Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Przepisy PZW zobacz archiwum

Regulamin przyznawaznia medalu Zasłużony dla Wędkarstwa Lubelszczyzny

Przepisy PZW | 2020-04-15 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Regulamin przyznawania medalu Zasłużony dla Wędkarstwa Lubelszczyzny Wprowadzony uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Lublinie nr 97 z dnia 24.03.1997 r. Rozdział 1. Medal „Zasłużony dla Wędkarstwa Lubelszczyzny ‘' może być przyznany osobie będącej : Obywatelem polskim ,członkiem PZW w Okręgu Lubelskim ,która spełnia następujące wymogi : Jest aktywnym członkiem PZW z co najmniej 25-letnim stażem Wniosła istotny wkład w rozwój wędkarstwa w Okręgu Lubelskim. Nie była karana za przekroczenie przepisów regulaminu amatorskiego połowu ...... więcej

Zezwolenie i rejestr połowu ryb na wodach górskich

Przepisy PZW | 2016-12-29 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

W poniższym pliku zamieszczamy druk zezwolenia i rejestru połowu ryb na wodach górskich w Okręgu PZW w Lublinie. Dokument ten ważny jest tylko łącznie z kopią dokonanej opłaty jednodniowej lub trzydniowej, wpłaconej drogą elektroniczną, przelewem w banku lub na poczcie z obowiązkowym wpisem Opłata na wody górskie w dniu .......... .Data wpisana na przelewie musi być tożsama z datą wpisaną w zezwoleniu. Opłaty można dokonywać na konto bankowe ZO PZW w Lublinie BGŻ SA DEA O/Lublin 81 2030 0045 1110 0000 0050 6830... więcej

Wnioski z Walnych Sprawozdawczych Zgromadzeń Kół do ZO PZW w Lublinie

Przepisy PZW | 2015-02-17 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

I. W zakresie zagospodarowania wód. Wprowadzenie wymiaru ochronnego dla leszcza i płoci w obwodzie rzeki Wisły Nr 1. Zdjęcie ochronnego wymiaru dla szczupaka na zbiorniku Zimna Woda. Zaostrzenie wymiarów ochronnych i zmniejszenie liczby połowu na zbiorniku Budzyń. Zniesienie obrębu ochronnego w obwodzie Nr 2 rzeki Wisły - dotyczy to Okręgu PZW Radom. Pogłębienie wejścia do portu rzeki Wisły w obwodzie Nr 2 w Dęblinie - dotyczy Okręgu PZW Radom. Informowanie koła PZW Lubartów Staw o zarybieniu na terenie działalności koła. Przesłać informację z ...... więcej

Wnioski Walnych Zgromadzeń Członków Kół w 2013 roku

Przepisy PZW | 2014-01-26 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Realizując wnioski kół PZW Okręgu Lublin z Walnych Zgromadzeń Członków Kół w poniższym pliku publikujemy wszystkie wnioski, skierowane do Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego w 2013 roku. Odpowiedzi na te wnioski również będziemy publikować w załączonych plikach. http://www.pzw.org.pl/lublin/wiadomosci/tematy/82690/2/okregowa_komisja_ds_gospodarki_rybami_lososiowatymi_i_lipienie" target="_blank ... więcej

Uchwały Zarządu Okręgu z dnia 24.04.2013 r.

Przepisy PZW | 2013-05-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Uchwały podjęte na posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Lublinie w dniu 24.04.2013 r.. Uchwała Nr 1/2013 - Zarząd Okręgu PZW w Lublinie jednogłośnie przyjął kandydatury na funkcje wiceprezesów ZO, sekretarza ZO, skarbnika ZO, członków Prezydium ZO oraz rzecznika dyscyplinarnego ZO - pełny tekst uchwały w załączeniu. http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/33/wiadomosci/77482/pliki/uchwala_nr12013_zo.pdf" target="_blank .Uchwała Nr 2/2013 - Zarząd Okręgu PZW w Lublinie jednogłośnie zatwierdził ilość komisji problemowych Zarządu Okręgu wraz z ich ...... więcej

Regulamin Spławikowego Grand Prix Okręgu PZW w Lublinie.

