Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Druki w PZW - 2021 r.

Każdy z nas uwielbia chodzić na skróty. Chodzenie na skróty to szukanie wygód. Dlatego proponujemy skorzystać z naszej oferty i spróbować popracować na tych drukach, które dla was i dla waszych potrzeb zostały stworzone. Mamy nadzieję, że ułatwią one wam pracę i że więcej czasu będziecie mieli, by poświęcić się swojej pasji. Nie masz stałego dostępu do internetu to ściągnij sobie te pliki na swój komputer i do roboty. W drukach finansowych uwzględniono opłatę za łowisko Majdan Zachorodyński.

 

DRUKI FINANSOWE

L.p. Nazwa druku Możliwości tego druku i oczekiwane efekty
AKTYWNE DRUKI LICZĄCE
1.

Elektroniczny raport finansowy

Po wstawieniu przychodów i rozchodów, stanu gotówki z poprzedniego raportu i gotówki w banku według ostatniego wyciągu bankowego, masz gotowy wyliczony raport i możliwość sprawdzenia stanu gotówki w kasie.
 

Program Mała ksiegowość dla skarbnika w 2021

 

Program pomocny skarbnikowi w redystrybucji opłat wędkarskich. Prowadzi magazynówkę znaków, rejestruje redystrybucje znaków, tworzy specyfikację do wpłaty, wylicza odpis składki członkowskiej, rozlicza na koniec roku finansowego pobrane znaki. Umożliwia sortowanie danych. Warunek musisz posiadać program Ofice Excel 2007 lub nowszy.
2. Elektroniczny Preliminarz budżetowy na 2021 Planowanie budżetu na następny rok to niejednokrotnie nieustanne przerzucanie kwot z jednej pozycji do drugiej. Tutaj tą czynność możesz wykonywać wielokrotnie, aż twój dokument nabierze właściwego kształtu.
3. Elektroniczny załącznik do preliminarza budżetowego  
4.
Elektroniczne rozliczenie przyjętych opłat w 2021 roku
Jeśli jesteś skarbnikiem koła, przyjmujesz składki wędkarskie i masz dostęp do komputera, to zamiast wpisywać ręcznie każdy znaczek sprzedany a później zliczać to kalkulatorem to skorzystaj z tego druku. On ci wskaże ile pieniędzy musisz odprowadzić do Zarządu Okręgu on zliczy ilość znków do wstawienia w specyfikacji. Excel 2007, Open Office
5.
Elektroniczna specyfikacja pobranych znaków 2021
Pobierasz znaczki z Zarządu Okręgu. Każdy z nich ma swoją wartość. Biorąc tą specyfikację wiesz za jaką gotówkę odpowiadasz. Rozliczając znaczki tym drukiem wiesz jaką kwotę masz wpłacić i ile znaczków zdjąć z twojego stanu.
6.

Elektroniczna specyfikacja rozliczenia znaków 2021

Rozliczając znaczki tym drukiem wiesz jaką kwotę masz wpłacić do Zarządu Okręgu i ile znaczków należy zdjąć z twojego stanu. Dodatkowo druk ten wyliczy ile gotówki możesz zostawić w kasie koła tytułem wpłaty wpisowego i należnego odpisu ze składki członkowskiej.
7.
Elektroniczna ewidencja przebiegu samochodu prywatnego do celów służbowych - stawka państwowa
Niejednokrotnie korzystamy z samochodów prywatnych do celów służbowych. Rozliczając to na delegacjii wpisujemy drobnym maczkiem, obliczamy, sumujemy. Powstaje dokument nie zawsze czytelny. Jeszcze gorzej gdy się pomylimy. Druk ten jest załącznikiem do delegacji, i te wszystkie czynności wykonuje za nas. Druk ten liczy według stawki państwowej.
8.
Elektroniczny druk delegacji przy korzystaniu z sam. prywatnego liczący według stawki państwowej

Potrzebujesz wystawić delegację jako zwrot kosztów przejazdu przy użyciu samochodu prywatnego.

Wypisz delegację, wstaw kilometry przebyte, druk wyliczy koszty według stawki państwowej.

9.
Elektroniczny druk delegacji przy korzystaniu z sam. prywatnego liczący według 0,83,58 zł za km
Zarząd Okręgu podjął uchwałę o rozliczaniu delegacji przy użyciu samochodu prywatnego według stawki 0,8358 zł za kilometr. Korzystając z tego druku jesteś w stanie szybko rozliczyć delegację
10.
Rejestr delegacji .

DRUKI FINANSOWE DO WYPISYWANIA RĘCZNEGO

L.p. Nazwa druku
1.
Raport finansowy
.
2.
Preliminarz budżetowy na 2021 .
3.
Rozliczenie przyjętych opłat w 2021 roku
.
4.
Specyfikacja rozliczenia znaków w 2021 roku
.
5.
Dieta społeczna dla skarbnika
.
6.
Potwierdzenie wypłaconej diety społecznej
.
7.
Druk delegacji
.
8. Wykaz upominków .
9. Pokwitowanie, specyf składki uzupełniającej - zbiorniki
.
10. Druk ustalenia stanu gotówki w banku i kasie .
11. Druk likwidacji środka trwałego, przedmiotu .
12. Druk protokołu zarybieniowego z koment.  
DRUKI ORGANIZACYJNE
L.p. Nazwa druku  
1. Odznaczenia w PZW  
2. Informacja strażnika SSR  
3. Protokół z przeprowadzonych zawodów wędkarskich  
4. Zaświadczenie o zdanym egzaminie  
5. Protokół Komisji Rewizyjnej  
6. Sprawozdanie z obsługi Walnego Zebrania  
7. Wykaz władz w kole  
8. Protokół ukonstytuowania Zarządu koła  
9. Protokół ukonstytuowania Komisji Rewizyjnej
 
10. Protokół ukonstytuowania Sądu Koleżeńskiego
 
11. Kwestionarjusz osobowy delegata  
12. Protokół z Walnego Zgromadzenia
.
13. Druki na walne zebrania kół
.
14. Wniosek - Zasłużony dla Wędkarstwa Lubelszczyzny  

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jesteś wedkarzem z Okręgu lubelskiego, masz możliwość wędkowania w innym Okręgu. Wybierasz
Biała Podlaska
Białystok
Chełm
Częstochowa
Kielce
Krosno
Mazowieckie
Piotrków Trybunalski
Radom
Rzeszów
Siedlce
Słupsk
Sieradz
Tarnobrzeg
Zamość
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin