Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

PZU

Okręg PZW w Katowicach informuje, że ubezpieczył wędkarzy od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. na sumę 10.000 zł. obejmującą następujący zakres:

-- świadczenie podstawowe (zakres ograniczony + droga)

-- świadczenia dodatkowe - zgodnie z poniższym opisem.

Odpowiedzialnością PZU S.A. objęte zostaną wypadki jakie mogą wydarzyć się ubezpieczonemu, tj. członkowi Okręgu PZW w Katowicach (członkostwo, a tym samym fakt przynależności do ubezpieczenia będzie stwierdzone na podstawie ważnej w dniu wypadku legitymacji członka PZW.)

1. podczas uprawiania dyscypliny sportu - wędkarstwa

2. w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w imprezach wędkarskich

3. w czasie zebrań, odpraw oraz wykonywania czynności zleconych przez władze PZW

4. w drodze do miejsc wędkarskich, imprez sportowych

5. w drodze powrotnej do domu z miejsc wędkarskich, imprez sportowych

Odpowiedzialnością objęte są również wypadki będące następstwem zawału serca, i udaru mózgu podczas wędkowania, w drodze do/ i z miejsc wędkarskich imprez sportowych, a dla członków Zarządu - podczas posiedzeń i wykonywania innych czynności statutowych oraz w drodze do/ i z posiedzeń bądź miejsc wykonywania innych czynnoścci statutowych.

W przypadku szkody należy:

1. Przygotować dokument z danymi osoby ubezpieczonej oraz nrumer polisy:

      numer polisy na rok 2016:    101 131 55 70

2. Zadzwonić pod numer   0 801 102 102,

3. Stosować się do instrukcji przekazanej przez infolinię PZU,

4. Za pośrednictwem infolini można również zweryfikować status likwidowanej szkody.