Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Historia Koła

Zimą 2004 r zrodziła się myśl utworzenia koła wędkarskiego w dzielnicy Łagisza skupiającego członków dla których wędkarstwo etyczne jest życiową pasją i wspaniałym sposobem na spędzenie wolnego czasu . Propozycję taką przedstawił kol. Zenon Szczypa  i wspólnie z kol. Januszem Montakiem zajęli się sprawami organizacyjnymi . W styczniu 2005 r powstała grupa inicjatorów w  skład której weszli : Marek Faba , Marek Juszczyk , Mirosław Kopczyński , Jerzy Krasowski , Kazimierz Kurowski , Wiesław Latos , Janusz Montak , Stefan Molenda , Jan Niedbała , Adam Olesiak , Janusz Strzępka , Michał Szczypa , Zenon Szczypa , Janusz Śrębowaty , Tadeusz Trzcionka i Krzysztof Wilk . Jednak pomysł ten nie spodobał się Zarządowi Okręgu PZW w Katowicach , który od początku stwarzał nam trudności w rejestracji koła . Pierwsze zebranie założycielskie , które odbyło się w dniu 30.01.2005 r zostało unieważnione , ponieważ Okręg nie przysłał swojego przedstawiciela . W końcu w dniu 20.02.2005 r odbyło się zebranie założycielskie Koła na , którym wybrano Zarząd i Organy Koła .

Zarząd Koła

1. Montak Janusz Prezes
2. Szczypa Zenon Wiceprezes
3. Śrębowaty Janusz Sekretarz
4. Krasowski Jerzy Skarbnik
5. Siewnik Erwin Członek

 

Po rezygnacji Janusza Śrębowatego Sekretarzem Koła został Krzysztof Pęczek .

         Komisja Rewizyjna                  Sąd Koleżeński

  1.Kurowski Kazimierz  Przewod.  1.Niedbała Jan       Przewod.
  2.Faba Marek             Z-ca        2.Dzienniak Alfred  Z-ca
  3.Strzępka Janusz      Członek    3.Sapis Krzysztof   Członek

Po rezygnacji Jana Niedbały Przewodniczącym Sądu został Alfred Dzienniak , a na Członka Sądu wybrano Jarosława Hermana .Rzecznikiem Dyscyplinarnym został Erwin Siewnik .

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach powołał Koło Uchwałą nr 3/2005 z dnia 05.03.2005 r następującej treści :
1.Tworzy się Koło Dzielnicowe Nr 70 Będzin - Łagisza z siedzibą w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie ul.Pokoju 44
2.Ustala się dla tego Koła minimalną liczbę 150 członków na koniec 2005 r
3.Terenem działania Koła jest dzielnica miasta Będzina Łagisza