Przepisy PZW | 2013-02-21 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

1. Organizator - są nim Koła lub Kluby wędkarskie, które zgłosiły chęć organizacji Zawodów Okręgowej Komisji Sportowej. Organizator może otrzymać wsparcie ze strony Zarządu Okręgu w zakresie obsady funkcji Sędziego Głównego zawodów, który jest jednocześnie jego przedstawicielem. Koszty delegacji swojego przedstawiciela ponosi Zarząd Okręgu. Organizator jest zobowiązany dostarczyć wyniki z odbytych zawodów w ciągu 7 dni od ich rozegrania do Biura ZO, a także zamieszczenia ich na ogólnie dostępnej stronie internetowej ...... więcej

Zezwolenia 1-3 dniowe na wody nizinne w Okręgu Lubelskim

Przepisy PZW | 2011-02-05 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Aby pobrać zezwolenie na wędkowanie w wodach nizinnych Okręgu Lublin, należy wybrać stronę Zagospodarowanie i ochrona wód Okręgu Lublin w zakładce o tej samej nazwie na naszej stronie okręgowej, a następnie otworzyć zakładkę Wykaz wód ZO PZW Lublin. Wybierając w tabeli nazwę akwenu, na którym chcemy wędkować , otworzy się zezwolenie wraz z rejestrem połowu ryb.... więcej

Regulamin Łowiska licencyjnego Rogóżno

REGULAMIN ŁOWISKA LICENCYJNEGO ROGÓŻNO utworzonego uchwałą nr 107/2006 przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie 1. Jezioro Rogóżno jest Łowiskiem licencyjnym Polskiego Związku Wędkarskiego - Zarząd Okręgu w Lublinie. Powierzchnia jeziora 57.1 ha. max głębokość 26.5 m. Jezioro położone jest w miejscowości Rogóżno, gm. Ludwin, pow. Łęczna, woj. lubelskie. Jezioro na podstawie umowy dzierżawione jest od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2. Na mocy uchwały nr 93/2006 Zarządu Okręgu PZW w Lublinie, gospodarzem ...... więcej

Regulamin przyznawania medalu Zasłużony dla Wędkarstwa Lubelszczyzny

Przepisy PZW | 2010-10-08 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Rozdział 1. Medal „Zasłużony dla Wędkarstwa Lubelszczyzny ‘' może być przyznany osobie będącej : Obywatelem polskim ,członkiem PZW w Okręgu Lubelskim ,która spełnia następujące wymogi : Jest aktywnym członkiem PZW z co najmniej 25-letnim stażem Wniosła istotny wkład w rozwój wędkarstwa w Okręgu Lubelskim. Nie była karana za przekroczenie przepisów regulaminu amatorskiego połowu ryb oraz Ustawy o rybactwie śródlądowym. Odznacza się etyką wędkarską. Uwaga ! Dopuszcza się również nadanie medalu osobie nie ...... więcej

Uchwała Nr 31/2009 Zarządu Okręgu PZW w Lublinie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenie obostrzeń na wodach Okręgu lubelskiego.

Przepisy PZW | 2009-12-21 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Na podstawie wniosków płynących po Walnych Zgromadzeniach Sprawozdawczych kół Okręgu lubelskiego, Zarząd Okręgu PZW w Lublinie postanawia zmienić wymiary ochronne i limity dobowe połowu ryb dla następujących gatunków; szczupak 50 cm i limit dobowy 2 szt sandacz 50 cm i limit dobowy 2 szt okoń 18 cm § 2. Obostrzenia wymienione w § 1 niniejszej uchwały obowiązują na wszystkich wodach Okręgu lubelskiego z wyjątkiem łowisk specjalnych i licencyjnych oraz wód górskich na których obowiązują odrębne regulaminy. ...... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

W dniu 14 grudnia 2009 roku naszą stronę na portalu odwiedziło 120 tys, wędkarzy internautów, co daje nam średnio 30 tys. na rok. Jak oceniasz dotychczasową wizualizację tej strony
Strona ciekawa, obrazująca życie kół w całym Okręgu
Strona powinna dotyczyć tylko działalności Zarządu Okręgu
Wszystko mi jedno, aby ryby brały
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin