Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 rok

Aktualności | 2017-11-27 | Publikujący: Koło PZW Łuków Miasto

 
W dniu 18.11.2017 roku w Sali ZGL odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łuków Miasto. Jak zwykle z frekwencją na tego rodzaju zebraniach w kołach PZW  jest różna,  tak ci którzy nie przychodzą na nie to nie mają realnego wpływu na uchwały,pomysły i wyrażenia własnego zdania w tych tematach a szkoda..... Zebranie otworzył Prezes Janusz Tchorzewski który przywitał zgromadzonych gośći i kolegów wędkarzy.Na nasze zebranie przybył z ramienia ZO.PZW Lublin kol. Piotr Ostrowski, kol.Ryszard Tomaszewski Prezes Koła Kolejarz oraz kol. Mirosław Dudziński właściciel żwirowni Domaszki . Na sekretarza zaproponowano kol. Henryka Kacprzaka, na przewodniczacego kol.Krzysztofa Krysteckiego a do Komisji uchwał i wniosków kol.Kabata Arkadiusza(przewodniczący) kol.Mariusza Staniaka, i kol. Tomasza Nieściora wszyscy koledzy uzyskali 100% poparcia .Następnie kolega Piotr Ostrowski  wreczył odznaczenia. W tym dniu Złotą odznaka z wiencami odznaczono kol. Bogusława Wierzejskiego wieloletniego członka Zarządu Koła skarbnika oraz sekretarza , Medalem  „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”, odznaczono kol. Bogdana Samoćkę.Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdań z działalnośći koła za rok 17 , a także dyskutować nad tymi sprawozdaniami.Przedstawiony został preliminarz,plan pracy zarządu oraz plan imprez.Kol.Krzysztof Krystecki nowy komendant SSR przedstawił główne zadania na które należy zwrócić uwagę w kolejnych latach. Do tych najważniejszych należy ochrona wód.W tym celu Społecznej Straży Rybackiej został użyczony i  oznakowany  samochód Jeep Cherokee który niewątpliwie będzie pomocny środkiem transportu .Kolejnym punktem który usprawni  ochronę wód będą noktowizory,wzmożona ilość kontroli Straży Rybackiej  i Policji na naszych wodach o czym wędkarze mogli sie już przekonać płacąc mandaty na Domaszkach. Na obu zbiornikach Zalew i  Domaszki  planuje się zamontowanie kamer i pobudowanie stanic wędkarskich    .Zwrócono uwagę na problem śmieci na żwirowni oraz dostępu do wody zarząd planuje w tym temacie zrobić porządek i liczy na pomoc innych kolegów. Na Zalewie w porozumieniu z UM Łuków dokończyć parking od strony torów kolejowych  .Kolejnym z ważnych tematów był Sport i Młodzież tu do priorytetów należy przyciągniecie jak największej liczby młodych wędkarzy praca z nimi poprzez próbę utworzenia Szkółki oraz organizacji wyjazdu autokarowego na zawody z okazji Dnia Dziecka. Krzysztof Krystecki zwrócił się także do kolegów z apelem aby wspomóc zarząd w organizacji Spławikowego GP w wędkarstwie spławikowym które to nasze koło będzie organizować na Jeziorze Dratów w dniach 30.06-1.07.18.
Po wysłuchaniu sprawozdań oraz dyskusji zebranych członków przedstawia propozycje:

