak, Jerzy Konieczka, Marcin Pucułek, Stanisław Szlachetka, Roman
  Dryk, Stanisław Kudas (Przewodniczący OKR).
  Członkowie ZO PZW Kraków - jedna dieta na kwartał,
  Szymon Morawski, Andrzej Jamka, Grzegorz Kołodziejczyk, Wiesław Romanek, Krzysztof Lietz,
  Jerzy Moliszewski, Krzysztof Opaliński, Adam Żmudziński, Robert Surówka, Jerzy Marcinkiewicz,
  Stanisław Wójcik, Andrzej Zasadzki.
  Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej - jedna dieta na kwartał Zbigniew Polanowski, Marian Firlit, Władysław Makuła, Lucjan Beliczyński, Franciszek Bylina.
  Okręgowy Sąd Koleżeński - jedna dieta na 6 miesięcy.
  Jacek damm, Zdzisław Kwiecień, Andrzej Sendra, Wiesław Wójcicki, Teodor Marta, Karol Pluta,
  Jan Siwek, Janusz Wawrzonek.
  Członkowie OKS – przewodniczący sekcji – rekompensata w wysokości jednej diety za okres 6
  miesięcy. Dotyczy Zdzisława Opacha I Rafała Flammera.
  Uchwałę podjęto jednomyślnie.
  Sekretarz ZO Roman Dryk Prezes ZO Edward Fornalik UCHWAŁA NR 12
  z dnia 4 lipca 2017 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie diety dla rzecznika dyscyplinarnego
  Okręgu PZW Kraków.
  Na mocy § 46 pkt 10 i 13 Statutu PZW przyznaje się w 2017 r. poczynając od lipca 2017 r.
  rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgu PZW Kraków jedną dietę na kwartał. (Dot. Jarosława Kurka).
  Uchwałę podjęto jednomyślnie.
  Sekretarz ZO Roman Dryk Prezes ZO Edward Fornalik.

 • stan75_ Data dodania: 4 lata temu Oceń: 14 + / -

  stan75_

  JAK WIDAĆ PROŚBA O UMIESZCZENIE TEJ DECYZJI NA ŁAMACH TEJ STRONY SKOŃCZYŁA SIĘ MILCZENIEM ZO PZW -KRAKÓW JAK I MILCZENIEM PANA ADMINISTRATORA .
  NATOMIAST JA OTRZYMAŁEM NA WNIOSEK KOPIE TEJ DECYZJI I CO SIĘ OKAZUJE ŻE ZO PZW-KRAKÓW NIE JEST STRONĄ W TEJ DECYZJI. W SKRÓCIE INFORMUJĘ KOLEGÓW WĘDKARZY NA PODSTAWIE INFORMACJI Z DECYZJI nr GS-02.6844.4.3.2017.AK Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 czerwca 2017,JEST TEREN DZIAŁEK WS/ZP.1-DOT.CZ.DZ.NR: 173/2,86/10 WS/ZP.2-DOT.CZ..DZ.NR: 174/5,86/10 WS/ZP.3-DOT.CZ.CZ.DZ.NR: 175/6-SĄ TO TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I ZIELENI URZĄDZONEJ PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU POD ZBIORNIKI WODNE WRAZ Z ZIELENIĄ URZĄDZONĄ STANOWIĄCĄ OBUDOWĘ BIOLOGICZNĄ NATOMIAST SPORA CZĘŚĆ AKWENÓW NP.CZ. 1,2,3, MA WPIS TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU POD ZIELEŃ URZĄDZONĄ TOWARZYSZĄCĄ ZBIORNIKOM WODNYM WRAZ Z TERENOWYMI OBIEKTAMI I URZĄDZENIAMI SPORTOWYMI I REKREACYJNYMI.ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE MA PRAWO DO ZABUDOWY ,ODBUDOWY,ROZBUDOWY,PRZEBUDOWY LUB REMONTU OBIEKTÓW NA NIERUCHOMOŚCIACH OPISANYCH.PRZYLASEK RUSIECKI ZGODNIE Z ART.10 UST.2 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 R. PRAWO WODNE (DZ.U. Z 2015 R. POZ. 469 ZE ZM.) WODY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SĄ WODAMI PUBLICZNYMI I WW. DZIAŁKI NALEŻĄ DO ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD PUBLICZNYCH.1.KAŻDEMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO POWSZECHNEGO KORZYSTANIA ZE ŚRÓDLĄDOWYCH POWIERZCHNIOWYCH WÓD PUBLICZNYCH.2.POWSZECHNE KORZYSTANIE Z WÓD SŁUŻY M.INNYMI DO WYPOCZYNKU,UPRAWIANIA TURYSTYKI,SPORTÓW WODNYCH ORAZ NA ZASADACH ODRĘBNYCH ,AMATORSKIEGO POŁOWU RYB.

