Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Wrocław "Krzyki" zwołuje:

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW

 

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 20 listopada 2021 ROKU

w siedzibie Zarządu Okręgu PZW we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 65 (PARTER)

O GODZINIE: 9:00 - I TERMIN,  9:15 - II TERMIN

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Zagajenie.

 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza, Komisji Uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjecie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.

 5. Sprawozdanie z działalności Koła za 2020/21 r.

 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020/21 r.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020/21 r.

 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 9. Uchwalenie:
  • Programu działalności Koła na 2021/22 rok,
  • Preliminarza budżetowego Koła na 2021/22 rok.
 10. Wolne wnioski.
 11. Przyjęcie uchwały.
 12. Zakończenie obrad.


Zarząd Koła "Krzyki" prosi wszystkich Kolegów o udział w obradach Walnego Zgromadzenia.

 

Wrocław, dn. .11.10.2021r.

 

Zarząd Koła PZW "KRZYKI"

Zdjęcia z galerii