Warunek postawiony nam w pkt 2 Uchwały był dla nas niezrozumiały , ponieważ w tym czasie w Okręgu było wiele kół o liczebności poniżej 100 członków .Koło nasze od początku istnienia jest ukierunkowane na pracę z młodzieżą . Początki były trudne. Prezes Koła kol. Janusz Montak z konieczności dodatkowo musiał być Opiekunem Młodzieży i Komendantem Społecznej Straży Rybackiej Koła. Słowa uznania należą się Wiceprezesowi kol. Zenonowi Szczypie za zorganizowanie remontu i umeblowanie siedziby Koła. Remont siedziby przeprowadziła firma Ciepło - Service, a meble otrzymaliśmy od Elektrowni Łagisza. Do końca 2005 roku Koło nasze liczyło 82 członków i musieliśmy wystąpić do Okręgu o odstąpienie od postawionego nam warunku. W efekcie naszych starań Zarząd Okręgu w dniu 26.01.2006 r podjął Uchawałę Nr 2/2006 o następującej treści : Zmienia się pkt.2 Uchwały Z.O. Nr 3/2005 z dnia 05.03.2005 r w sprawie utworzenia Koła nr 70 Będzin - Łagisza inadaje mu brzmienie : Ustala się dla tego Koła minimalną liczbę 150 członków na 30.04.2006 r. W przypadku nie osiągnięcia w tym terminie wymaganej ilości członków Koło ulega rozwiązaniu.Od tego momentu z determinacją przystąpiliśmy do działania na różnych szczeblach władzy. Jednak w krótce okazało się, że jest to zbyteczne bo na koniec kwietnia 2006 r Kolo nasze liczyło 156 członków.Epizod ten pozostawiamy bez komentarza.
W 2005 r rozegrano pierwsze Mistrzostwa Koła. W kategorii seniorów mistrzem został kol. Andrzej Dubiński, wicemistrzem kol. Kazimierz Kurowski, a II wicemistrzem kol. Janusz Strzępka. W kategorii juniorów mistrzem został kol. Krzysztof Sapis. Do osiągnięć sportowych w 2005 r należy zaliczyć : III miejsce drużyny w zawodach o Puchar Prezydenta Miasta Będzina, VI miejsce kol. Janusza Montaka w zawodach Prezesów Kół i Członków Zarządu Okręgu, oraz X miejsce kol. Karola Łysiaka w Mistrzostwach Młodzieży Okręgu PZW Katowice i XIV miejsce w zawodach Okręgu z cyklu G.P.
w 2006 r nastąpiły dalsze zmiany w składzie Zarządu i Organach Koła. Na członków Zarządu Koła wybrano kol. Krzysztofa Zajęckiego i kol. Wojciecha Kleszcza, a w Sądzie Koleżeńskim kol.Jarosława Hermana  zastąpił kol. Tomasz Musiał. Po rezygnacji kol. Janusza Montaka na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.08.2006 r na Prezesa Koła wybrano kol. Krzysztofa Zajęckiego. Opiekunami Młodzieży zostali : kol.Wojciech Kleszcz, kol. Jerzy Krasowski i kol. Adam Nowak.Na członka Zarządu Koła wybrano kol. Adama Nowaka.
W 2006 r w kat. seniorów Mistrzem Koła został kol. Krzysztof Zajęcki, Wicemistrzem kol. Adam Nowak, a II Wicemistrzem kol.Janusz Montak. W kat. juniorów Mistrzem Koła został kol. Karol Łysiak, Wicemistrzem kol.Bartosz Kozieł , a II Wicemistrzem kol.Łukasz Kurasiewicz. W kat. kadetów Mistrzem Koła została kol.Dominika Nowak, a Wicemistrzem kol.Kamil Kowalik.W zawodach z okazji Dnia Dziecka I miejsce zajął kol. Eryk Nowak, II miejsce kol. Kamil Kowalik, a III miejsce kol.Dominika Nowak. Do osiągnięć sportowych w 2006 r należy zaliczyć : II miejsce drużyny w zawodach o Puchar Prezydenta Miasta Będzina, III miejsce drużyny w zawodach z okazji 30-lecia OSiR w Będzinie, VII miejsce w Okręgu, a II w Rejonie I kol.Dominiki Nowak w zawodach z cyklu Najlepszy Wędkarz Okręgu 2006 r w dyscyplinie spławikowej w kat. kadetów. Koło natomiast otrzymało medal za III miejsce w Okręgu za przyjęcie w swoje szeregi w 2006 r największej liczby członków uczestników.
W 2007 r kol.Adam Nowak został Wiceprezesem ds Sportu, a kol.Marka Juszczyka wybrano na Gospodarza Koła. W Komisji Rewizyjnej kol.Marka Fabę zastąpił kol.Jacek Twardokęs. W Sądzie Koleżeńskim za kol.Krzysztofa Sapisa wybrano kol.Pawła Makiełę.
W 2007 r w kat. seniorów Mistrzem Koła został kol.Adam Nowak, Wicemistrzem kol.Krzysztof Zajęcki, a II Wicemistrzem kol.Zenon Szczypa. W kat. juniorów Mistrzem Koła został kol.Łukasz Kurasiewicz, a Wicemistrzem kol.Artur Olszewski. W kat.kadetów Mistrzem Koła został kol.Kamil Kowalik, Wicemistrzem kol.Eryk Nowak, a II Wicemistrzem kol.Jakub Michalski. Duży sukces odniósł kol.Krzysztof Zajęcki zajmując III miejse w zawodach Prezesów Kół i Członków Zarządu Okręgu.
W 2008 r w kat.seniorów Mistrzem Koła został kol.Zenon Szczypa, Wicemistrzem kol.Ryszard Łysiak, a II Wicemistrzem kol.Adam Nowak.W kat.juniorów Mistrzem Koła został kol.Karol Łysiak, a Wicemistrzem kol.Artur Olszewski.W kat.kadetów Mistrzem Koła został kol.Eryk Nowak, Wicemistrzem kol.Kamil Kowalik, a II Wicemistrzem kol.Przemysław Wardach. W zawodach z okazji Dnia Dziecka zwyciężył kol.Eryk Nowak, II miejsce zajął kol.Oliwier Krzykawski, a III kol.Michał Domagała. Duży sukces odniosła drużyna kadetów w składzie :Kamil Kowalik, Oliwier Krzykawski i Dariusz Wardach zajmując II miejsce w zawodach spławikowych dla młodzieży do lat 16-tu Wędkarskie Lato 2008.Natomiast kol.Krzysztof Zajęcki zajął VI miejsce w zawodach Prezesów Kół i Członków Zarządu Okręgu.
W dniu 13.12.2008 r odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze na którym wybrano władze Koła na drugą kadencję.
                      