  I UWAGA NA PEWIEN HACZYK-ZGODNIE Z WW.OPINIĄ ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE WINIEN UMOŻLIWIĆ SWOBODNE NIEODPŁATNE I NIEOGRANICZONE CZASOWO KORZYSTANIE Z WÓD ZBIORNIKÓW W ZAKRESIE WYMIENIONYM W ART.34 USTAWY PRAWO WODNE. I HACZYK-(WYMIENIONE UWARUNKOWANIA SWOBODA ,NIEODPŁATNOŚĆ I NIEOGRANICZENIE CZASOWE NIE SĄ OBLIGATORYJNE DLA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ JAKA ZOSTANIE ZREALIZOWANA PRZEZ WŁADAJĄCEGO NA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚĆI

 • stan75_ Data dodania: 4 lata temu Oceń: 11 + / -

  stan75_

  do kolegi -jozef33 wedle uchwały zo pzw KRAKÓW NIE JEST OPERATOREM ZBIORNIKA NR 1 W PRZYLASKU RUSIECKIM PODAJE CZARNE NA BIAŁYM CO NASI WŁODARZE UCHWALILI-UCHWAŁA NR 234
  z dnia 9 maja 2017 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim.
  Na mocy § 46 pkt 10 Statutu PZW ogranicza się ofertę użytkowania zbiorników wodnych w Przylasku
  Rusieckim przez pominięcie zbiornika nr 1 zlokalizowanego na działce nr ew. 175/6.
  Uchwałę podjęto większością głosów.
  Sekretarz ZO Roman Dryk Prezes ZO Edward Fornalik

  JAK WIDAĆ OGŁUPIANIE NAS WĘDKARZY TO NORMA PISZĄ JEDNO A UCHWALAJĄ DRUGIE
  A TO CO OPISUJĄ TO JAKAŚ ŻENADA GDZIE PEŁNA TREŚĆ TEJ UCHWAŁY.

 • jozef33 Data dodania: 4 lata temu Oceń: -10 + / -

  Rozwiń
 • stan75_ Data dodania: 4 lata temu Oceń: 14 + / -

  stan75_

  POSZPERAŁEM TROSZKĘ PO URZĘDACH I OKAZUJE SIĘ ZE 1-NA PRZYLASKU PRZECHODZI WE WŁADANIE TWORU MIASTA KRAKOWA (Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. jest spółką zawiązaną przez Gminę Miejską Kraków oraz Województwo Małopolskie w celu realizacji projektu strategicznego pod nazwą „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Na przedsięwzięcie to składają się cztery odrębne zadania inwestycyjne:

  • Park Naukowo-Technologiczny „Branice”,

  • Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”,

  • Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0”,

  • Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”. Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie


  KRS: 0000546817
  NIP: 6783153839
  REGON: 360968895
  Adres: Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków
  Telefon: +48 12 348 01 55 lub +48 727 432 104
  E-mail: biuro@knhp.com.pl
  Strona internetowa: www.knhp.com.pl
  Facebook: www.facebook.com/krakownowahutaprzyszlosci
  Kapitał zakładowy: 13 428 000 zł opłacony w całości
  Biuro Spółki jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 - 17:00

  SKORO ZO PZW KRAKÓW NIE POCZUWA SIĘ DO RZETELNEJ I UCZCIWEJ INFORMACJI ZAPRASZAM TELEFONY DO TWORU MIASTA KRAKOWA I ZAPYTANIA DO NIEGO JAK ZAMIERZA POSTĘPOWAĆ ZE ZBIORNIKIEM I WĘDKARZAMI NA PRZYLASKU RUSIECKIM.

 • stan75_ Data dodania: 4 lata temu Oceń: 18 + / -

  stan75_

  PROSZĘ OPUBLIKOWAĆ PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁY W BIP-MIASTA KRAKOWA NIE ISTNIEJE TAKA UCHWAŁA CHYBA ŻE JEST TAJNA. CO TO ZA TAJEMNICA JESTEŚMY PŁATNIKAMI PZW I DOMAGAMY SIĘ PEŁNEJ RZETELNEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT.

 • stan75_ Data dodania: 4 lata temu Oceń: 20 + / -

  stan75_

  W TAKIM RAZIE WYJAŚNIJCIE NINIEJSZA UCHWAŁĘ-UCHWAŁA NR 234
  z dnia 9 maja 2017 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim.
  Na mocy § 46 pkt 10 Statutu PZW ogranicza się ofertę użytkowania zbiorników wodnych w Przylasku
  Rusieckim przez pominięcie zbiornika nr 1 zlokalizowanego na działce nr ew. 175/6.
  Uchwałę podjęto większością głosów.
  Sekretarz ZO Roman Dryk Prezes ZO Edward Fornalik
  UCHWAŁA Nr XXXVI/416/17
  Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
  z dnia 15 maja 2017
  w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania - działka nr 175/6 obr. 34 w Krakowie.
  Na podstawie § 3 pkt 4 lit. k uchwały nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w
  sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz.
  1854) oraz na wniosek Wydziału Skarbu Miasta UMK, znak GS-02.6845.4.2.2017.AK Rada Dzielnicy XVIII Nowa
  Huta uchwala, co następuje:
  § 1
  Opiniuje się pozytywnie ustanowienie prawa użytkowania do dnia 31.12.2026 r. na rzecz
  Spółki Akcyjnej Kraków Nowa Huta Przyszłości nieruchomości stanowiącej działkę nr 175/6
  obr. 34 jednostka ewidencyjna Nowa Huta na cel budowy infrastruktury rekreacyjnej z usługami
  towarzyszącymi.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący
  Rady i Zarządu
  Dzielnicy XVIII Nowa Huta
  Stanisław Moryc
  Uzasadnienie:
  Projekt strategiczny „Kraków Nowa Huta Przyszłości” przyczyni się do zrewitalizowania
  poprzemysłowych terenów Nowej Huty oraz umożliwi kompleksowe zagospodarowanie terenów
  rekreacyjnych w Przylasku Rusieckim

 • lotnisko Data dodania: 4 lata temu Oceń: -10 + / -

  Rozwiń

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin