Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Łowiska Herkules

 

 

Regulamin łowiska specjalnego Nr 113 „Herkules”

 

I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowisko specjalne „Herkules” Nr 113 o pow. 3 ha położone jest w miejscowości Łazy przy
ul. Daszyńskiego. Łowisko jest typu mieszanego.

II. Gospodarz łowiska: Gospodarzem łowiska jest Koło PZW Nr 34 Łazy.

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

1.  Prawo do wędkowania na łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską,
po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowisku specjalnym „Herkules” Nr 113 na dany rok kalendarzowy wraz z rejestrem połowu ryb – stanowiącym załącznik do Regulaminu.

2.  Dopuszcza się wędkowanie młodzieży niezrzeszonej w PZW w wieku do lat 14-tu metodą spławikową na jedną wędkę, wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska
i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej licencję. Prawo do wędkowania na stanowisku mają wyłącznie dwie osoby tj. opiekun i jedna osoba niezrzeszona w wieku do lat 14-tu, każda na jedną wędkę.

3.  Obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb, który stanowi integralną część zezwolenia.

4.  Ryby przeznaczone do zabrania muszą być wpisane do rejestru natychmiast po złowieniu (przed ponownym zarzuceniem wędki), a włożone do siatki nie podlegają wymianie.

5.  Rejestracji podlegają następujące gatunki ryb: karp, amur, węgorz, szczupak, sandacz, lin, jaź, sum, karaś pospolity, leszcz.

6.  W przypadku złowienia i zabrania 2 szt. ryb łącznie z gatunku karp i amur należy przerwać wędkowanie lub zmienić metodę połowu na żywca bądź spinning.

7.  Na łowisku obowiązuje:

a)      utrzymanie czystości w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem połowu, dbanie o środowisko i zwalczanie wszelkich nieprawidłowości,

b)      zakaz używania wszelkich środków pływających do wywożenia zanęt i przynęt,

c)      zakaz wędkowania ze środków pływających,

d)      zakaz przynoszenia żywca z innych zbiorników wodnych do wędkowania na łowisku specjalnym,

e)      podczas wędkowania nocnego wędkarz zobowiązany jest do oświetlenia stanowiska (lampka, świeca), na którym dokonuje połowu ryb, tj. od 1 godz. po zachodzie słońca do 1 godz. przed wschodem słońca,

f)       zakaz obierania i patroszenia ryb.

8.  Osoba posiadająca wykupione zezwolenie bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Regulaminu, również przez osoby przebywające wspólnie na łowisku do utraty zezwolenia włącznie.

9.  Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w RAPR. W przypadku stwierdzenia przez osoby uprawnione do kontroli nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu zastrzega się prawo do odebrania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży zezwolenia w przyszłości
oraz skierowania sprawy do Sądu Koleżeńskiego. Ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Koła wydając stosowną uchwałę.

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

1.  Zezwolenie można nabyć u skarbnika koła w terminach przyjmowania składek członkowskich w siedzibie koła przy ul. Kościuszki 3 w Łazach (dot. także opłat okresowych). Terminy i godz. przyjmowania składek dostępne są na stronie www.pzw.org.pl/lazy/.

Ostateczny termin sprzedaży zezwolenia upływa z dniem 30-go września.

2.  Wysokość opłat za zezwolenie wynosi:

·         dla osób zrzeszonych w PZW -250,00 zł.,

·         dla młodzieży zrzeszonej w PZW do lat 16-tu -125,00 zł.,

·         jednodniowa dla osób zrzeszonych w PZW -50,00 zł.

3.  Zezwolenie oraz rejestr połowu ryb podlegają obowiązkowemu zwrotowi przy zakupie kolejnego zezwolenia.

4.  Utrata zezwolenia nie daje prawa do wydania duplikatu.

5.  Zarząd koła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w ciągu roku podyktowane zmianą obowiązujących przepisów prawa.

V. Termin otwarcia łowiska:

1.  Otwarcie łowiska do wędkowanie następuje w pierwszą sobotę kwietnia poprzedzone zawodami wędkarskimi.

2.  Od dnia otwarcia łowiska do 31 maja obowiązuje zakaz wędkowania w nocy, licząc jedną godzinę po zachodzie słońca i jedną godzinę przed wschodem słońca.

3.  Połów metodą spinningową dopuszcza się od 01-go maja.

4.  Zamyka się łowisko do wędkowania po jesiennym zarybieniu na okres 14-tu dni. Po tym okresie dopuszcza się wędkowanie do 31 grudnia w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca) wyłącznie metodą spinningową.

5.  Gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do zamknięcia łowiska na czas trwania zawodów wędkarskich.

VI. Postanowienia szczegółowe:

Symbole gatunków ryb oraz dobowy i roczny limit połowu:

Dobowy limit połowu

Roczny limit połowu

symbol gatunku

gatunek

wymiar ochronny

szt./dobę

łącznie szt./dobę

szt./rok

01

karp

35 cm

2

2

20

05

amur

50 cm

1

5

04

węgorz

60 cm

1

2

5

09

szczupak

50 cm

1

10

10

sandacz

50 cm

1

10

23

karaś pospolity

25 cm

4

-

30

02

lin

30 cm

3

-

-

03

leszcz

-

5

-

-

08

jaź

30 cm

3

-

-

11

sum

70 cm

2

-

-

 

VII. W sprawach nie ujętych mają zastosowanie przepisy zawarte w ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych od 2021r. oraz aktualnym Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez ZG PZW.

Regulamin łowiska został zatwierdzony uchwałą nr 75/2018 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 27.09.2018r.

 

 

 

 

 

REJESTR POŁOWU RYB

na łowisku specjalnym

Nr 113 „HERKULES”

 

Instrukcja wypełniania rejestru połowu

1.  Wędkarz zobowiązany jest wypełniać wszystkie rubryki w sposób czytelny i trwały bez prawa usuwania zapisów.

2.  Przed rozpoczęciem wędkowania wędkarz zobowiązany jest wpisać datę połowu.

3.  Po złowieniu gatunków ryb limitowanych wymienionych w Regulaminie wędkarz bezzwłocznie wypełnia rubrykę dot. gatunku i sztuk, (przed ponownym zarzuceniem wędki), które należy oznaczyć pionową kreską.

4.  Dla każdego gatunku wypełniamy odrębną rubrykę.

5.  Rubrykę „kg” uzupełniamy po opuszczeniu łowiska w domu lecz przed rozpoczęciem następnego wędkowania.

6.  Rubryki niewypełnione podlegają przekreśleniu.

7.  W przypadku wyczerpania się rubryk w danym roku istnieje możliwość skorzystania
z więcej niż jednego rejestru, który można pobrać u skarbnika koła po zdaniu poprzedniego.

8.  Wędkarz jest zobowiązany zdać rejestr połowu skarbnikowi koła przy dokonaniu opłat na rok następny.

 

 

 

data

 połowu

gatunek

ryby

szt.

cm

kg

uwagi

kontrolującego