                          Zarząd Koła

 

1. Krzysztof Zajęcki    Prezes
2. Zenon Szczypa   Wiceprezes d/s Organizacyjnych 
3. Adam Nowak   Wiceprezes d/s Sportu
4. Krzysztof Pęczek   Sekretarz
5. Jerzy Krasowski   Skarbnik
6. Antoni Leś   Gospodarz
7. Wojciech Kleszcz   Członek

 

Komisja Rewizyjna : Kazimierz Kurowski - Przewodniczący , Janusz Strzępka - Z-ca Przewodniczącego , Wiesław Latos - Członek
Sąd Koleżeński : Paweł Makieła - Przewodniczący , Tomasz Musiał - Z-ca Przewodniczącego , Józef Kowalski - Członek

W 2009 r Mistrzem Koła w kat. seniorów został Krzysztof Zajęcki, Wicemistrzem Adam Nowak, a II Wicemistrzem Ryszard Łysiak.W kat.młodzieży Mistrzem Koła został junior Kamil Kowalik, Wicemistrzem Karol Łysiak, a II Wicemistrzem Artur Olszewski. W kat.kadetów Mistrzem Koła został Bartłomiej Pęczek, Wicemistrzem Oliwier Krzykawski, a II Wicemistrzem Krystian Wróbel.
Duży sukces odniosła drużyna w składzie : Krzysztof Zajęcki, Adam Nowak, Tomasz Musiał i Jerzy Krasowski zwyciężając w III Mistrzostwach PKE S.A. w wędkarstwie gruntowym. W klasyfikacji indywidualnej tych zawodów zwyciężył Krzysztof Zajęcki, IV miejsce zajął Tomasz Musiał, a V miejsce Adam Nowak.Pasmo sukcesów podtrzymała drużyna w składzie : Krzysztof Zajęcki, Jerzy Krasowski i Janusz Strzępka zwyciężając w I Maratonie w wędkarstwie nocnym o Mistrzostwo PKE S.A. Sukcesy te przyczyniły się do zdobycia Pucharu GP z cyklu tych rozgrywek. 
W dniu 12.12.2009 r odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła na którym wybrano Erwina Siewnika na Członka Zarządu i Zbigniewa Krzykawskiego na Członka Sądu Koleżeńskiego , który zastąpił Józefa Kowalskiego.W czasie obrad przedstawiciel Okręgu PZW w Katowicach Ryszard Koselarz i Prezes Koła Krzysztof Zajęcki wręczyli Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Kazimierzowi Kurowskiemu Złotą Odznakę PZW za zasługi dla wędkarstwa polskiego.
W 2010 r Mistrzem Koła w kat.Seniorów został ponownie Krzysztof Zajęcki, Wicemistrzem Adam Nowak, a II Wicemistrzem Grzegorz Sokół. W kat.Juniorów Mistrzem Koła został Dariusz Wardach, Wicemistrzem Kamil Kowalik, a II Wicemistrzem Michał Pęczek. W kat.Kadetów Mistrzem Koła został Oliwier Krzykawski, Wicemistrzem Bartłomiej Pęczek, a II Wicemistrzem Eryk Nowak. W zawodach z okazji Dnia Dziecka I miejsce zajął Bartłomiej Pęczek, II miejsce Eryk Nowak, a III miejsce Oliwier Krzykawski. W IX Mistrzostwach w wędkarstwie spławikowym PKE S.A. Drużyna nasza w składzie : Tomasz Musiał, Adam Nowak i Krzysztof Zajęcki zajęła III miejsce, a w klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Adam Nowak. W Drużynowych Mistrzostwach Kadetów Rejonu I-go drużyna nasza w składzie : Oliwier Krzykawski, Bartłomiej Pęczek i Przemysław Wardach zajęła II miejsce.W Drużynowych Mistrzostwach Kadetów Okręgu Katowice drużyna nasza w składzie: Bartłomiej Pęczek, Przemysław Wardach i Krystian Wróbel zajęła VI miejsce.W zawodach 10-ciu Najlepszych Szkółek Okręgu Katowice drużyna w składzie : Bartłomiej Pęczek, Przemysław Wardach i Oliwier Krzykawski zajęła V miejsce, a w Okręgu Katowice IV bo wyprzedziła nas drużyna z Okręgu Opole.Prezes Zarządu Koła Krzysztof Zajęcki decyzją Zarządu Okręgu PZW w Katowicach otrzymał Odznakę Okręgową "Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa w Okręgu Katowice". 