A/ UCHWAŁ zebrania:
1/ Przyjąć uchwałę o przyjęciu przedstawionego przez Zarząd Koła preliminarza finansowego na 2018r  (wstrzymał się 1)
2/ Przyjąć uchwałę o usuwaniu z Zarządu członków, którzy trzykrotnie nie przybędą na zebranie Zarządu. (przeciw 3  wstrzymał się 5)
3/ Przyjąć uchwałę o uzupełnieniu o Kolegę Adama Łukasiewicza do Komisji Rewizyjnej Koła ( w miejsce rezygnującego Kolegi Kazimierza Kirscha)  (jednomyślnie)
4/ Przyjąć uchwałę o dopłacie kwoty 11zł do składki członkowskiej w roku 2018 z przeznaczeniem na zakup ryb zarybieniowych na zbiorniki zalewu Zimna Woda. (przeciw1  wstrzymał się 2)
B/  WNIOSKÓW  zebrania:
1/ Zakaz połowu ryb w 2018 roku na Dużym Zbiorniku  na Zalewie Zimna Woda. W 2019 roku dopuszczenie połowu ryb, bez prawa zabierania ryb. Wniosek będzie aktualny po podpisaniu umowy dzierżawy z władzami samorządowymi. (przeciw 1)

2/ Wprowadzić na zbiorniku Domaszki wymiary ochronne dla karpia: dolny 45cm i górny 60cm. (przeciw 8)  od 19r

3/ Wprowadzić na zbiorniku Domaszki po każdorazowym zarybianiu miesięczną karencję na połowy ryb. (jednomyślnie) 

4/ Wprowadzić na zbiorniku Domaszki  limit tygodniowy na połowy karpia: dwie sztuki. (wstrzymało się 2) od 19 r

5/ Wystąpić do władz samorządowych o ograniczenie na  zbiorniku Zalewu Zimna Woda populacji bobrów ze względu na zniszczenie walów. (wstrzymało się 2)

Na tym zakończono zebranie. Zarząd koła dziękuje wszystkim obecnym za przybycie  oraz za merytoryczną wymianę zdań i poglądów i zachęca do pracy na rzecz naszego koła. O wszystkich spotkaniach,pracach będziemy informowali na bieżąco poprzez naszą stronę http://www.pzw.org.pl/lukowmiasto/, tablice informacyjne ustawione w mieście i  lokalną prasę i telewizję   

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (1)

 • Nycz Krzysztof Data dodania: 3 lata temu Oceń: 2 + / -

  Dobrze byłoby, żeby w przyszłości, na stoliku prezydialnym, znalazł się egzemplarz statutu i ktoś chciał skorzystać z jego treści. Zacni działacze, a uchwały nr 2 i 3, niestety, nieuprawnione.
  § 55
  Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia członków koła należy:
  1) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego;
  2) podejmowanie, na wniosek komisji rewizyjnej na walnym zgromadzeniu sprawozdawczowyborczym członków koła, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu koła;
  3) ustalanie składu liczbowego władz i organów koła;
  4) wybór prezesa i członków zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego;
  5) wybór delegatów i ich zastępców na okręgowy zjazd delegatów, według ordynacji wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu;
  6) uchwalanie planu działania oraz budżetu koła na kolejny rok, po uprzednim zaopiniowaniu preliminarza budżetu przez zarząd okręgu;
  7) zobowiązywanie członków koła do wykonywania pracy na rzecz koła lub wniesienia ekwiwalentu.
  § 20
  1. W przypadku zdekompletowania w czasie kadencji składu władz lub organów, uzupełnienie następuje na najbliższym posiedzeniu tych władz lub organów, spośród delegatów, którzy otrzymali kolejno najwyższą liczbę głosów, a w kołach spośród ich członków. Uzupełnienie składu władz lub organów stwierdza uchwałą zarząd lub organ, którego takie uzupełnienie dotyczy.
  3. Władze i organy Związku mogą w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego członka na skutek złożonej rezygnacji, z powodu jego bezczynności lub zawiesić na czas postępowania dyscyplinarnego, w związku z postawionym zarzutem o działania naruszające przepisy określone w § 14 pkt 1-7 i 9.
  Prawna, ale ryzykowna uchwała o obowiązku wnoszenia ekwiwalentu pieniężnego. Uchwała takiej treści dotyczy wszystkich członków koła jednakowo, czyli także członków uczestników. Ciekawe, czy nie zaczną się migracje do sąsiadów. Wpłatę będzie dokumentował imienny druk KP, oczywiście?