W 2011r Mistrzem Koła Seniorów został Krzysztof Zajęcki,Wicemistrzem Leszek Lak, a II Wicemistrzem Adam Nowak. Mistrzem Koła Juniorów został Bartłomiej Pęczek, Wicemistrzem Kamil Kowalik, a II Wicemistrzem Łukasz Nowak. Mistrzem Koła Kadetów został Eryk Nowak, Wicemistrzem Piotr Makieła, a II Wicemistrzem Mateusz Zachariasz. W Drużynowych Mistrzostwach Kadetów Rejonu I-go drużyna nasza w składzie: Eryk Nowak, Daniel Pwalik i Mateusz Zachariasz odniosła duży sukces zajmując I-sze miejsce. W Drużynowych Mistrzostwach Juniorów Rejonu I-go drużyna nasza w składzie : Bartłomiej Pęczek, Łukasz Nowak i Przemysław Wardach zajęła IV miejsce. W Drużynowych Mistrzostwach Kadetów w Okręgu PZW Katowice drużyna nasza w składzie : Eryk Nowak, Daniel Pawlik i Zuzanna Zielińska zajęła VIII miejsce. W cyklu zawodów o Mistrzostwo Południowego Koncernu Energetycznego zawodnicy nasi zdobyli Puchar za III miejsce w Grand Prix. Decyzją Zarządu Koła Eryk Nowak otrzymał Statuetkę Najlepszego Kadeta Koła w 2011r. Natomiast Decyzją Zarządu Głównego PZW Prezes Koła Krzysztof Zajęcki i Skarbnik Koła Jerzy Krasowski otrzymali Srebrną Odznakę PZW " Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Polskiego". W składzie Sądu Koleżeńskiego Tomasza Musiała zastąpił Tomasz Popczyk.                                                

W 2012r Mistrzem Koła Seniorów został Krzysztof Zajęcki, Wicemistrzem Zenon Szczypa, a II Wicemistrzem Adam Nowak.Mistrzem Koła Juniorów został Bartłomiej Pęczek, Wicemistrzem Dominik Dziechciarz, a II Wicemistrzem Oliwier Krzykawski.Mistrzem Koła Kadetów został Daniel Pawlik, Wicemistrzem Zuzanna Zielińska, a II Wicemistrzem Mateusz Zachariasz.W wyniku rozdzielenia dwóch funkcji pełnionych przez Wojciecha Kleszcza w dniu 08.03.2012r na Rzecznika Dyscyplinarnego Koła wybrano Michała Jawora.Natomiast odwołanego w dniu 05.04.2012r Gospodarza Koła Antoniego Lesia zastąpił Stefan Molenda. 

W dniu 16.12.2013r odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła , na którym wybrano następujący skład Zarządu i Organów Koła:

                                   Zarząd Koła  

1.Zajęcki Krzysztof        Prezes Koła
2.Szczypa Zenon        Wiceprezes ds Organizacyjnych
3.Nowak Adam        Wiceprezes ds Sportu
4.Pęczek Krzusztof        Sekretarz
5.Krasowski Jerzy        Skarbnik
6.Dróżdż Marek        Gospodarz
7,Kleszcz Wojciech        Członek
8.Siewnik Erwin        Członek

                   Komisja Rewizyjna

1.Kurowski Kazimierz      Przewodniczący
2.Sokół Grzegorz      Z-ca Przewodniczącego
3,Latos Wiesław      Sekretarz

                     Sąd Koleżeński

1.Popczyk Tomasz       Przewodniczący
2.Misiek Mariusz       Z-ca Przewodniczącego
3.Zieliński Jacek       Sekretarz
4.Wardach Mirosław       Członek

Rzecznik Dyscyplinarny - Jawor Michał

 Opiekunowie Młodzieży : Nowak Adam, Kleszcz Wojciech i Krasowski Jerzy

Sekretarz Koła Pęczek Krzysztof otrzymał Odznakę Okręgową PZW za zasługi w rozwoju wędkarstwa w Okręgu Katowickim.

W 2013 roku Mistrzem Koła Seniorów został Lak Leszek, Wicemistrzem Trzcionka Wojciech, a II Wicemistrzem Makieła Paweł. Mistrzem Koła Juniorów został Pęczek Bartłomiej, a II Wicemistrzem Nowak Łukasz. Mistrzem Koła Kadetów został Przyłucki Piotr, Wicemistrzem Pawlik Daniel, a II Wicemistrzem Zielińska Zuzanna.

W styczniu 2014r kol.Krzysztof Zajęcki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Koła i członka Zarządu.W dniu 02.02.2014r na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Koła wybrano nowego Prezesa Koła,którym został kol.Krzysztof Pęczek.Nastąpiły również zmiany w składzie Zarządu Koła : kol.Wojciech Kleszcz został Wiceprezesem ds Organizacyjnych,a kol.Mariusz Misiek Sekretarzem Koła.